Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Nr pom.

Nazwa pomieszczenia/imię i nazwisko

Tel.

FAX

e-mail

-1.03.0

Szlifiernia

Krzysztof Podsiadło

12-664-4307

 

 

0.07.0

Portiernia

 

12-664-4050

 

 

0.14.0

Pracownia preparatyki skat i sedymentologiczna

 

12-664-4308

 

 

0.24.0

Pracownia preparatyki mikroskamieniatości

 

12-664-4309

 

lucyna.bobrek@uj.edu.pl

0.26.1

Pracownia mikroskopii skaningowej i mikroanalizy

 

12-664-4310

 

 

0.27.0

Pracownia fotograficzna

Waldemar Obcowski

12-664-4414

 

w.obcowski@uj.edu.pl

0.28.0

Pracownia mikroskopii skaningowej i mikroanalizy

 

12-664-4312

 

 

1.04.0

Gąb. Prodziekana/Dyr. ds. stud. (ING i IGiGP)

 

12-664-4353

 

 

1.05.0

Biblioteka

mgr Małgorzata Włodarska

12-664-4409

 

malgorzata.wlodarska@uj.edu.pl

Krzysztof Olejak

 

krzysztof.olejak@uj.edu.pl

1.06.0

Biblioteka - magazyn czasopism

mgr Zofia Struś

12-664-4410

 

ptg@uj.edu.pl

1.08.0

Dziekanat ds. studenckich

mgr Ewa Kwiatkowska

12-664-4355

 

ewa.kwiatkowska@uj.edu.pl

 

 

mgr Anna Strzelec

12-664-5243

 

annaaga.strzelec@uj.edu.pl

1.09.0

Dziekanat ds. studenckich

mgr Anna Bartos

12-664-4358

 

anna.bartos@uj.edu.pl

 

Dziekanat doktorancki

mgr Elżbieta Krąż

12-664-4356

 

elzbieta.kraz@uj.edu.pl

1.30.0

Kolo Naukowe Geologów Stud. UJ

 

12-664-4411

 

 

2.05.0

Sekretariat ING

mgr Joanna Migas

12-664-4360

4305

joanna.migas@uj.edu.pl

 

 

lic. Joanna Dobosz

12-664-4361

 

joanna.jurczyk@uj.edu.pl

2.05.1

Gabinet Dyrektora ING

 

12-664-4359

 

 

2.07.0

Dziekanat

mgr Agnieszka Siwieć

12-664-4351

4301

aga.siwiec@uj.edu.pl

 

mgr Katarzyna Woźnica-Hofman

12-664-4352

 

katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl

2.07.1

Gabinet Dziekana WGiG

 

12-664-4350

 

 

2.10.0

Pokój pracownika naukowego

 

12-664-4363

 

 

2.11.0

dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ

 

12-664-4364

 

michal.gradzinski@uj.edu.pl

2.12.0

prof. dr hab. Stanisław Leszczyński

 

12-664-4365

 

stan.leszczynski@uj.edu.pl

2.13.0

dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ

 

12-664-4366

 

mariusz.kedzierski@uj.edu.pl

2.16.0

prof. dr hab. Alfred Uchman

 

12-664-4368

 

alfred.uchman@uj.edu.pl

2.17.0

dr hab. Bogusław Kołodziej

 

12-664-4369

 

boguslaw.kolodziej@uj.edu.pl

2.19.0

Pokój magistrantów

 

12-664-4408

 

 

2.20.0

dr Elżbieta Machaniec

 

12-664-4370

 

elzbieta.machaniec@uj.edu.pl

 

dr inż. Ewa Malata

 

12-664-4371

 

ewa.malata@uj.edu.pl

2.21.0

dr Michał Matysik

 

12-664-4376

 

michal.matysik@uj.edu.pl

 

dr Wojciech Wróblewski

 

12-664-4373

 

wojciech.wroblewski@uj.edu.pl

2.23.0

Pokój doktorantów:

 

12-664-4404

 

 

 

mgr Jolanta Dąbek

 

 

jolanta.dabek@uj.edu.pl

 

inż. Kinga Jarosz

 

 

kinga.borek@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Oliwią Kowalczewska

 

 

oliwia.kowalczewska@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Weronika Łaska

 

 

weronika.laska@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Przemysław Sala

 

 

p.sala@doctoral.uj.edu.pl

2.24.0

prof. dr hab. Adam Gasiński

 

12-664-4374

 

adam.gasinski@uj.edu.pl

2.25.0

Pracownia mikrofauny

 

12-664-4313

 

 

2.26.0

Pokój doktorantów:

 

12-664-4405

 

 

 

mgr Weronika Baliniak

 

 

weronika.baliniak@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Anna Gadek

 

 

anna.lula@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Magdalena Jelonek

 

 

magdalena.lata@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Agnieszka Dubel

 

 

agnieszka.macznik@uj.edu.pl

 

mgr Krzysztof Ninard

 

 

k.ninard@doctoral.uj.edu.pl

2.28.0

Pokój doktorantów:

 

12-664-4406

 

 

 

mgr Abdul Ghaffar

 

 

abdul.ghaffar@uj.edu.pl

 

mgr Marta Kisiel

 

 

m.kisiel@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Bartosz Kluska

 

 

bartosz.kluska@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Justyna Rosek

 

 

justyna.rosek@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Magdalena Makiel

 

 

m.skoneczna@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Bouabdellah Menzoul

 

 

b.menzoul@doctoral.uj.edu.pl

2.30.0

Pokój doktorantów:

 

12-664-4407

 

 

 

mgr Angelika Gryczyńska

 

 

angelika.gryczynska@uj.edu.pl

 

mgr Peter Kaba

 

 

peter.kaba@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Kamila Kasperek

 

 

kamila.kasperek@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Anna Spadło

 

 

anna.spadlo@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Adam Wierzbicki

 

 

adam.wierzbicki@doctoral.uj.edu.pl

2.31.0

Pokój pracownika naukowego

 

12-664-4375

 

 

2.32.0

dr hab. Renata Jach, prof. UJ

 

12-664-4372

 

renata.jach@uj.edu.pl

2.33.0

dr Anna Lewandowska

 

12-664-4377

 

anna.lewandowska@uj.edu.pl

 

dr Maciej Kania

 

12-664-4379

 

maciej.kania@uj.edu.pl

2.38.0

dr Monika Kasina

 

12-664-4380

 

monika.kasina@uj.edu.pl

2.39.0

prof. dr hab. Elżbieta Moryc

 

12-664-4383

 

elzbieta.moryc@uj.edu.pl

 

 

 

12-664-4382

 

 

3.03.0

Pracownia dyfraktometrii rentgenowskiej

 

12-664-4314

 

 

3.05.0

Pracownia spektroskop! absorpcyjnej w podczerwieni

 

12-664-4315

 

 

 

mgr inż. Piotr Korecki

 

12-664-4412

 

piotr.korecki@uj.edu.pl

3.11.0

Pracownia mikr. optycznej

 

4318

 

 

3.13.0

prof. dr hab. Marek Michalik

 

12-664-4384

 

marek.michalik@uj.edu.pl

3.14.0

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ

 

12-664-4385

 

m.oszczypko-clowes@uj.edu.pl

3.15.0

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ

 

12-664-4386

 

p.wojcik-tabol@uj.edu.pl

3.16.0

Pokój gościnny

 

12-664-4387

 

 

3.17.0

dr hab. Michał Skiba, prof. UJ

 

12-664-4388

 

michal.skiba@uj.edu.pl

3.20.0

dr Dorota Sałata

 

12-664-4393

 

dorota.salata@uj.edu.pl

3.21.0

Pokój gościnny 2

 

12-664-4390

 

 

3.23.0

Pokój pracowników technicznych:

 

12-664-4413

 

 

 

mgr Lucyna Bobrek

 

 

lucyna.bobrek@uj.edu.pl

 

dr inż. Irena Brunarska

 

 

irena.brunarska@uj.edu.pl

 

mgr Anna Łatkiewicz

 

 

anna.latkiewicz@uj.edu.pl

 

mgr Katarzyna Maj-Szeliga

 

 

katarzyna.maj@uj.edu.pl

 

mgr Małgorzata Wendorff-Belon

 

 

malgorzata.wendorff@uj.edu.pl

3.24.0

Laboratorium minerałów ilastych - pokój przygotowawczy

 

12-664-4319

 

 

3.27.0

Laboratorium minerałów ilastych - Pracownia mineralogiczna

 

12-664-4320

 

 

3.29.0

Laboratorium geochemii nieorganicznej

 

12-664-4321

 

 

3.31.0

Laboratorium geochemii organicznej

 

12-664-4322

 

 

3.34.0

Magazyn chemiczny

 

12-664-4357

 

 

3.36.0

prof. dr hab. Zbigniew Sawłowicz

 

12-664-4391

 

zbigniew.sawlowicz@uj.edu.pl

3.37.0

dr hab. Mariusz Rospondek, prof. UJ

 

12-664-4392

 

m.rospondek@uj.edu.pl

3.38.0

Biuro ZintegrUJ

 

 

 

 

3.40.0

dr Piotr Jaglarz

 

12-664-4395

 

piotr.jaglarz@uj.edu.pl

 

dr Piotr Łapcik

 

12-664-4396

 

piotr.lapcik@uj.edu.pl

3.43.0

dr Beata Dziubińska

 

12-664-4398

 

beata.dziubinska@uj.edu.pl

3.44.0

prof. dr hab. Andrzej Ślączka

 

12-664-4399

 

andrzej.slaczka@uj.edu.pl

 

prof. dr hab. Nestor Oszczypko

 

12-664-4403

 

nestor.oszczypko@uj.edu.pl