Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypednia

Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów
4) zapomogi
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (regulują osobne przepisy)

Wnioski o stypendium studenci składają przez system USOSweb. Wydrukowane wnioski wraz z kompletem dokumentacji należy składać w Dziekanacie ds. studenckich.

Termin składania wniosków o stypendium socjalne mija:

na semestr zimowy - 30 września
na semestr letni – 31 stycznia

Stypendium socjalne przyznawane jest na 5 miesięcy w semestrze zimowym i na 4 w letnim.

Termin składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mija w dniu 30 września.

Studenci wyróżniający się osiągnięciami w nauce mogą starać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Termin składania tych wniosków mija w dniu 20 października.

Szczegółowy wykaz kryteriów przyznawania powyższych świadczeń oraz niezbędnej dokumentacji można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje na stronie Działu Nauczania UJ

 

więcej o

Kliknij w poniższy baner aby dowiedzieć się więcej