Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Projektowe PING:
Instytut Nauk Geologicznych UJ
Gronostajowa 3a, pokój: 2.05; 30-387 Kraków
tel.: 12 664-43-60 / 12 664-43-61
email: projektping@gmail.com

Kierownik Projektu PING:
dr hab. Marta Oszczypko-Clowes
tel.: 12 664 4385

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja uczniów szkół podstawowych na obszarach wiejskich i miejskich (do 50 tys. mieszkańców) w oparciu o interdyscyplinarność nauk geologicznych. Tematy poruszane podczas zajęć są wieloaspektowe i będą obejmują poszerzenie wiedzy geologicznej oraz jej powiązania z innymi dziedzinami nauki istotnymi dla społeczności takimi jak: historia czy ochrona środowiska. Projekt podzielony jest na pięć, ściśle powiązane ze sobą części. W pierwszej kolejności uczniowie wprowadzeni zostaną w świat geologii dzięki cyklowi wycieczek po Krakowie, podczas których poznają zależności między geologią a architekturą, historią czy ochroną środowiska i jaki wpływ na nasze codzienne życie mają nauki geologiczne. Następnie, podczas wizyt do naturalnych odsłonięć skalnych, uczniowie na własne oczy będą mogli porównać skałę widoczną w krajobrazie i jak przekształca się ona w przedmiot przestrzeni miejskiej oraz połączyć ze sobą te dwa, wydawałoby się zupełnie różne światy: element natury oraz element urbanistyczny. Niezmiernie ważnym elementem projektu są również wizyty w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Podczas tej części, uczniowie w czasie warsztatów, wcielą się w młodych naukowców badających w profesjonalny sposób próbki geologiczne, które same zbiorą w terenie i będą mogły zgłębić niezwykły świat skał i minerałów, poznać ich genezę oraz stworzyć ich wstępną interpretację. Pozwoli to uświadomić uczniom przyczynowo skutkowy charakter nauki i procesów technologicznych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z każdym etapem jaki przechodzi próbka naukowa lub element architektoniczny: od poboru w kamieniołomie, poprzez obróbkę aż po interpretacje wyników uzyskanych podczas analiz. Czwarta część skupia się na uporządkowaniu zebranej wiedzy dzięki nauce tworzenia prezentacji i posterów naukowych oraz wyszukiwania i oceny rzetelności informacji, np. zdobytej w Internecie. Dodatkowo uczestnicy i uczestniczki zostają wprowadzeni w zasady sztuki prezentacji, które wykorzystują podczas ostatniej, piątej części – konferencji młodych badaczy. Elementy te pozwalają m.in. wykształcić poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, rozwinąć szereg umiejętności miękkich, rozbudzić w młodych uczestnikach chęć poznawania otaczającego świata poprzez kontakt z prawdziwą, żywa nauką oraz zwiększyć świadomość przyrodniczą i jej wpływ na otaczający nas nowoczesny Świat.

Realizacja Projektu obejmuje 5 powiązanych ze sobą zadań. Realizacja wszystkich pięciu zadań od wprowadzenia (zadanie 1) do podsumowania (zadanie 5) stanowczo zwiększa szanse na zbudowanie świadomości geologicznej i naukowej wśród uczestników Projektu oraz utrwaleniu i uporządkowaniu zdobytej wiedzy.


W zadaniu 1 uczniowie i uczennice będą uczestniczyć w warsztatach wprowadzających w geologię poprzez świat, z którym na co dzień mają styczność czyli zabudowa urbanistyczna, elementy architektury czy ukształtowanie terenu - krajobraz. W trakcie tych warsztatów uczniowie mają dostrzec interdyscyplinarność nauk geologicznych oraz powiązać je m.in. z historią, architekturą, ochroną środowiska. Dodatkowo zajęcia mają zwrócić uwagę uczestników na problemy współczesnego życia (np. zanieczyszczenie powietrza, erozja elementów budynków/zabytków, gospodarka odpadami) oraz pokazać, że nauki geologiczne współcześnie się nimi zajmują i jakie rozwiązania są sugerowane przez naukowców. Uczestnicy warsztatów zwiększą swoją wiedzę merytoryczną dotyczącą zakresu nauk geologicznych, zastosowania materiałów geologicznych w architekturze i sztuce, współczesnych procesach środowiskowych i skutkach tych procesów wpływających na życie ludzi, działaniach mających poprawić/polepszyć komfort życia w aglomeracjach miejskich oraz wpływowi człowieka na otaczający go świat teraz
i w przyszłości.

W zadaniu 2 uczniowie i uczennice będą uczestniczyć w warsztatach terenowych wprowadzających w tajniki pracy terenowej geologa. Zajęcia mają pokazać ogromną wartość (z pozoru nikłą) naturalnych odsłonięć i formacji skalnych, zarówno w życiu codziennym ,np. jako miejsca turystycznego z walorami krajobrazowymi, jak
i w nauce ,np. skały jako zapis przeszłości dzięki, któremu możemy planować/przewidywać przyszłość. Warsztaty mają zwiększyć świadomość i wiedzę poprzez pokazanie fascynującego świata przyrody i historii Ziemi oraz zwrócić uwagę uczestników na ich znaczenie w kontekście historii i roli człowieka, np. racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych z myślą o przyszłych pokoleniach. W trakcie tych zajęć uczniowie i uczennice zostaną uświadomieni m.in. o przyczynowo skutkowym działaniu procesów środowiskowych i ich wpływowi na świat. Dodatkowo dzięki osobistemu zaangażowaniu w badania (pobór próbek skalnych) uczestnicy zapoznają się z zasadami pracy naukowca osoby, która tworzy i odkrywa z myślą o lepszym świecie.

W zadaniu 3 uczestnicy będą brali udział w warsztatach z zakresu metodykii metodologii prowadzenia badań geologicznych w specjalistycznych pracowniachi laboratoriach w Instytucie Nauk Geologicznych UJ. W trakcie zajęć uczniowiei uczennice będą analizować (pod okiem specjalistów) zebrane przez siebie próbki skalne w warunkach laboratoryjnych na podstawie, których będą wysuwać pierwsze wnioski. Dzięki bezpośredniemu uczestniczeniu w procesach analizy nabędą stosowną wiedzę merytoryczną dotyczącą metod i ich zastosowania w nauce jak
i samych własnoręcznie pozyskiwanych wyników i ich znaczeniu w aspekcie lokalnym jak i globalnym. Dodatkowo warsztaty mają pokazać sens i znaczenie pracy naukowca

w odniesieniu do tworzenia nowych rozwiązań współczesnych problemów.

W zadaniu 4 uczestnicy uczennice i uczniowie zostaną wprowadzeni w podstawowe metody i zasady sztuki prezentacji. W trakcie warsztatów poznają sposoby przedstawienia informacji oraz metody podsumowania i opracowania wcześniej zebranych danych/informacji na podstawie, których będą mogli samodzielnie wnioskować. Uczestnicy będą weryfikować wartość zebranych informacji
i decydować o ich zasadności w umieszczeniu na końcowym projekcie, który zostanie przedstawiony w zadaniu 5 podczas konferencji młodych badaczy. Dodatkowo uczestnicy warsztatów zostaną zaznajomieni z metodami prezentacji badań naukowych przez specjalistów oraz ich znaczeniu i wartości jako źródła wiedzy/informacji (w porównaniu do niepotwierdzonych źródeł informacji
z Internetu).

W zadaniu 5 uczestnicy Projektu będą przedstawiać projekty wykonane na podstawie działań przeprowadzonych w zadaniach od 1 do 4 w postaci konferencji młodych badaczy. Uczniowie i uczennice zostaną wprowadzeni w świat naukowców podczas, którego przedstawią swoje wyniki tak jak ma to miejsce na prawdziwych konferencjach naukowych. Będzie to niecodzienny sprawdzian ich umiejętności zdobytych na poprzednich etapach Projektu. Podczas warsztatów będą mogli oceniać i weryfikować pracę innych uczniów oraz zobaczą jak wygląda cały proces powstawania badań naukowych (na podstawie swoich i innych prac) i dostrzegą jak istotna jest sumienność i rzetelność na każdych etapach pracy, nie tylko naukowca. Zadanie to stworzy możliwość do zainicjowania dyskusji naukowej i postawienia swojego stanowiska w odniesieniu do przedstawionych argumentów. Zadanie to ma stanowić punkt zamykający i podsumowujący całą pracę uczniów i uczennic oraz zachęcić do przyszłej pracy w roli naukowca. Postawienie uczestników Projektu
w takiej roli podniesie ich świadomość dotyczącą samej nauki i jej oddziaływaniu na otoczenie oraz pokaże, że nauki geologiczne/przyrodnicze stanowią bardzo ważny element, z którym każdy ma styczność w codziennym życiu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Galeria zdjęć

Zadanie 1

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadanie 2

Zobacz galerię zdjęć

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadanie 4

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadanie 5

Zobacz galerię zdjęć