Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium Badań Mineralogicznych

Kierownik i pracownicy

Kierownik:

dr hab. Michał Skiba, prof. UJ
Pokój 3.17
Telefon: 519307995
e-mail: michal.skiba@uj.edu.pl

Pracownik techniczny:

mgr Katarzyna Maj-Szeliga
Pokój: 3.23
Telefon: 507694737
e-mail: katarzyna.maj@uj.edu.pl

 

Informacje ogólne

Pomieszczenia: 3.03, 3.04, 3.05, 3.24, 3.25, 3.27, 3.28

Laboratorium Badań Mineralogicznych jest jednostką kontynuującą tradycję badań mineralogicznych zapoczątkowaną prawie ćwierć wieku temu w Gabinecie (Zakładzie) Mineralogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Laboratorium prowadzone są prace badawcze z zakresu mineralogii, a przede wszystkim z zakresu mineralogii krzemianów warstwowych. Infrastruktura badawcza Laboratorium służy również wspieraniu badaczy z innych specjalności (między innymi geologów, paleontologów, gleboznawców czy chemików) w prowadzonych przez nich badaniach. Ponadto w Laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów różnych kierunków w ramach wybranych kursów takich jak na przykład Mineralogia, Minerały ilaste, Metody badań mineralogicznych czy Metody badania gleb- dowodem w postepowaniu sądowym. Laboratorium posiada pełną linię do wydzielania minerałów ilastych ze skał i gleb z zastosowaniem procedury Jacksona, a także wyposażenie pozwalające na przygotowywanie próbek geologicznych do analiz instrumentalnych. W skład laboratorium wchodzą także: Pracownia Dyfraktometrii Rentgenowskiej Proszkowej (wyposażona w trzy dyfraktometry rentgenowskie proszkowe) i Pracownia Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni (wyposażona w spektrometr z transformacja Fouriera pracujący w bliskiej i średniej podczerwieni.

Wyposażenie

  • Pełna linia do separacji minerałów ilastych ze skał i gleb obejmującą: mieszadła magnetyczne, wirówki do dużych objętości, dezintegratory ultradźwiękowe, wagi analityczne, myjki ultradźwiękowe, piece, suszarki, liofilizator, zamrażarki, dygestoria, a także wiele drobniejszego sprzętu laboratoryjnego.
  • Młynek McCrone do przygotowywania próbek do dyfrakcyjnej analizy proszkowej)
  • Separator elektromagnetyczny LB1/L1-CN firmy S.G.  Frantz. Co o unikatowej konfiguracji pozwalającej na rozdzielanie zarówno frakcji piaskowej jak i zawiesin ilastych na podfrakcje o różnej podatności magnetycznej.
  • Spektrometr absorpcyjny z transformacja Fouriera Thermo Nicolette Is50 pozwalający na rejestracje widm w zakresie średniej i bliskiej podczerwieni w transmisji, a także w refleksji z przystawka ATR dla MIR i sferą całkującą dla NIR.
  • Dyfraktometr proszkowy Rigaku SmartLab wyposażony w lampę z rotującą wymienną anodą (Cu i Ag), wymienną optykę pozwalająca na uzyskanie wiązki rozbieżnej (BB), równoległej (PB) i zbieżnej (CB), a także bogate dodatkowe oprzyrządowanie pozwalające na rejestracje analiz w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności. Ponadto unikatowy system mikrodyfrakcji mCBO pozwala na rejestrację dyfraktogramów w mikroobszarze o średnicy ~100m
  • Dyfraktometr proszkowy Rigaku Miniflex pracujący w geometrii BB z lampą Cu
  • Dyfraktometr proszkowy Philips X’Perd APD pracujący w geometrii BB z lampą Cu


Laboratorium przygotowuje próbki, a także wykonuje analizy mineralogiczne z wykorzystaniem dostępnej aparatury dla wszystkich zainteresowanych zarówno na zasadzie współpracy naukowej, jak również komercyjnie. Oferta badawcza Laboratorium obejmuje między innymi: identyfikację minerałów (faz krystalicznych) w próbkach skał i gleb, analizę ilościową mineralogiczną (fazową) próbek skał, gleb i innych materiałów, wydzielenie i analizę minerałów ilastych ze skał i gleb, a także analizy spekrometryczne w podczerwieni.

Cennik usług: w przygotowaniu