Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Informatyczno-Analityczne

Kierownik i pracownicy

Kierownik:

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ
Pokój: 3.14
Telefon: 12 664 43 85
e-mail: m.oszczypko-clowes@uj.edu.pl

Opiekun:

mgr Adam Wierzbicki 
Pokój: 3.23
Telefon: 12 664 44 13 lub 12 664 43 18
e-mail: adam.wierzbicki@uj.edu.pl

 

Informacje ogólne

Centrum Informatyczno-Analityczne jest jednostką pomocniczą Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Geografii i Geologii wspierającą działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną Instytutu. Do podstawowych zadań Centrum należy wykonywanie analiz laboratoryjnych w zakresie:

– analiz sedymentologicznych,
– analiz miokropaleontologicznych,
– robót szlifierskich i polerskich preparatów geologicznych,
– dokumentacji fotograficznej.

Centrum prowadzi również działalność edukacyjną i popularyzatorską, w tym organizację i koordynacje szkoleń technicznych dla pracowników  Instytutu, oraz działalność ekspercką i konsultacyjną w zakresie problematyki komputerowo-sieciowej. Sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym studenckich pracowni komputerowych, biblioteki oraz administracji Instytutu.

Cennik usług: zapytanie należy kierować pod adres: m.oszczypko-clowes@uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomieszczenie 0.14.2

Opiekun naukowy: dr Piotr Łapcik
Pracownik naukowo-techniczny: mgr. Adam Wierzbicki

Prowadzone badania:
•    Analiza zawartości CaCO3 w skałach/glebach metodą objętościową Scheiblera
•    Analiza składu granulometrycznego. Zakres pomiaru wielkości cząstek od wielkości nano- do milimetrów (0,01 - 3500µm). Posiadane przystawki umożliwiają badania dyspersji cieczowych (przystawka Hydro EV) jak i suchych proszków (przystawka Aero S).

Wyposażenie:

•    Kalcymetr pięciostanowiskowy firmy Eijkelkamp
•    Laserowy analizator wielkości cząstek Mastersizer 3000 firmy Malvern
•    Dygestorium firmy Koettermann
•    Waga analityczna Vibra HT
•    Płuczka ultradźwiękowa firmy EMAG
•    Suszarka firmy Pol Eko SLW 115 STD
•    Wirówka Hettich EBA 200
•    Płyta grzewcza PRAZITHERM
•    Dejonizator firmy Polwater
•    Zestaw do badań porowatości otwartej skał metodą Archimedesa ARTVAC+
•    Pipeta zmiennoobjętościowa eppendorf Research plus 10 ml
•    Waga analityczna RADWAG
•    Bezsilnikowe mieszadła magnetyczne Typ ES24H (czterostanowiskowe z płytami grzewczymi)
•    Miernik podatności magnetycznej SM30
•    Spektrometr Gamma GT32
•    Skaner optyczny EPSON PERFECTION V350 Photo
•    Skaner optyczny wysokich rodzdzielczości EPSON PERFECTION V850V Pro z systemem Dual Lens
•    Zestaw sit firmy Multiserw (cert. ISO) oraz Humbolt
•    Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex VELP SCIENTIFICA Classic Advanced Mixer
•    Moździerze ceramiczne oraz farmaceutyczny

Pomieszczenie 0.24

Opiekun naukowy: dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, Prof. UJ
Pracownik naukowo-techniczny: mgr Adam Wierzbicki

Prowadzone badania:
•    Preparatyka mikroskamieniałości (dezintegracja próbek skalnych za pomocą soli glauberskiej (Na2SO4∙10 H2O) oraz ciekłego azotu)
•    Analiza jakościowa oraz ilościowa zespołów mikroskamieniałości
•    Analiza biostratygraficzna oznaczonych zespołów mikroskamieniałości
•    Analiza paleoekologiczna oznaczonych zespołów mikroskamieniałości

Wyposażenie:
•    Płyta grzewcza elektryczna REDFOX czterostanowiskowa
•    Zamrażarki laboratoryjne BOSCH A++
•    Dygestoria firmy Koettermann (w tym kwasoodporne do pracy z kwasem fluorowodorowym)
•    Waga analityczna Steinberg SYSTEMS
•    Suszarka firmy Pol Eko SLW 53 STD
•    Wirówka laboratoryjna MPW-54 Med.Instruments
•    Zestaw sit firmy Multiserw (cert. ISO)
•    Bezsilnikowe mieszadła magnetyczne Typ ES24H (czterostanowiskowe z płytami grzewczymi)
•    Dewar do ciekłego azotu TAYLOR-WHARTON

Prowadzone badania:
Wykorzystanie zdjęć z drona i modeli fotogrametrycznych w badaniach geologiczno-strukturalnych, sedymentologicznych i geomorfologicznych.

Wyposażenie:
Dron DJI Mavic 3E z systemem pozycjonowania RTK
Wydajne stacje robocze do przetwarzania danych
Oprogramowanie GIS i fotogrametryczne

Możliwości:
Wykonywanie zdjęć terenu z wysokości do 120 m
Wykonywanie nalotów fotogrametrycznych
Przetwarzanie danych do postaci: ortofotomapy, chmury punktów, numerycznego modelu pokrycia terenu
Możliwość wnioskowania o wykonywanie lotów również w strefach kontrolowanych lotnisk oraz w obszarach zabudowanych (operatorzy z uprawnieniami NSTS-01).

Pomieszczenia 3.11, 3.11.1, 3.12

Opiekun naukowy: dr Maciej Kania
Pracownik naukowo-techniczny: mgr. Adam Wierzbicki

Katodoluminescencja
Katodoluminescecja (Cl) jest zjawiskiem polegającym na emisji  światła przez ciało stałe, pod wpływem bombardowania go wiązką elektronów, uwalnianych z katody.

Możliwości:
•    identyfikacja minerałów, ich cech i wzajemnych relacji (np.: barwa, zonalność, mikrospękania)
•    określenie postępów procesów diagenetycznych i sukcesji mineralnej w procesach hydrotermalnych.

Aparatura:
Aparatura do badań katodoluminescencyjnych (zimna katoda) CLmk3A firmy Cambridge Image Technology Ltd., sprzężona z mikroskopem Nikon Eclipse 50T, z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu cyfrowego Canon EOS 400 lub Nikon 5300, sterowanymi odpowiednio programami firmy Canon - EOS Ulitity lub Nikon – Cool View. - (aparatura chwilowo niedostępna)
 
Mikroskopia optyczna w świetle przechodzącym
Badania minerałów i skał przy wykorzystaniu mikroskopii optycznej w świetle przechodzącym spolaryzowanym dają możliwość określenia wielu cech i parametrów skały, takich jak struktura i tekstura oraz identyfikacja i stopień wykształcenia składników. Dodatkowe zastosowanie planimetru umożliwia ilościową analizę składników skały. Badania te mogą być podstawą do wytypowania próbek do dalszych badań, np. XRD, FTIR, CL czy SEM.

Aparatura:
Zestaw do mikroskopii optycznej z fluorescencją UV (mikroskop polaryzacyjny Nikon Eclipse Ni, oświetlacz UV Prior Lumen 200, stolik ze sterownikiem Prior Proscan III, kamera Nikon DS. Fi 1C, urz. przechwyt. obrazu Nikon Digital Sight DS-U3, stacja graficzna HP Z440, oprogramowanie do analizy obrazu mikroskopowego NIS-Elements) – pozwala m.in. na automatyczne skanowanie dużych powierzchni płytek cienkich, składanie obrazów w poziomie i w pionie w celu uzyskania symulacji obrazu 3D, przechwytywanie obrazów w wysokiej rozdzielczości, analizy morfometryczne obrazu.
Mikroskop polaryzacyjny Nikon Eclipse E600-POL, z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu cyfrowego Canon EOS 400, sterowanego programem Canon - EOS Utility.
Mikroskop polaryzacyjny Nikon Eclipse E200-POL z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu cyfrowego Nikon Coolpix 950 sterowanego programem CoolView.
Mikroskop polaryzacyjny Carl Zeiss Jena POL z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu fotograficznego.
Mikroskop polaryzacyjny Carl Zeiss Jena Laboval sprzężony z mikroskopowym stolikiem integracyjnym ELTINOR 4 (dziewięciokanałowym, prod. ROW Rathenow, DDR),. Stolik służy do analizy planimetrycznej preparatów mikroskopowych.
 
Mikroskopia optyczna w świetle odbitym
MIkroskopia optyczna w świetle odbitym umożliwia m. in. obserwację i identyfikację minerałów kruszczowych oraz wzajemne relacje pomiędzy minerałami kruszcowymi a płonnymi. Badania te mogą być podstawą do wytypowania próbek do dalszych badań, np. XRD czy SEM.

Aparatura:
Mikroskop polaryzacyjny NIKON Eclipse E600-POL z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu kamery cyfrowej Canon EOS 400 sterowanej komputerowo przy użyciu programu firmy Canon - EOS Utility.
Mikroskop optyczny polaryzacyjny Carl Zeiss Jena Nephot 21z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu klasycznego aparatu fotograficznego.
Mikroskop optyczny polaryzacyjny Carl Zeiss Jena z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu klasycznego aparatu fotograficznego.

Pomieszczenia 1.03 i 1.04

Opiekun naukowy: dr hab. Marta Oszczypko-Clowes
Pracownik naukowo-techniczny: dr Piotr Jaglarz

Prowadzone badania:
Wykonywanie zgładów i standardowych grubość preparatów do obserwacji w optycznym mikroskopie polaryzacyjnym. Preparaty do obserwacji w mikroskopie optycznym, doszlifowane na urządzeniu PM-5 do żądanej grubości mogą być następnie przykryte szkiełkiem nakrywkowym, podobnie jak preparaty biologiczne. Przykrycie próbki skalnej szkiełkiem uniemożliwia jednak jej analizę w skanningowym mikroskopie elektronowym oraz inne analizy chemiczne. Do tego typu obserwacji wykonuje się preparaty niezakryte, o powierzchni polerowanej „neutralnym” chemicznie pyłem diamentowym o gradacji 1 mikrometra.

Wyposażenie:
•    sprzęt do cięcia i szlifowania preparatów marki Logitech, PM-5 z głowicą PLJ2. Urządzenie to wyposażone jest monitor kontroli płaskości i zestaw cyfrowych mikrometrów, kontrolujący elektronicznie płaskość i grubość preparatów. Taki zestaw umożliwia jednoczesne wykonywanie 6 standardowych płytek cienkich (48x28 mm) o żądanej grubości
•    piła marki Gölz
•    polerka Struers Labopol
•    komora próżniowa, umożliwiająca impregnacje a następnie wykonywanie płytek cienkich z porowatych a nawet luźnych materiałów, jak gleba czy piasek.

Pomieszczenie 0.14.0

Opiekun naukowy: dr Piotr Łapcik
Pracownik naukowo-techniczny: mgr. Adam Wierzbicki

W pomieszczeniu dokonuje się wstępnej preparatyki skał tj. oczyszczania, defragmentacji, selekcji skał do dalszych analiz. Pomieszczenie wyposażone jest w  zlewy z odstojnikami, stoły do preparatyki okazów, kowadło, myjka wysokociśnieniowa STIHL.

Pomieszczenie 0.14.1

Opiekun naukowy: dr Piotr Łapcik

Pracownik naukowo-techniczny: mgr. Adam Wierzbicki


W pomieszczeniu dokonuje się preparatyki skamieniałości ze skał za pomocą urządzeń pneumatycznych. W skład sprzętu wchodzą między innymi: dziobaki pneumatyczne (wibratory), wiertarki z giętkim wałkiem (typu dentystycznego), wyciągi i pochłaniacze powietrza. Dodatkowo na wyposażeniu pracowni znajduje się m.in.: zestaw do precyzyjnych mikrowierceń (Multitool DREMEL3000 + mikroskop stereoskopowy PROLAB), elektronarzędzia typu szlifierki taśmowe i kątowe, szlifierka stanowiskowa KLINCARE KFB 45.