Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sylabusy - studia II stopnia

więcej o

I rok kursy obowiązkowe

I rok kursy obowiązkowe (dla wszystkich specjalizacji)

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja stratygraficzno-mikropaleontologiczna

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna

II rok kursy obowiązkowe

II rok kursy obowiązkowe (dla wszytkich specjalizacji)

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza

Kursy obowiązkowe - Specjalizacja mineralogiczno-petrologiczno-geochemiczna

Kursy do wyboru zalecane dla I i II roku

Kursy do wyboru (pozostałe) dla I i II roku