Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybór tematu pracy licencjackiej

Tematy prac licencjackich na 2023-24

Tematy prac licencjackich na 2021-22

Tematy prac licencjackich na 2020-21

Tematy prac licencjackich na 2019-20

Tematy prac licencjackich na 2018-19

Tematy prac licencjackich na 2017-18

Zgłoszenie tematu pracy licencjackiej

Złożenie pracy i egzamin licencjacki

Pytania i zagadnienia do egzaminu licencjackiego

Instrukcja edycji pracy licencjackiej

Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy licencjackiej

Formularz oceny pracy licencjackiej

Formularze

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej

Formularz dla absolwentów

Dokumenty wymagane przed egzaminem dyplomowym

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020, oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020

Wniosek o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

OŚWIADCZENIE – TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE ZDALNY EGZAMIN DYPLOMOWY

OŚWIADCZENIE – FORMY WSPARCIA REALIZOWANE NA UJ

OŚWIADCZENIE – FORMY WSPARCIA REALIZOWANE NA UJ_2

OŚWIADCZENIE – FORMY WSPARCIA_DOSKONAŁY UNIWERSYTET