Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czy przeszłość jest kluczem do przyszłości?

Czy przeszłość jest kluczem do przyszłości?

Kiedy w internecie szukamy frazy „przeszłość jest kluczem do przyszłości” to wyszukiwarki internetowe odsyłają m.in. do cytatu z gry komputerowej Wiedźmin 2: Zabójcy królów: ,,Świat jaki znamy odchodzi; jednak to przeszłość jest kluczem do przyszłości”. Natomiast bardzo rzadko, w przeciwieństwie do wyszukania angielskiej wersji tej frazy („The past is the key to the future”), wyszukiwarki odsyłają do stron związanych z geologią.

Znacznie lepiej znana jest jedna z podstawowych zasad w geologii: „Teraźniejszość jest kluczem do przeszłości”. Zasada aktualizmu zakłada, że w przeszłości geologicznej panowały podobne procesy fizyczne i chemiczne (a tym samym procesy geologiczne) jak obecnie. Należy jednak pamiętać, że chociaż prawa fizyki i chemii w przeszłości były takie same jak obecnie, to procesy geologiczne odbywały się często w nieaktualistycznych warunkach. Na etapie wczesnej Ziemi procesy te przebiegały w warunkach beztlenowej atmosfery. Natomiast w karbonie poziom tlenu w atmosferze był znacznie wyższy niż obecnie, co uważa się sprzyjało rozwojowi olbrzymich owadów (Fot. 1). Inne były również w przeszłości relacje biotyczne. Np. ewolucji roślin okrytozalążkowych (rośliny kwiatowe udokumentowane są dopiero od okresu kredowego) sprzyjała ewolucja owadów. Zmieniali się konstruktorzy raf oraz rola i znaczenie różnych grup zamieszkujących rafy (patrz notatka na tej stronie: „Czy król Karol kupi królowej korale”). Hasło przewodnie jednej z konferencji paleontologicznej organizowanej przez Instytut Nauk Geologicznych UJ brzmiało: „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii”. Co nie znaczy, że badanie nieaktualistycznych ekosystemów dawnej Ziemi (są to swoiste naturalne laboratoria z przeszłości) nie ma znaczenia dla zrozumienia funkcjonowania obecnej biosfery. Z historią życia na Ziemi można zapoznać się odwiedzając Centrum Edukacji Przyrodniczej na nowym kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hasło „Przeszłość jest kluczem do przyszłości” („The past is the key to the future”) w ostatnich latach zyskuje popularność. Kopalny zapis długotrwałych zmian środowiskowych pozwala przewidzieć np. konsekwencje obecnych zmian klimatycznych. Wiedza o wpływie zmian środowiskowych (nie tylko klimatycznych, ale również innych, np. zmian natlenienia i trofizmu wód oraz zmian poziomu oceanów) dostarcza czasowej, geologicznej perspektywy dla zrozumienia skutków obecnych zmian środowiskowych i przewidywania scenariuszy rozwoju poszczególnych ekosystemów (np. raf) i całej biosfery. Dlatego znajomość przyczyn i konsekwencji kryzysów środowiskowych w przeszłości, skutkujących m.in. pięcioma wielkimi wymieraniami w historii Ziemi ("The Big Five") ma niebagatelne znaczenie w zapobieganiu lub ograniczeniu kryzysów biotycznych w przyszłości. Część naukowców uważa, że szóste wymieranie już się rozpoczęło. Na zakończenie cytat z „Zaginionego symbolu” Dana Browna: „Przeszłość kryje klucz do przyszłości nauki” (tłum. Z. Kościuk). Co prawda nie chodziło o geologię.

dr hab. Bogusław Kołodziej, prof. UJ

#POZNAJ MAGIĘ I MOC NAUKI
#STUDIUJ Z NAMI!