Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najstarsze zbiory

 • Posiadamy zbiory pochodzące z końca XVIII i XIX wieku. Wśród nich, m.in.: Atlas Geologiczny Galicyi, unikatowe dzieła rękopiśmienne Ludwika Zejsznera, litografowane mapy autorstwa Pusch'a, Roemer'a, Hohenegger'a.
 • Udostępniamy ponad 2 tys. map geologicznych, w tym liczne wydane w XIX wieku.
 • Archiwizujemy prace dyplomowe – doktorskie, magisterskie i licencjackie – absolwentów Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Pierwsza zachowana praca magisterska pochodzi z 1948 r.

Książki, a wśród nich literatura zalecana

 • Monitorujemy rynek polski i zagraniczny wybierając najcenniejsze książki z zakresu geologii i nauk o Ziemi.
 • Udostępniamy najnowsze wydania książek naukowych w języku angielskich – m.in. prestiżowych wydawnictw – Springer, Elsevier.
 • Oferujemy publikacje wydawane przez Państwowy Instytut Geologiczny.
 • Gromadzimy materiały konferencyjne z sympozjów geologicznych odbywających się na terenie Polski i poza jej granicami.
 • Zapewniamy dostęp do tzw. literatury zalecanej dla studentów GEOLOGII. W ramach literatury podstawowej i uzupełniającej – obowiązującej studentów do zaliczenia sylabusów – posiadamy ponad 300 tytułów książek, głownie anglojęzycznych.
 • Na stronie internetowej prezentujemy aktualny wykaz literatury zalecanej w sylabusach https://ing.uj.edu.pl/instytut/biblioteka/literatura-zalecana-geologia
 • Literaturę zalecaną prezentujemy w formie graficznej. Wykaz literatury zalecanej – przeznaczony dla studentów kierunku Geologia – został podzielony wg kursów dla pierwszego i drugiego stopnia.

Czasopisma

 • Oferujemy kilkaset tytułów czasopism gromadzonych od końca XIX w., w tym najnowsze tytuły polskie i zagraniczne.
 • Prenumerujemy najważniejsze tytuły polskich czasopism geologicznych, m.in.: Acta Geologica Polonica, Annales Societatis Geologorum Poloniae, Geological Quarterly, Acta Palaeontologica Polonica.