Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariat ING

 • mgr inż. Joanna Migas

stanowisko: Starszy specjalista
pełnione funkcje: Kierownik, Starszy specjalista
e-mail: joanna.migas@uj.edu.pl
telefon:12-664-4360

 • lic. Joanna Dobosz

stanowisko: Samodzielny referent administracyjny
pełnione funkcje: Samodzielny referent administracyjny
pokój: 2.05
e-mail: joanna.jurczyk@uj.edu.pl
telefon:12-664-4361

Dziekanat ds. studenckich (Dziekanat WGiG - studia na kierunku geologia)

 • mgr Ewa Kwiatkowska

stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych
pełnione funkcje: Specjalista ds. administracyjnych
pokój: 1.08
e-mail: ewa.kwiatkowska@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4355

Laboratorium mikroskopii skaningowej

 • dr inż. Irena Brunarska

stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny
pokój: 0.28
e-mail: irena.brunarska@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4312

Laboratorium minerałów ilastych, Laboratorium spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, Pracownia dyfrakcji rentgenowskiej, Magazyn chemiczny

 • mgr Katarzyna Maj-Szeliga
stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny
sunkcje: Opieka nad Laboratorium minerałów ilastych, Laboratorium spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, Pracownią dyfrakcji rentgenowskiej, Magazynem chemicznym
pokój: 3.23
telefon: 12 664-4413
 

Laboratorium geochemii nieorganicznej, Laboratorium geochemii organicznej, Pracownia kruszenia i przesiewania skał

 • mgr Jolanta Dąbek-Głowacka
stanowisko: samodzielny geolog
funkcje: Opieka nad Laboratorium geochemii nieorganicznej, Laboratorium geochemii organicznej, Pracownią kruszenia i przesiewania skał, Magazynem chemicznym
pokój: 3.23
telefon: 12 664-4413
 

Laboratorium geochemii nieorganicznej ICP-OES

 • mgr Kalina Gryczyńska
stanowisko: Starszy referent techniczny
pokój: 3.07.0
telefon: 12-664-4317
 

Laboratorium badań środowiskowych

 • inż. Kinga Jarosz
stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny
pokój: 3.06
telefon: 12-664-4316
 

Pracownia IT

 • mgr inż. Piotr Korecki
stanowisko: Starszy specjalista ds. informatyki
funkcje:
Administrator sieci komputerowej
Administrator strony Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
pokój: 3.08
e-mail: piotr.korecki@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4412

 

Biblioteka

 • mgr Małgorzata Perier-Włodarska
stanowisko: kustosz biblioteczny
pokój: 1.05
e-mail: malgorzata.wlodarska@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4409

Pracownia fotograficzna

 • Waldemar Obcowski

stanowisko: Starszy mistrz
funkcje: Administrator strony Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
pokój: 0.27
e-mail: w.obcowski@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4414

Pracownia szlifierska

 • dr Piotr Jaglarz

e-mail: piotr.jaglarz@uj.edu.pl
stanowisko: naukowo-techniczne, prace szlifierskie

 • Krzysztof Podsiadło

e-mail: krzysztof.podsiadlo@uj.edu.pl
stanowisko: Technik
telefon: 12-664-4307

 • mgr Colin Bareja

e-mail: colin.bareja@uj.edu.pl
stanowisko: Technik
pracuje w poniedziałek, wtorek, czwartek
telefon: 12-664-4307