Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Od ponad sześciu wieków Uniwersytet Jagielloński wypełnia misję, do której został powołany przez jego wielkich fundatorów – Kazimierza Wielkiego, św. Królową Jadwigę oraz Władysława Jagiełłę. Od chwili powstania Studium Generale w roku 1364, a zwłaszcza od czasu odnowienia i rozszerzenia Kazimierzowskiej Fundacji przez Jagiellonów, uczeni i wychowankowie Uniwersytetu rozszerzają horyzonty wiedzy, poszukując prawdy i przekazując wyniki swoich dokonań następnym pokoleniom. W ramach tej misji mieściła się też zawsze patriotyczna służba Narodowi i Państwu Polskiemu, zaś troską Państwa było zapewnienie Uniwersytetowi środków do działania na chlubę i pożytek kraju.

Od początku swego istnienia Uniwersytet był znaną i poważaną uczelnią akademicką nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wielowiekowa tradycja UJ jest źródłem naszej dumy i inspiracji. Utrzymanie tego wyjątkowego statusu oraz zachowanie pamięci o uczonych, którzy zdobywali i przekazywali wiedzę w murach naszego Uniwersytetu, jest ważnym obowiązkiem społeczności akademickiej.

Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji i wolności w dziedzinie badań oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra. Dlatego dziś Uniwersytet Jagielloński ma obowiązek chronić podstawowe wartości ludzkie przed zagrożeniami współczesnego świata: upominać się o poszanowanie autonomii szkół wyższych, przeciwstawiać się nienawiści w życiu społecznym, piętnować brutalizację obyczajów w życiu publicznym oraz demaskować pseudonaukę i oszustwa edukacyjne. Pracownicy Uniwersytetu powinni być wierni zasadom zawartym w Akademickim Kodeksie Wartości, który został przyjęty przez Senat UJ w czerwcu 2003 roku.

Wyrastająca z żywego nurtu twórczości naukowej edukacja jest równie ważnym zadaniem Uniwersytetu jak prowadzenie działalności badawczej. Dlatego stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia oraz dbanie o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych musi pozostawać wspólnym celem działania wszystkich pracowników uczelni.

Współpraca międzynarodowa, tak w dziedzinie nauczania jak i badań naukowych, była i jest bardzo ważnym czynnikiem aktywności i rozwoju Uniwersytetu. Wejście Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje nas do stworzenia warunków umożliwiających zagranicznym studentom podjęcie nauki w UJ oraz do prowadzenia prac badawczych we współpracy z ośrodkami naukowymi innych krajów. W obliczu budowania w Europie wspólnej prze-strzeni dydaktycznej i badawczej należy stworzyć trwałe podstawy uznania Uniwersytetu Jagiellońskiego za jeden z najlepszych w Europie.

Sformułowana w „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014 - 2020"

https://wgig.uj.edu.pl/jakosc-ksztalcenia

Instytutowy Zespół Doskonalenia Jakość Kształcenia

Przewodniczący zespołu:  prof. dr hab. Alfred Uchman
Kierownik studiów: dr hab. Renata Jach, prof. UJ  

Członkowie:

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ   
dr Anna Lewandowska, prof. UJ   
dr Beata Dziubińska   
dr Piotr Jaglarz   
dr Maciej Kania   
dr Piotr Łapcik   
dr Elżbieta Machaniec   
dr Michał Matysik   
dr Dorota Salata   
dr Robert Szczepanek   
dr Wojciech Wróblewski  

Przedstawiciele administracji i pracowników inżynieryjno-technicznych:

mgr Małgorzata Włodarska
mgr Ewa Kwiatkowska
Przedstawiciel pracodawców i absolwentów
Przedstawiciel doktorantów
Przedstawiciel studentów: Natalia Chojnacka 

Plan działań w Tygodniu Jakości Kształcenia na WGiG oraz w ING UJ w roku 2020/21

Tegoroczna edycja tego przedsięwzięcia odbędzie się w dniach 12-16 kwietnia w formie spotkań online.

Jej tematem przewodnim będzie kształcenie zdalne, a celem zaplanowanych wydarzeń – szansa na wymianę doświadczeń, dzielenie się skutecznymi pomysłami oraz dobrymi praktykami.

Grafika Tygodnia Jakości Kształcenia

Zachęcamy do otwartej dla społeczności akademickiej UJ rejestracji na wszystkie wydarzenia poświęcone tej tematyce. Znajdą się wśród nich m.in. warsztaty bezpiecznej pracy przy komputerze, techniki występowania przed kamerą i motywowania słuchaczy do aktywności podczas spotkań online, a także prelekcje ekspertów z dziedziny akademickiego tutoringu w realiach nauczania na odległość.

Oto wybrane propozycje programu:
• warsztat: Komunikacja ze studentami w sytuacjach trudnych i kryzysowych
• warsztat: Zajęcia z pasją. Urozmaicenie zdalnych zajęć dydaktycznych poprzez wprowadzenie drobnych, inspirujących elementów
• wykład: Narzędziownik nauczyciela akademickiego, czyli jak ułatwić sobie pracę ze studentem w dobie edukacji zdalnej
• wykład: Virtual Erasmus and Task-Based Learning: How to Promote Learner Autonomy through International Collaboration
• szkolenie: Mentoring, Action Learning i Spotkania Retrospektywne, czyli indywidualne i grupowe formy kształcenia
• warsztat: Metody aktywizujące w kształceniu zdalnym
• warsztat: „Uczyć jak mistrzowie” – inspiracje dydaktyczne z University College London
• wykład: Głos Twoim narzędziem pracy – zadbaj o niego
• warsztat: Zastosowanie coachingu akademickiego w rozmowie pohospitacyjnej
• wykład: Prawo autorskie w zdalnym nauczaniu
• szkolenie: Czego nie wiesz o MS Teams, a na pewno chciałbyś wiedzieć
• wykład: Praca w czasach pandemii
• szkolenie: Kamera... akcja! Jak mówić (i wyglądać) przed kamerą
• szkolenie: Webquest – sposób na wykorzystanie zasobów internetu i wzmocnienie zaangażowania studentów w trakcie zajęć zdalnych
• warsztat: Zapraszam na spacer! O wirtualnym zwiedzaniu miejsc wszelakich
• warsztat: Motywacja i aktywizacja osób uczących się w nauczaniu zdalnym
• wykład: Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym pracy przy komputerze
• wykład, dyskusja: Netykieta czyli o normach grzeczności obowiązujących w Internecie
• wykład: Crowdsourcing akademicki w dydaktyce i pracy naukowej
• warsztat: Gry i nauczanie zdalne
• szkolenie: Rozbudowa elementów interaktywnych w nauczaniu dystansowym – szersze wykorzystanie możliwości MS Teams oraz OneNote
• warsztat: Limbering Up For The Next Academic Year - a HyFlex Proposal
• szkolenie: Dostępny (online), ale czy dla wszystkich?
   

Pełny program wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie: tjk.uj.edu.pl. Rejestracja rozpoczyna się dziś i potrwa do 4 kwietnia, a zaproszenia do spotkań na platformie MS Teams rozsyłane będą do zarejestrowanych osób w dniach 7-9 kwietnia br.

 PROGRAM TJK 2021

 FORMULARZ REJESTRACJI

Do pobrania:

Uchwała nr 219/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku geologia prowadzonym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Raport samooceny kierunku Geologia - uzupełnienia z dn. 30.09.2020 r.

Raport samooceny kierunku Geologia z dn. 28.02.2020 r.

Uchwała Nr 185/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 17.04.2014 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na WBiNOZ UJ w Krakowie

Uchwała Nr 331/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dn. 15.04.2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "geologia" prowadzonym na WBiNOZ UJ w Krakowie

Uchwała Nr 1277/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dn. 29.12.2004 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "geologia" prowadzonym na WBiNOZ UJ w Krakowie