Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium Geochemii Organicznej

Kierownik i pracownicy

Kierownik:

dr hab. Patrycja Wójcik Tabol, prof. UJ
Pokój: 3.15
Telefon: 12 664 43 86
e-mail: p.wojcik-tabol@uj.edu.pl

Pracownik techniczny:

mgr Jolanta Dąbek-Głowacka
Pokój: 2.23
Telefon: 12 664 44 04
e-mail: jolanta.dabek-glowacka@uj.edu.pl

Informacje ogólne

Pomieszczenie: 3.31

W pracowni prowadzone są prace badawcze jak również odbywają się w nich zajęcia dydaktyczne w ramach wybranych kursów (Geochemia ropy naftowej, Paliwa kopalne).

W laboratorium można prowadzić badania substancji organicznej z próbek geologicznych oraz osadów współczesnych analizując jej skład grupowy lub molekularny ze szczególnym uwzględnieniem biomarkerów; dostępne spektrum analityczne pracowni obejmuje:

 • Ekstrakcję cieczą fazy stałej, w tym przyspieszoną ekstrakcję ciśnieniową (np. wyodrębnianie bituminów);
 • Rozdziały ekstraktów na standardowe frakcje przy wykorzystaniu technik chromatograficznych (chromatografii kolumnowej / cienkowarstwowej);
 • Chemiczną degradację kerogenu (hydroliza kwasowa, zasadowa) oraz derywatyzację;
 • Analizę poszczególnych związków przy użyciu chromatografii gazowej (GC) z detekcją FID (umożliwiającą precyzyjne analizy ilościowe) oraz FPD (umożliwiającą selektywną identyfikację organicznych związków siarki).

Wyposażenie laboratorium stanowią:

 • Chromatograf gazowy Agilent 7890 wyposażony w kolumny typu DB-5 lub DB-35
 • Dionex ASE 350 Accelerated Solvent Extractor firmy Fischer Thermo Scientific
 • Aparaty Soxhlet’a
 • Kolumny chromatograficzne
 • Ewaporatory rotacyjne próżniowe IKA
 • Wyparki strumieniem gazu inertnego, np. azotu
 • Wirówka laboratoryjna Sigma 4-5 L
 • Mieszadła magnetyczne
 • Suszarki i wiele innego pomocniczego sprzętu laboratoryjnego

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron