Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariat ING UJ

mgr inż. Joanna Migas

Stanowisko: Starszy specjalista
Pełnione funkcje: Starszy specjalista
Nr pomieszczenia: 2.05
E-mail: joanna.migas@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4360

lic. Joanna Dobosz

Stanowisko: Samodzielny referent administracyjny
Pełniona funkcja: Samodzielny referent administracyjny
Nr pomieszczenia: 2.05
E-mail: joanna.jurczyk@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4361

Dziekanat ds. studenckich (Dziekanat WGiG – studia na kierunku geologia)

mgr Ewa Kwiatkowska

Stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych
Pełniona funkcja: Specjalista ds. administracyjnych
Nr pomieszczenia: 1.08
E-mail: ewa.kwiatkowska@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4355

Biblioteka

mgr Małgorzata Perier-Włodarska

Stanowisko: Kustosz biblioteczny
Nr pomieszczenia: 1.05
E-mail: malgorzata.wlodarska@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4409

Centrum Informatyczno–Analityczne

mgr Adam Wierzbicki

Stanowisko: Samodzielny geolog
Pełniona funkcja: Opieka nad pracowniami Centrum Informatyczno-Analitycznym – Pracownią preparatyki skał, Pracownią preparatyki skamieniałości i mikrowierceń, Laboratorium sedymentologicznym - pracownią analityczną, Magazynem podręcznym próbek skalnych, Pracownią preparatyki mikroskamieniałości, Pracowniami mikroskopii optycznej i ramanowskiej, Pracowniami szlifierskimi i polerskimi
Nr pomieszczenia: 3.23
E-mail: adam.wierzbicki@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4318; +48 12 664 4413

Pracownia IT

mgr inż. Piotr Korecki

Stanowisko: Starszy specjalista ds. informatyki
Pełnione funkcje: Administrator sieci komputerowej, administrator strony Instytutu Nauk Geologicznych UJ
Nr pomieszczenia: 3.08
E-mail: piotr.korecki@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4412

Pracownia fotograficzna

Waldemar Obcowski

Stanowisko: Starszy mistrz
Pełniona funkcja: Administrator strony Instytutu Nauk Geologicznych UJ
Nr pomieszczenia: 0.27
E-mail: w.obcowski@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4414

Pracownia szlifierska

dr Piotr Jaglarz

Stanowisko: Naukowo-techniczne
Pełniona funkcja: Prace szlifierskie
Nr pomieszczeń: 3.23, -1.03
E-mail: piotr.jaglarz@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4413; +48 12 664 4307

Krzysztof Podsiadło

Stanowisko: Technik
Pełniona funkcja: Prace szlifierskie
Nr pomieszczenia: -1.03
E-mail: krzysztof.podsiadlo@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4307

Laboratorium mikroskopii skaningowej

dr inż. Irena Brunarska

Stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny
Nr pomieszczenia: 3.23
E-mail: irena.brunarska@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4310; +48 12 664 43 12

Laboratorium Badań Mineralogicznych

mgr Katarzyna Maj-Szeliga

Stanowisko: Starszy specjalista naukowo-techniczny
Pełniona funkcja: Opieka nad laboratoriami i pracowniami wchodzącymi w skład Laboratorium Badań Mineralogicznych -Laboratorium minerałów ilastych, Laboratorium spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, Pracownią dyfrakcji rentgenowskiej, a także opieka nad Magazynem chemicznym
Nr pomieszczenia: 3.23
E-mail: katarzyna.maj@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4413

Laboratorium geochemii nieorganicznej, Laboratorium geochemii organicznej

mgr Jolanta Dąbek-Głowacka

Stanowisko: Samodzielny geolog
Pełniona funkcja: Opieka nad Laboratorium geochemii nieorganicznej, Laboratorium geochemii organicznej, Laboratorium badań środowiskowych
Nr pomieszczenia: 2.23
E-mail: jolanta.dabek-glowacka@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4404

Laboratorium geochemii nieorganicznej ICP-OES

mgr Kalina Gryczyńska

Stanowisko: Starszy referent techniczny
Nr pomieszczenia: 3.07
E-mail: kalina.gryczynska@uj.edu.pl
Telefon: +48 12 664 4317