Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2023-24

Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2021-22

Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2020-21

Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2019-20

Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2018-19

Instrukcja edycji pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich  i magisterskich w Archiwum Prac

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie zdalnej

Karta pracy magisterskiej

Wybór promotora pracy magisterskiej III rok

Opinia promotora pracy magisterskiej

Formularz dla absolwentów

Formularz oceny pracy magisterskiej

Dokumenty wymagane przed egzaminem dyplomowym

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020, oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020

Wniosek o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

OŚWIADCZENIE – TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE ZDALNY EGZAMIN DYPLOMOWY

OŚWIADCZENIE – FORMY WSPARCIA REALIZOWANE NA UJ

OŚWIADCZENIE – FORMY WSPARCIA REALIZOWANE NA UJ_2

OŚWIADCZENIE – FORMY WSPARCIA_DOSKONAŁY UNIWERSYTET