Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024
Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 01 października 2023 i trwa do 30 września 2024
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 01 października 2022 do 25 lutego 2024
Letni: od 26 lutego 2024 do 30 września 2024
Terminy zajęć dydaktycznych:
  • od 02 października 2023 do 22 grudnia 2023
  • od 08 stycznia 2024 roku do 28 stycznia 2024
  • od 26 lutego 2024 do 27 marca 2024
  • od 03 kwietnia 2024 do 16 czerwca 2024
Sesje egzaminacyjne
Zimowa
od 29 stycznia 2024 do 11 lutego 2024
Zimowa poprawkowa
od 19 lutego 2024 do 25 lutego 2024
Letnia
od 17 czerwca 2024 do 30 czerwca 2024 roku
Letnia poprawkowa
od 01 września 2024 do 15 września 2024
Dni wolne od zajęć
Przerwa świateczna
od 23 grudnia 2023 do 7 stycznia 2024
Przerwa semestralna
od 12 lutego 2024 do 18 lutego 2024
Przerwa Świąteczna
od 28 marca 2024 do 02 kwietnia 2024
Przerwa wakacyjna
od 01 lipca 2024 do 30 września 2024
Dodatkowe dni wolne od zajęć

2 listopada 2023 roku

2 maja 2024 roku oraz 31 maja 2024 roku

piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

dni ustalone dniami wolnymi od pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim na mocy odrębnych przepisów

Uwagi
Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów UJ, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów