Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Wymiana studencka

Studenci mogą korzystać z wielu możliwości wyjazdów i pobierania nauki poza UJ, w kraju i za granicą. System punktowy ECTS ułatwia zaliczanie odbytych poza UJ kursów do ogólnej punktacji w toku studiów.

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

W ramach programów wymiany studenckiej, Nasz Instytut współpracuje min z:

 • University of Vienna , Center for Earth Sciences (Austria)
 • University of Graz Karl-Franzes, Institute of Earth Sciences (Austria)
 • University of Leoben - Montanuniversität, Department Applied Geosciences and Geophysics (Austria)
 • University of Innsbruck, Inst. für Mineralogie & Petrographie Universität Innsbruck (Austria)
 • University of Salzburg, Department Geography, Geology and Mineralogy (Austria)
 • Università degli Studi di Parma (Włochy)
 • Univerza v Ljubljani (Słowenia)
 • Muğla Sıtkı Koçman University (Turcja)
 • Pamukkale University (Turcja)
 • Universidad de Granada (Hiszpania)
 • Polytechnic University of Tirana, Faculty of Geology and Mining (Albania)
 • University of Zagreb, Faculty of Science (Chorwacja)
 • Brno University of Technology (Czechy)
 • "BABES BOLYAI" University of Cluj-Napoca, Department of Mineralogy (Rumunia)
 • Alexandru Ioan Cuza" University of  Iasi (Rumunia)
 • University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology (Serbia)
 • Comenius University in Bratislava, Department of Mineralogy and Petrology (Słowacja)
 • Technical University in Košice, Faculty BERG, Institute of Geosciences (Słowacja)
 • University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology (Słowenia)
 • Eötvös Loránd University, Institute of Geology, Budapest (Węgry)

Web Content Display Web Content Display

Umiędzynarodowienie

Web Content Display Web Content Display

 1. Hans-Jürgen Gawlick: Sequence stratigraphy; Elements of regional geology
 2. Prof. Michal Nemčok – Geotektonika

 1. Prof. Wojciech Nemec – Geostatystyka
 2. Prof. Michal Nemčok – Geotektonika

 1. Prof. Wojciech Nemec – Geostatystyka
 2. Prof. Vlasta Ćosović – Mikropaleontologia stosowana oraz  Advance in geology

 1. Prof. Wojciech Nemec – Geostatystyka
 2. Prof. Thilo Bechsteadt – Well log analysis from basics to geological applications oraz Regional petroleum geology
 3. Prof. Ioan Bucur – Elements of regional geology, Glony wapienne, Advance in geology