Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Wykłady online

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zainteresowanie wykładami online, jakie organizuje Koło Naukowe Geologów Studentów UJ przesyłamy linki do zapisanych transmisji z wykładów, które odbyły się w ostatnim roku na YouTubie.

  *   Kosmiczne zderzenia: jak powstają kratery uderzeniowe, dr Ania Łosiak: https://youtu.be/hfTG7V4D8l8
  *   Historia wody na Marsie, dr Natalia Zalewska: https://youtu.be/4DQeHWa1120
  *   Tworzywa sztuczne w środowisku, prof. Marek Michalik, Kinga Jarosz: https://youtu.be/8qmhn1xjZbU
  *   Paleokoryta, fosy, wały i „dark earth” - studia nad relacjami człowiek-środowisko w rejonie średniowiecznego gródka w Rozprzy, prof. Piotr Kittel: https://youtu.be/cx5BgX-uV28

Zachęcamy do subskrybowania kanału KNGS UJ na YouTubie: (8) Koło Naukowe Geologów Studentów UJ - YouTube<https://youtube.com/channel/
UCAq4AppNK-BmBmC2EDpJEsw
>, gdzie zapewne będą pojawiać się kolejne wykłady.

Zarząd KNGS UJ
Koło Naukowe Geologów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
kngsuj@uj.edu.pl<mailto:kngsuj@uj.edu.pl>
Koło Naukowe Geologów Studentów UJ | Facebook<https://facebook.com/
kolonaukowegeologowstudentowuj

Web Content Display Web Content Display

Koło Naukowe Geologów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Scientific Organisation of Geologists Students of the Jagiellonian University (SOGSUJ) is an organization associating ambitious students interested in deepening their geological knowledge.

The organization operates at the Institute of Geological Sciences of the Jagiellonian University.

The organization runs scientific and popular programs are available, such as scientific conferences, trips abroad to the farthest corners of the world, or workshops for youth in the field of Earth science.

 

Headquarters:

The Institute of Geological Sciences of the Jagiellonian University.

Gronostajowa 3a, 30-387 Krakow, room no. 1.30 Contact/mail: kngsuj@gmail.com

FB website of Scientific Organisation of Geologists Students of the Jagiellonian University click here

 

 

 

Web Content Display Web Content Display

Zarząd koła:


Prezes: Aleksandra Żmudzińska 


Skarbnik: Artur Galicki 

Zastępca Prezesa: Dominika Świąder 

Sekretarz: Julia „Wysza” Dziewońska

 

Opiekunowie Koła: dr Piotr Łapcik, mgr Krzysztof Ninard 

 

 

Historia

Koło Naukowe Geologów Studentów UJ działa przy ING UJ już od lat siedemdziesiątych.

Podczas długiej historii swojej aktywności KNGS UJ może poszczycić się organizowaniem licznych wydarzeń, m. in. Ogólnopolskiej Konferencji Geologicznych Kół Naukowych (2007) czy Pierwszej Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Geologicznej (1st Students' International Geological Conference, 2010), a członkowie Koła brali czynny udział w jej kolejnych corocznych edycjach w Czechach, Łotwie i Ukrainie.

W 2015 roku mieliśmy zaszczyt organizować jubileuszowy XX Europejski Zjazd Studentów Geologii EUGEN (European Geoscience Students Network). Wydarzenie odbywa się co roku w innym kraju, dzięki temu mieliśmy okazję być w Słowenii, Belgii czy Chorwacji. Studenci naszego Koła od tego momentu udają się na coroczne edycje programu w różnych państwach Europy. Ostatni zjazd odbył się w 2023 roku w Słowenii.

W roku 2017 i 2018 Koło zorganizowało ogólnopolską konferencję Dni Geologii, a następnie w 2019 roku Geology Days, będącą międzynarodowym odpowiednikiem konferencji. Po przerwie Dni Geologii wróciły w zmienionej formie jako ogólnopolska konferencja studencka dla młodych naukowców. W 2021 roku odbyła się pierwsza edycja Dni Nauk o Ziemi. Konferencja jest cyklicznym, corocznym wydarzeniem, podczas którego studenci z całej Polski mogą zaprezentować swoje referaty i postery, a także zapoznać się ze środowiskiem naukowym Krakowa, poznać geologię obszaru podkrakowskiego na wycieczkach, wziąć udział w licznych warsztatach organizowanych we współpracy z kadrą dydaktyczną Instytutu Nauk Geologicznych UJ oraz innych jednostek UJ i zintegrować się z członkami środowiska studenckiego.

KNGS UJ w ramach swojej statutowej działalności zajmuje się promowaniem i umożliwianiem działalności naukowej oraz popularnonaukowej studentom geologii UJ. W trakcie roku akademickiego Koło organizuje liczne wydarzenia integracyjne takie jak tradycyjny już Bal Geologaczy Geociacho oraz projekty naukowe i wycieczki edukacyjne.

Koło współpracując z kadrą ING prowadzi również działalność popularyzującą naukę wśród dzieci i młodzieży. Członkowie angażują się w organizację takich wydarzeń jak Małopolski Festiwal Nauki i Sztuki i Małopolska Noc Naukowców oraz odbywających się w Centrum Edukacji Przyrodniczej zajęć dla najmłodszych.

Aktualności Kołowe

Dni Nauk o Ziemi III

Bitwa o Młotek 3

Wyjazd na międzynarodowy zjazd EUGEN 2023 w Słowenii

 

Dni Nauk o Ziemi III

Dni Nauk o Ziemi III to kolejna edycja naszej autorskiej ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej, która już trzeci odbywa się w Krakowie w gmachu Instytutu Nauk Geologicznych UJ przy ul. Gronostajowej 3a.

Tegoroczna edycja będzie miała miejsce w dniach 25 – 27 września 2024. Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Zapisy na Dni Nauk o Ziemi III

Tak jak i w poprzednich edycjach studenci z całej Polski będą mieli okazję zaprezentować swoje referaty i postery. Na uczestników czekają ciekawe wycieczki konferencyjne oraz przedkonferencyjne, a ostatniego dnia liczne warsztaty związane z naukami o Ziemi. Promocja nauki wśród grona studenckiego to jeden z priorytetów KNGS UJ, dlatego nie możemy się doczekać wspólnych debat i rozmów podczas Dni Nauk o Ziemi III.

Wszelkie informacje na temat organizacji i przebiegu tegorocznej konferencji udostępniane są na stronie FB KNGS UJ oraz w wydarzeniu na Facebook’u.

Tak było na Dniach Nauk o Ziemi II w 2023:

 

 

 

 

 

 

Bitwa o Młotek 3

Bitwa o Młotek to wydarzenie cykliczne, co roku organizowane przez KNGS UJ, podczas którego studenci mogą zaprezentować swoje wyniki badań, realizowane projekty oraz sprawozdania z tematów związanych z naukami o Ziemi. Tegoroczna edycja odbyła się 10 maja w naszym Instytucie.

Wydarzenie ma formę wewnętrznej konferencji studenckiej. Prelegenci, z wyłączeniem wystąpienia inauguracyjnego, biorą udział w konkursie na najlepszy referat, a zwycięzców pierwszych trzech miejsc wyłania jury konkursowe złożone z pracowników dydaktycznych Instytut Nauk Geologicznych Uj. W tym roku składało się ono z dra Piotra Łapcika (przewodniczący jury), dra Macieja Kani oraz prof. dra hab. inż. Marka Michalika. Laureat pierwszego miejsca otrzymuje co roku tytułowy młotek geologiczny firmy Estwing, hojnie fundowany przez dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ – prof. UJ dra hab. Mariusza Kędzierskiego. W tym roku wydarzenie dofinansowała Rada Kół Naukowych UJ.

W ramach Bitwy odbywa się również plebiscyt publiczności na najlepsze wystąpienie, który odbywa się poprzez tajne głosowanie widowni.

Serdecznie gratulujemy:

• Franciszkowi Wronie za zwyciężenie pierwszego miejsca oraz Nagrody Publiczności,

• Bartłomiejowi Wyszyńskiemu za zajęcie drugiego miejsca,

• Arturowi Galickiemu za zajęcie trzeciego miejsca,

• wszystkim pozostałym prelegentom za swój poświęcony czas i aktywny udział!

Abstrakty każdego z wystąpień zostały zebrane w książkę abstraktów, której nadano numer ISBN.

Link to książki abstraktów w formie PDF

EUGEN 2023 Słowenia

European Geoscience Students Network (w skrócie EUGEN) to międzynarodowy zjazd i konferencja studentów i doktorantów geologii. Wydarzenie co roku gromadzi uczestników z całej Europy. Podczas zjazdu organizowane są sesje referatowe, na których studenci mogą dzielić się swoimi wynikami badań, projektami lub wiedzą geologiczną z innymi uczestnikami. Goście mogą wziąć udział w licznych wycieczkach terenowych prezentujących geologię regionu, w którym odbywa się dana edycja zjazdu oraz poznać rówieśników zza granicy.

EUGEN 2023 odbył się w malowniczej Słowenii. Podczas wyjazdu nasi studenci mogli doświadczyć uroków klasycznego krasu w słoweńskich Alpach, odwiedzić jedyną kopalnię węgla kamiennego w kraju, obejrzeć stanowiska związane z geologią czwartorzędu, wziąć udział w corocznej edycji „Geolympics” oraz zapoznać się z historią i kulturą Lublany.

Każda edycja odbywa się w innym państwie, które wyłaniane jest w głosowaniu ostatniego dnia zjazdu. Poprzednio była to właśnie Słowenia, w tym roku Francja, a w przyszłym? Stay tuned...