Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medyńska-Gulij B.
Kartografia geomatycznie i geomedialnie
PWN, 2024

Sygn.: 28687/GTR
Mencwel J.
Hydrozagadka: kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać?
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2023

Sygn.: 28682/OŚ
Szczepanek R.
Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS. Część 1.
Wydawnictwo PK, 2013

Sygn.: 28685/MKG
Szczepanek R.
Systemy informacji przestrzennej z QGIS: podręcznik akademicki. Część 1 i 2.
Wydawnictwo PK, 2017

Sygn.: 28683/MKG
Żaba J. & Żaba I.V.
Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych
Wydawnictwo SBM, 2023

Sygn.: 28676/M
Mazur M.
Skamieniałości z oolitu balińskiego: historia niezwykłego XIX-wiecznego odkrycia geologicznego
Wydawnoctwo Poligraf, 2023

Sygn.: 28677/PAL
Lissauer J.J. & de Pater I.
Fundamental Planetary Science: Physics, Chemistry and Habitability
Cambridge University  Press, 2019

Sygn.: 28674/PLAN
Wilkinson J. & Gunnell Y. (eds)
Fluvial Megafans on Earth and Mars
Cambridge University Press, 2023

Sygn.: 28673/SED
Słomka T. (red.)
Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
Wyd. 2 uzupełnione
AGH, 2013

Sygn.: 28680/GGR
Agnesi V. & Li Puma P. (eds)
The Madonie Park Geological Guide
2nd ed.
Ente Parco delle Madonie, 2012

Sygn.: 28675/GGR
Lomax D.R.
Jak naprawdę żyły dinozaury: zachowania zwierząt ukryte w skamieniałościach
Prószyński i S-ka, 2022

Sygn.: 28667/PAL
Martin A.J.
Life sculpted: tales of the animals, plants, and fungi that drill, break, and scrape to shape the earth
The University of Chicago Press, 2023

Sygn.: 28668/PAL
Adamaszek Z.
Geologia i minerały
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023

Sygn.: 28665/M
Szełęg E.
Minerały i skały Polski
MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2023

Sygn.: 28666/M

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Starodub W., Starodub T., Witkiewicz Z. & Michałkiewicz S.

Ziemia i środowisko

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023

Sygn.: 28656/OŚ

Rotzien J.R. (ed.) et al.

Deepwater Sedimentary Systems: Science, Discovery and Applications

Elsevier, 2022

Sygn.: 28663/SED

Antonkiewicz J. & Gworek B.

Remediacja zanieczyszczonych gleb i ziem

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023

Sygn.: 28655/OŚ

Rajchel L.

Małopolska do wypicia

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2019

Sygn.: 28645/GS HYDR

Kasiński J.R., Saternus A. & Urbański P.

Atlas geologiczny wybranych złóż węgla brunatnego w Polsce

Tom 1 — Rejon zachodni i rejon wielkopolski

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy, 2019

Sygn.: K1870/ATL

Kasiński J.R. & Urbański P.

Atlas geologiczny wybranych złóż węgla brunatnego w Polsce 

Tom 2 — Rejon północno-zachodni i rejon koniński

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy, 2022

Sygn.: K1890/ATL

Mastalerz P.

Elementarna chemia nieorganiczna

Wyd. 3

Wydawnictwo Chemiczne, 2006

Sygn.: 28640/CH

Graniczny M. & Mizerski W.

Katastrofy przyrodnicze

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Sygn.: 28638/GST

Andrews R.G.

Superwulkany. Wybuchowe tajemnice Ziemi i innych planet

Wydawnictwo UJ, 2023

Sygn.: 28628/WUL

Farrier D.

Za milion lat od dzisiaj. O śladach, jakie zostawimy

Wydawnictwo UJ, 2021

Sygn.: 28636NP, 28637/NP

Dzik J.

Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii

Wyd. 5

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023

Sygn.: 28631/PAL

Stanley S.M. & Luczaj J.A.

Historia Ziemi

Wyd. 2

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023

Sygn.: 28633/GH

Bartuś T.

Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia

Wydawnictwa AGH, 2020

Sygn.: 28630/OŚ

Narębski W.

Saga rodu Narębskich

Archiwum Nauki PAN i PAU, 2020

Sygn.: 28629/H

Łomnicki A.

Ekologia ewolucyjna
Wyd. 2

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

Sygn.: 28619/OŚ

Weiner J.
Weiner J.3.

Jak powstało życie na Ziemi

Copernicus Center Press, 2023

Sygn.: 28620/NP, 28621/NP

Hembree D.I.
Platt B.F.
Smith J.J. (eds)

Experimental Approaches to Understanding Fossil Organisms: Lessons from the Living

Springer Publishing, 2014
Topics in Geobiology, 41

Sygn.: 28622/PAL

Berkovitz B.
Shellis P.

The Teeth of Non-Mammalian Vertebrates

Elsevier, 2017

Sygn.: 28607/PAL

Hartzman M.

The Big Book of Mars: From Ancient Egypt to The Martian, A Deep-Space Dive into Our Obsession with the Red Planet

Quirk Books, 2020

Sygn.: 28602/PLAN

 

Hutchison R.

Meteorites: A Petrologic, Chemical and Isotopic Synthesis

Cambridge University Press, 2006

Sygn.: 28614/PLAN

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hauschke N., Matthias F. & Bachmann G.H. (eds)

TRIAS: Aufbruch in das Erdmittelalter, Tom 1

Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2021

Sygnatura: 28598/1GH_st

Hauschke N., Matthias F. & Bachmann G.H. (eds)

TRIAS: Aufbruch in das Erdmittelalter, Tom 2

Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2021

Sygnatura: 28598/2GH_st

De Waele J. & Gutiérrez F.

Karst Hydrogeology, Geomorphology and Caves

Wiley Blackwell, 2022

Sygnatura: 28597SPL

Zupan Hajna N.

Karst, caves and people

Založba ZRC, 2021

Sygnatura: 28585SPL

Wilczyńska-Michalik W.

Influence of atmospheric pollution on the weathering of stones in Cracow monuments and rock outcrops in Cracow, Cracow-Częstochowa upland and the Carpathians

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2004

Sygnatura: 28464OŚ

Brannen P.

Końce świata: niezwykła opowieść o tym, jak wymierała nasza planeta

Wydawnictwo Znak, 2022

Sygnatura: 28555GH_pk

Oke T.R., Mills G.,        Christen A. & Voogt J.A.

Urban climates

Cambridge University  Press, 2017

Sygnatura: 28551OŚ

Gray M.

Geodiversity: valuing  and conserving abiotic  nature

2nd ed.

Wiley Blackwell, 2002

Sygnatura: 28502GMF

Holdsworth R.E. & Turner J.P.

Extensional tectonics: regional-scale processes
Part 1.

The Geological Society, 2002

Sygnatura: 28552GST

Haldar S.

Mineral exploration: principles and applications

2nd ed.

Elsevier, 2018

Sygnatura: 28501M

Benton M.J. (ed.)

Cowen’s history of life

6th ed.

Wiley Blackwell, 2020

Sygnatura: 28554PAL

Sheppard C.R.C., Davy S.K. & Pilling G.M.

The biology of coral reefs

Oxford University Press, 2009

Sygnatura: 28491NP

Salminen R. (ed.)

Geochemical atlas of Europe

Part 1. Background information, methodology and maps

Geological Survey of Finland, 2005

Sygnatura: K1881/ATL

de Vos W. & Tarvainen T. (eds)

Geochemical atlas of Europe

Part. 2. Interpretation of geochemical maps, additonal tables, figures, maps, and related publications

Geological Survey of Finland, 2006

Sygnatura: K1882/ATL

Okasha S.

Philosophy of science: a very short introduction

2nd ed.

Very Short Introductions, 6
Oxford University Press, 2016

Sygnatura: 28553NP

Betancur Corredor B.

Agroforestry as a post-mining land-use approach for waste deposits in alluvial gold mining areas of Colombia

Center for Development Research University of Bonn, 2019

Sygnatura: 28535GH_ant

Knoll A.H.

Ziemia: cztery miliardy lat historii w ośmiu rozdziałach

Copernicus Center Press, 2022

Sygnatura: 28561GH

Reich D.

Kim jesteśmy, skąd przyszliśmy... Kopalny DNA i nowa nauka o przeszłości człowieka

Wydawnictwo CiS, 2019

Sygnatura: 28584PAL

Mann M.E.

Nowa wojna klimatyczna: jak ocalić naszą planetę?

Wydawnictwo Dolnośląskie, 2021

Sygnatura: 28494OŚ

Goldstein J.S. & Qvist S.A.

Energia dla klimatu: jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu

PWN, 2020

Sygnatura: 28537OŚ

Manabe S. & Broccoli A.J.

Algorytmy w służbie klimatu czyli sekrety globalnego ocieplenia

PWN, 2022

Sygnatura: 28544OŚ

Krystek J.

Ocena oddziaływania na środowisko: teoria i praktyka

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020

Sygnatura: 28539OŚ

Skrzypek S.J. & Przybyłowicz K. (red. nauk.)

Inżynieria metali i technologie materiałowe

Wyd. 2 zmienione

Wydawnictwo WNT, 2019

Sygnatura: 28538GS_ZŁOŻ

Lutek W.

Zrównoważona i inteligentna gospodarka odpadami komunalnymi

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020

Sygnatura: 28542OŚ

Matthes E.

Python: instrukcje dla programisty

Wyd. 2

Helion, 2019

Sygnatura: 28519MKG

Zieliński J.

Metodologia pracy naukowej

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012

Sygnatura: 28469A

Chełmicki W.

Woda: zasoby, degradacja, ochrona

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Sygnatura: 28495OŚ

Chmielniak T.

Technologie energetyczne

Wyd. 2 uzup.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Sygnatura: 28540OŚ

Rosik-Dulewska C.

Podstawy gospodarki odpadami

Wyd. 6

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

Sygnatura: 28497OŚ

Lewandowski W.M.

Proekologiczne odnawialne źródła energii

Wyd. 4

Wydawnictwo WNT, 2014

Sygnatura: 28498OŚ

Piechota S.
 

Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń

Wydawnictwa AGH, 2008

Sygnatura: 28543GS_INŻ

Andrews J.E. [et al.]

Wprowadzenie do chemii środowiska

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000

Sygnatura: 28550OŚ

 

Dzik J.

Dzieje życia na Ziemi: wprowadzenie do paleobiologii 

Wyd. 4

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020

Sygnatura: 28536PAL

 

Ławecka D.

Wstęp do archeologii

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Sygnatura: 28541GH_st

Polonius A. (red.)

 

Jaskinie Pienin

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2022

 

Sygnatura: 28548SPL

Partyka J. (red.)

Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Tom 1 – 3 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2022

Sygnatura: 28545 – 28547SPL 

Manecki A.

Meteoryty: oblicza gości z kosmosu

Wydawnictwo BOSZ, 2010

Sygnatura: 28487PLAN

Manecki A.

Meteorytyka z elementami planetologii: glosariusz

Wydawnictwo Mineralogiczne Mineralpress, 2013

Sygnatura: 28465PLAN

Słomka T. (red. nauk.)

Autorzy: m.in. Oszczypko-Clowes M.

Zdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości: epoka wybitnych naukowców

Drukarnia Goldruk, 2020

Sygnatura: 28474GR_PL

Łyszczarz M.

Daleka jest droga…: życie i działalność Wojciecha Narębskiego

Archiwum Nauki PAN i PAU, 2021

Sygnatura: 28470H

 

 

Jacobson M.Z.

Air pollution and global warming: history, science, and solutions

2nd ed.

Cambridge University Press, 2017

Sygnatura: 28473OŚ

Dessler A.E.

Introduction to modern climate change

3rd ed.

Cambridge University Press, 2022

Sygnatura: 28471OŚ

Starkel L.

O niektórych prawidłowościach rozwoju rzeźby gór i ich przedpoli

Sedno Wydawnictwo Akademickie, 2014

Sygnatura: 28452GH_cz

Kotarba M.J. (red.)

Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony

Wydawnictwo TBPŚ "Geosfera", 2008

Sygnatura: 28455OŚ

 

Yergin D.

Nowa mapa: jak energetyka zmienia geopolitykę

Wydawnictwo Sonia Draga, 2021

Sygnatura: 28429OŚ

Szafraniec J.E.

Moja mapa: tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018

Sygnatura: 28428GTR

Rogers A.

The Deep: The Hidden Wonders of Our Oceans and How We Can Protect Them

Wildfire, 2019

Sygnatura: 28437O_gm

Martin A.J.

The Evolution Underground

Pegasus Books, 2017

Sygnatura: 28439PAL

Żaba J. & Żaba I.V.

Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych

Wydawnictwo SBM, 2021

Sygnatura: 28425M

MacKenzie W.S.,       Adams A.E. & Brodie K.H.

Rock and minerals in thin section

2nd ed.

CRC Press, 2017

Sygnatura: 28434M

Taylor G.H., Teichmüller M., Davis A., Diessel C.F.K., Littke R. & Robert P.

Organic Petrology

Gebrüder Borntraeger, 1998

Sygnatura: 28433PETR

Appelo C.A.J. & Postma D.

Geochemistry, groundwater and pollution

2nd ed.

A. A. Balkema Publishers, 2005

Sygnatura: 28441GS_HYDR

Makowski J. & Miętkiewska-Brynda J. (eds)

Krajobrazy winiarskie Europy

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2020

Sygnatura: 28427GR_EU

Główka J. & Szczepański J. (eds)

Z dziejów marmurów kieleckich (1876-2016)

KTN, 2020

Sygnatura: 28436GS_ZŁOŻ

Reolid M., Molina J.M., Nieto L.M. &        Rodríguez-Tovar F.J.

The Toarcian Oceanic Anoxic Event in the South Iberian Palaeomargin

Springer, 2018

Sygnatura: 28438PAL

Pitron G.

The rare metals war: the dark side of clean energy and digital technologies

Scribe Publications, 2020

Sygnatura: 28440OŚ

Gould S.J.

Dzieje Życia na Ziemi

Świat Książki, 2007

Sygnatura: 28443PAL

Hand K.P.

Pozaziemskie oceany: poszukiwanie życia w głębinach kosmosu

Copernicus Center, 2022

Sygnatura: 28442PLAN

Marciniak-Kowalska J.

Chemia wybranych komponentów środowiska

Wydawnictwa AGH, 2016

Sygnatura: 28444OŚ

Pieczka A., Szełęg E. & Szuszkiewicz A.

Pegmatyty Dolnego Śląska

Wydawnictwa AGH, 2019

Sygnatura: 28445PETR_mag

Nemčok M.

Rifts and Passive Margins: Structural Architecture, Thermal Regimes, and Petroleum Systems

Cambridge University Press, 2017

Sygnatura: 28424GST

Naumczyk J.

Chemia środowiska

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Sygnatura: 28426OŚ

Schilthuizen M.

Ewolucja w miejskiej dżungli: jak zwierzęta i rośliny dostosowują się do życia wśród nas

Wydawnictwo Feeria Science, 2019

Sygnatura: 28431OŚ

Thomas J.A., Williams M.,  Zalasiewicz J.

The anthropocene: a multidisciplinary approach

Polity Press, 2020

Sygnatura: 28472GH_ant

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Popkiewicz M., Kardaś A. & Malinowski S.

Nauka o klimacie

Wyd. 2 popraw.

Wydawnictwo Sonia Draga, 2019

Sygnatura: 28398 GH_pk

Iwańczak B.

QGIS 3.14. Tworzenie i analiza map

Helion, 2021

Sygnatura: 28400 MKG

Narkiewicz M.

Geologiczna historia Polski

Wyd. 2.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021

Sygnatura: 28401 GH, 28402 GH

Sieńczyło-Chlabicz J. (red.)
 
Prawo własności intelektualnej
 
Wolters Kluwer, 2018
 
Sygnatura: 28403 A

Krysicki W. & Włodarski L.

Analiza matematyczna w zadaniach. T. 1-2

Wyd. 29.

PWN, 2019

Sygnatura: 28404 – 28405 MAT

Halliday D., Resnick R. & Walker J.

Podstawy fizyki. T. 1-5

Wyd. 2.

PWN, 2021

Sygnatura: 28406 – 28410 F

INQUA SEQS 2020

Conference Proceedings

Uniwersytet Wrocławski, 2020

Sygnatura: 28417 KON

Richling A. i in. (red.)

Regionalna geografia fizyczna Polski

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021

Sygnatura: 28415 GG, 28416 GG

Bar J. i in. (red.)

Miejscowość i parafia Kosina: studia z historii

Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2020

Sygnatura: 28382 GR PL

Manecki A.

Mineralogia szczegółowa

Mineral Press, 2019

Sygnatura: 28384 M

Nordhaus W.D.

The climate casino: risk, uncertainty, and economics for a warming world

Yale University Press, 2013

Sygnatura: 28394 OŚ

Helm D.

Natural Capital: valuing the planet

Yale University Press, 2015

Sygnatura: 28395 GH_ant

Bonneuil Ch. & Fressoz J.-B.

The shock of the anthropocene: the earth, history and us

Verso, 2017

Sygnatura: 28393 GH_ant

Widera M.

Geologia polskich złóż węgla brunatnego

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021


Sygnatura: 28396 GS_węg

Molenda R.

Agates from Kraków vicinity

Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Art-Tekst", 2020

Sygnatura: 28383 M

Hill M.K. 

Understanding Environmental Pollution 

4th ed. 
Cambridge University Press, 2020

Sygnatura: 28378 OŚ

Bińczyk E.

Epoka człowieka: retoryka i marazm antropocenu

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Sygnatura: 28371 GH ant

Weintraub D.A. 

Mars: w poszukiwaniu życia

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

Sygnatura: 28375 PLAN

Gryz J. & Gromadzki S.

Przeciwdziałanie suszy: retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Sygnatura: 28376 GS HYDR

Sepkoski, D.

Catastrophic thinking: extinction and the value of diversity from Darwin to the Anthropocene

The University of Chicago Press, 2020

Sygnatura: 28368 GH ant

Pyenson, N.

Podglądając wieloryby: historia i przyszłość gigantów z głębin 

Copernicus Center Press, 2020

Sygnatura: 28366 PAL

Nawrocki, J. & Becker, A. (eds)

Geological Atlas of Poland

Geological Institute - National Research Institute, 2020

Sygnatura: K1873/ATL

Narkiewicz, M.

Geologiczna historia Polski

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020

Sygnatura: 28350 GH

Yardley, B. & Warren, C.

An Introduction to Metamorphic Petrology
2nd ed.

Cambridge University Press, 2021

Sygnatura: 28362 PETR met

Fiedeń, Ł. (red.)

Turze Pole: 600 lat działalności człowieka

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2020

Sygnatura: 28342 GR PL

Ginter, M. (red.)

Ryby kopalne

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012

Sygnatura: 28357 PAL

Mizerski, W.

Geologia kontynentów 
Wyd. 3.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Sygnatura: 28348 GR

Mizerski, W.

Geologia Polski
Wyd. 6 uzup. i popr.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020

Sygnatura: 28349 GR PL

Zalewski, M. (red.)

Ekohydrologia

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020

Sygnatura: 28346 OŚ

Medyńska-Gulij, B.

Kartografia i Geomedia
Wyd. 2.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

Sygnatura: 28356 GTR

Weiner, J.

Życie i ewolucja biosfery: podręcznik ekologii ogólnej
Wyd. 3.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020

Sygnatura: 28351 OŚ

Pusz, W. (red.)

Biologia i ekologia jaskiń i innych obiektów podziemnych

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020

Sygnatura: 28345 SPL

Dzik, J.

Ewolucja: twórcza moc selekcji

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021

Sygnatura: 28347 PAL

Arsuaga, J.L.

Życie: fascynująca podróż przez 4 miliardy lat

Wydawnictwo Znak, 2020

Sygnatura: 28358 PAL

Gradziński, M., Wawryka-Drohobycki, M., Michalska-Kasperkiewicz, B., Bisek, K., Szelerewicz, M., Partyka, J., Amirowicz, A., Baran, J., Baryła, J. & Górny, A.

Jaskinie dorzecza Prądnika

Ojcowski Park Narodowy, 2020

Sygnatura: 28341 SPL

Ciszewski, A., Ciszewski, M., Golicz, M. & Ramatowski, P.

Caves of Shízìlù area: Polish exploration in Hubei province, China

Pracownia Kreatywna Bezliku, 2014

Sygnatura: 28353 SPL

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bajkiewicz-Grabowska E. & Magnuszewski A.

Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej

Wyd. 3 zmien. – 4 dodruk

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Pisarczyk S.

Geoinżynieria: metody modyfikacji podłoża gruntowego

Wyd. 3.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020

Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D & Ogg G.M. (eds) 

Geologic Time Scale 2020. T. 1.

Elsevier, 2020

Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D & Ogg G.M. (eds) 

Geologic Time Scale 2020. T. 2. 

Elsevier, 2020

Ashby, M.F.

Materials and sustainable development

Elsevier, 2016

Zalasiewicz J.
Waters C.N.
Williams M.
Summerhayes C.P. (eds)

The Anthropocene as a geological time unit

Cambridge University Press, 2019

Tucker M.E.

Sedimentary rocks in the field: a practical guide
4th  ed.
(The Geological Field Guide Series)

Wiley-Blackwell, 2011

Plummer Ch.C.
Carlson D.H.
Hammersley L.

Physical geology
15th ed.

McGraw-Hill Education, 2016

Stanley S.M.

Earth system history
3rd printing

W. H. Freeman, 2002 + CD-ROM

Rönnfeld W.

Foraminifera: a catalogue of typical forms

(Grzybowski Foundation Special Publication; No. 24)
The Grzybowski Foundation, 2020

Nichols G.

Sedimentology and stratigraphy
2nd ed.

Wiley-Blackwell, 2009

Brookfield M.E.

Principles of stratigraphy

Blackwell Publishing, 2004

Bromowicz J.
Magiera J.

Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa: ich pochodzenie na tle
geologii miasta

Wydawnictwa AGH, 2015

Kotowski Cz.
Kubajak P. (red.)

Kopalnia wapienia „Czatkowice” w Krzeszowicach w latach 1948 – 2018

Tauron, 2019

Regel W.

Podstawy statystyki w Excelu

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

Biecek P.

Przewodnik po pakiecie R
Wyd. 4 rozsz.

Oficyna Wydawnicza GIS, 2017

Bartuś T.
Mastej W.
Łodziński M.
Barmuta J. (red.)

Geostrada sudecka: przewodnik Geologiczny. 1.

Wydawnictwa AGH, 2019

Bartuś T.
Łodziński M.
Mastej W. (red.)

Geostrada sudecka: przewodnik Geologiczny. 2.

Wydawnictwa AGH, 2019

Bartuś T.
Łodziński M.
Mastej W. (red.)

Geostrada sudecka: przewodnik Geologiczny. 3.

Wydawnictwa AGH, 2019
Bac-Moszaszwili M.
Jurewicz E.

Wycieczki geologiczne w Tatry
(Przyroda Tatr dla Turystów)

Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2010

Bajkiewicz-Grabowska E.

Hydrologia ogólna
Wyd. 5.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020

Jokiel P.
Marszelewski W.
Pociask-Karteczka J. (red.)

Hydrologia Polski
Wyd. 1 – dodruk

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Wełna T. (red.)

Czekając na wiatr: ludzie wobec smogu

Wydawnictwo Oko, 2020

Chambers J.
Mitton J.

Od pyłu do życia: pochodzenie i ewolucja Układu Słonecznego

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

McSween H.Y.,Jr.
Moersch J.E.
Burr D.M.
Dunne W.M.
Emery J.P.
Kah L.C.
McCanta M.C.

Planetary geoscience

Cambridge University Press, 2019

Wójcik A. (red.)

Atlas osuwisk miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa, 2019

Dzwoniarek-Konieczna M.
Węcławska M. (red.)

Człowiek i kamień: badania geologiczne w perspektywie archeologii
Konferencja naukowo-jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Janusza Skoczylasa

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019

Balon J.

Indyjskie obrazki

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2019

Adams A. E.
MacKenzie W. S.
Guilford C.

Atlas of sedimentary rocks under the microscope

Routledge, 2014

MacKenzie W. S.
Guilford C.

Atlas of rock-forming minerals in thin section

Routledge, 2013

Nemčok M.
Schamel S.
Gayer R.

Thrustbelts: structural architecture, thermal regimes, and petroleum systems

Cambridge University Press, 2009

Martin R.E. (ed.)

Environmental micropaleontology: the application of microfossils to environmental geology
(Topics in Geobiology; v. 15)

Springer Science+Business Media, 2000

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mizerski W.

Geologia Europy

Wydawnictwo Naukowe PWN,
2019

Fekete K., Michalík, J., Rehȧkowȧ D. (eds)

XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group: Field Trip Guide and Abstracts Book: June 10–14, 2019 Bratislava, Slovakia

Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences & faculty of Natural Sciences,

Comenius University, 2019

Fagereng Å., Toy V.G., Rowland J.V. (eds)

Geology of the earthquake source: a volume in honour of rick Sibson

(Geological Society Special Publication No. 359)
The Geological Society, 2011

Bojar A.-V., Melinte-Dobrinescu M. C., Smit J. (eds)

Isotopic studies in cretaceous research

(Geological Society Special Publication No. 382)
The Geological Society, 2013

Bosence D.W.J., Gibbons K.A., Le Heron D.P., Morgan W.A., 
Pritchard T., Vining B.A. (eds)

Microbial carbonates in space and time

(Geological Society Special Publication No. 418)
The Geological Society, 2015

Pedley H. M., Rogerson M. (eds)

Tufas and speleothems: unravelling the microbial and physical controls

(Geological Society Special Publication No. 336)
The Geological Society, 2010

Vecoli M., Clėment G., Meyer-Berthaud B. (eds)

The terrestrialization process: modelling complex interactions 
at the biosphere-geosphere interface

(Geological Society Special Publication No. 339)
The Geological Society, 2010

Balme M.R., Bargery A.S., Gallagher C.J., Gupta S. (eds)

Martian Geomorphology

(Geological Society Special Publication No. 356)
The Geological Society, 2011

Wiewiórka J., Poborska-Młynarska K., Zięba K., Flasza M.

W głębi soli i czasu: w kopalni soli Bochnia

(Nauka dla Ciekawych, Nr 9)
Wydawnictwa AGH, 2016 
Z płytą CD i okularami (fotografie dwu- i trójwymiarowe, filmy)

Kopertowska M., Sikorski W.

Funkcje w EXCELU: w praktyce

Wyd. 2.
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Sądowska S. (oprac.)

Jak pisać CV i list motywacyjny

Wydawnictwo Literat, 2010

Barta J., Markiewicz R.

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Wyd. 8.
Wolters Kluwer, 2019

Lambor J.

Hydrologia inżynierska

Arkady, 1971

Czyżewski Ł., Sudoł-Procyk M. (red.)

Materiały 52 Sympozjum Speleologicznego, Toruń 11-14.10. 2018

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 2018

Gawlick H.-J., Sudar M.N., Missoni S., Suzuki H., 
Lein R., Jovanović D.
Triassic-Jurassic geodynamic history of the Dinaridic Ophiolite Belt (Inner Dinarides, SW Serbia)

Field Trip Guidebook: 13th Workshop on Alpine Geological Studies (Zlatibor, Serbia 2017)

(Journal of Alpine Geology; 55, 2017)
Geoaustria, 2017

Aubrecht R.
Paleokarst, neptunian dykes, collapse breccias, mud-mounds and sedimentary unconformities

Field Trip Guide: 29th IAS Meeting of Sedimentology, Schladming, Austria 

(Journal of Alpine Geology; 54, 2012)
Geoaustria, 2012

Rossi A.P., Gasselt S. van (eds)

Planetary geology

(Springer Praxis Books: Astronomy and Planetary Sciences)
Springer, 2018

Kopertowska M.

Grafika menedżerska i prezentacyjna

Wyd. 3 zmienione
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.

Technologia cieczy wiertniczych

Wydawnictwa AGH, 2018

Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.

Projektowanie głębokich otworów wiertniczych

Wydawnictwa AGH, 2017

Cedro A. (red.)

Polska geografia morza: przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich  

Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2019

Dartnell L.

Origins: how the Earth made us

The Bodley Head, 2018

Balon J., Więcław-Michniewska J. (red.)

Mała encyklopedia Karpat: pogranicze polsko-słowackie

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 2018

Dobiński W.

Wieloletnia zmarzlina w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu w świetle kompleksowych badań geofizycznych i analiz klimatologicznych

(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 2850) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011

Knight D.W., Hazlewood C., Lamb R., Samuels P.G.,
Shiono Koji

Practical channel hydraulics: roughness, conveyance and afflux
2nd ed.

CRC Press Taylor & Francis Group, 2018

Georgescu M.D.

Microfossils through time: an introduction: first steps in micropaleontology

Schweizerbart Science Publishers, 2018

Krystek J. (red.)

Ochrona środowiska dla inżynierów

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Mizerski W.

Geologia dynamiczna
Wyd. 4.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Grodzicki J. (red.)

Jaskinie Wyżyny Olkuskiej
T. 1: Jaskinie Dolin Dłubni, Wedonki, Kluczwody, 
Bolechowickiej i Będkowskiej (uzupełnienia)

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2018

Luty I., Polonius A., Grodzicki J. (red.)

Jaskinie Wyżyny Olkuskiej
T. 3: Jaskinie Doliny Szklarki I Doliny Racławki
Państwowy Instytut

Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2018

Kędzierski M., Gradziński M. (red.)

Polska Konferencja Sedymentologiczna: POKOS 7: Materiały konferencyjne

Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2018

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych 
Państwowego Instytutu Geologicznego 
z. 148, Unisław

PIG, 2018

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych 
Państwowego Instytutu Geologicznego 
z. 149, Siedliska

PIG, 2018

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych 
Państwowego Instytutu Geologicznego
z. 150, Polik

PIG, 2018

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych 
Państwowego Instytutu Geologicznego 
z. 151, Nieświń

PIG, 2018

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych 
Państwowego Instytutu Geologicznego
z. 152, Chełmek

PIG, 2018

Ho K., Lacasse S., Picarelli L. (eds)

Slope safety preparedness for impact of climate change

CRS Press Taylor & Francis Group, 2017

Jackson M.P.A., Hudec M.R.

Salt tectonics: principles and practice

Cambridge University Press, 2017

Yazykowa E. [et al.]

Kiedy miasto było morzem: historia geologiczna Opola

Uniwersytet Opolski, 2017

Franczak P. (red.)

Police: pasmo w cieniu Babiej Góry

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2017

Grigelis A. (red.)

Ignotas Domeika: geologas, mineralogas, kalny inžinierius

Vilniaus Universiteto Leidykla, 2017

Da Silva A.M.F., Yalin M.S. 

Fluvial processes
2nd ed

CRS Press Taylor & Francis Group, 2017

Aberle J., Rennie C.D., Admiraal D.M., Muste M. (eds)

Experimental hydraulics: methods, instrumentation, data processing and 
Management
Vol. 2: Instrumentation and measurement techniques

CRS Press Taylor & Francis Group, 2017

Mikołajków J., Sadurski A. (red.)

Informator PSH: główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2017

Lewandowski W.M., Klugmann-Radziemska E.

Proekologiczne odnawialne źródła energii: kompendium

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Ogg J.G., Ogg G.M., Gradstein F.M.

A concise geologic time scale 2016

Elsevier, 2016

Cwojdziński S., Pacuła J.

Sudety: przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej
Jelenia Góra–Zgorzelec–Bolesławiec–Złotoryja–Strzegom–Legnica

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2015

Engel A.S. (ed.)

Microbial life of cave systems
(Life in Extreme Environments; vol. 3)

Walter de Gruyter, 2015

Ashworth  P.J., Best J.L., Parsons D.R. (eds)

Flufial-tidal sedimentology
(Developments in Sedimentology; vol. 68)

Elsevier, 2015

Culver D.C., White W.B. (eds)

Encyclopedia of caves

Elsevier Academic Press, 2005

Rabiej M.

Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel 

Helion, 2018

Rabiej M.

Statystyka z programem Statistica 

Helion, 2012

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron