Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Sekretariat ING UJ

 • mgr inż. Joanna Migas

stanowisko: Starszy specjalista
pełnione funkcje: Kierownik, Starszy specjalista
nr pomieszczenia: 2.05
e-mail: joanna.migas@uj.edu.pl
telefon:12 664 43 60

 • lic. Joanna Dobosz

stanowisko: Samodzielny referent administracyjny
pełniona funkcja: Samodzielny referent administracyjny
nr pomieszczenia: 2.05
e-mail: joanna.jurczyk@uj.edu.pl
telefon:12 664 43 61

Dziekanat ds. studenckich (Dziekanat WGiG – studia na kierunku geologia)

 • mgr Ewa Kwiatkowska

stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych
pełniona funkcja: Specjalista ds. administracyjnych
nr pomieszczenia: 1.08
e-mail: ewa.kwiatkowska@uj.edu.pl
telefon: 12 664 43 55

Centrum Informatyczno–Analityczne

 • mgr Adam Wierzbicki

stanowisko: Samodzielny geolog
pełniona funkcja: opieka nad pracowniami Centrum Informatyczno-Analitycznym – Pracownią preparatyki skał, Pracownią preparatyki skamieniałości i mikrowierceń, Laboratorium sedymentologicznym - pracownią analityczną, Magazynem podręcznym próbek skalnych, Pracownią preparatyki mikroskamieniałości, Laboratorium badań środowiskowych, Pracowniami mikroskopii optycznej, Pracowniami szlifierskimi i polerskimi
nr pomieszczenia: 3.23
e-mail: adam.wierzbicki@uj.edu.pl
telefon: 12 664 43 18

Laboratorium mikroskopii skaningowej

 • dr inż. Irena Brunarska

stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny
nr pomieszczenia: 3.23
e-mail: irena.brunarska@uj.edu.pl
telefon: 12 664 43 12

Laboratorium Badań Mineralogicznych

 • mgr Katarzyna Maj-Szeliga

stanowisko: Starszy specjalista naukowo-techniczny
pełniona funkcja: opieka nad laboratoriami i pracowniami wchodzącymi w skład Laboratorium Badań Mineralogicznych -Laboratorium minerałów ilastych, Laboratorium spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, Pracownią dyfrakcji rentgenowskiej, a także opieka nad Magazynem chemicznym
nr pomieszczenia: 3.23
e-mail: katarzyna.maj@uj.edu.pl
telefon: 12 664 44 13

Laboratorium geochemii nieorganicznej, Laboratorium geochemii organicznej

 • mgr Jolanta Dąbek-Głowacka

stanowisko: Samodzielny geolog
pełniona funkcja: opieka nad Laboratorium geochemii nieorganicznej, Laboratorium geochemii organicznej
nr pomieszczenia: 2.23
e-mail: jolanta.dabek-glowacka@uj.edu.pl
telefon: 12 664 44 04

Laboratorium geochemii nieorganicznej ICP-OES

 • mgr Kalina Gryczyńska

stanowisko: Starszy referent techniczny
nr pomieszczenia: 3.07
e-mail: kalina.gryczynska@uj.edu.pl
telefon: 12 664 43 17

Pracownia IT

 • mgr inż. Piotr Korecki

stanowisko: Starszy specjalista ds. informatyki
pełnione funkcje: administrator sieci komputerowej, administrator strony Instytutu Nauk Geologicznych UJ
nr pomieszczenia: 3.08
e-mail: piotr.korecki@uj.edu.pl
telefon: 12 664 44 12

Biblioteka

 • mgr Małgorzata Perier-Włodarska

stanowisko: Kustosz biblioteczny
nr pomieszczenia: 1.05
e-mail: malgorzata.wlodarska@uj.edu.pl
telefon: 12 664 44 09

Pracownia fotograficzna

 • Waldemar Obcowski

stanowisko: Starszy mistrz
pełniona funkcja: administrator strony Instytutu Nauk Geologicznych UJ
nr pomieszczenia: 0.27
e-mail: w.obcowski@uj.edu.pl
telefon: 12 664 44 14

Pracownia szlifierska

 • dr Piotr Jaglarz

stanowisko: Naukowo-techniczne
pełniona funkcja: prace szlifierskie
nr pomieszczeń: 3.23, -1.03
e-mail: piotr.jaglarz@uj.edu.pl
telefon: 12 664 44 13
telefon: 12 664 43 07

 • Krzysztof Podsiadło

stanowisko: Technik
pełniona funkcja: prace szlifierskie
nr pomieszczenia: -1.03
e-mail: krzysztof.podsiadlo@uj.edu.pl
telefon: 12 664 43 07