Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr inż. Ewa Malata

dr inż. Ewa Malata


Zakład: Paleozoologii
Stanowisko: Adiunkt w Zakładzie Paleozoologii
Pokój: 2.20
Telefon: 12 664 4371
E-mail: ewa.malata@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Biostratygrafia utworów kredy – miocenu orogenu alpejskiego w oparciu o grupę
 • Interpretacje paleoekologiczne zespołów małych otwornic;
 • Kredowo-paleogeńskie wydarzenia w oceanie światowym i ich odzwierciedlenie w basenie Karpat Zewnętrznych;

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Kolekcja mikropaleontologiczna prof. Stanisława Gerocha w zbiorach Instytutu Nauk Geologicznych.
 • Zależność zespołów otwornicowych od cech sedymentacyjnych utworów sekwencji fliszowych w wybranych profilach Karpat Zewnętrznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii: 2001; Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
  Tytuł pracy doktorskiej: Interpretacja biostratygraficzna zespołów małych otwornic w środkowej części płaszczowiny magurskiej (polskie Karpaty zewnętrzne)

 • Magister inż. - studia magisterskie w zakresie geologii złóż ropy i gazu na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
 • do 1988 – asystent i starszy asystent naukowo-badawczy w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego;
  1988 – 1990 – starszy specjalista geolog w ING UJ
  1990 – 2000 – asystent naukowo-dydaktyczny w ING UJ
  2000 – 2001 – specjalista inżynieryjno-techniczny w ING UJ
  2001 – 2009 – starszy wykładowca w ING UJ
  2009 - - adiunkt w ING UJ
 • Z-ca Dyrektora ING ds. dydaktycznych (2005/06-2007/8; 2008/9-2011/12)

 • Nagrody Rektora UJ (2012, 2011, 2010, 2007, 2006, 1993, 1990)

 • Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości:
 • Geologia dynamiczna (ćwiczenia) 2001-2007
  Geologia fizyczna (ćwiczenia dla OP) 2007-2009
  Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej (dla OP) 2006-2008
  Pracownia licencjacka (dla OP) 2010-2012
  Praca przejściowa 2007/08
  Promotor 8 prac magisterskich, 10 prac licencjackich
  Członkostwa w organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Geologiczne; Członek Zarządu (z-ca sekretarza) w latach 1989-1993

 • Organizacja konferencji:
 • Second Meeting of the Working Group on pelagic and flysch facies of IGCP Project 262; Kraków 1990;
  63 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego; Koninki 1992; 4th IWAF (Fourth International Workshop on Agglutinated Foraminifera); Kraków 1993 r.

 • Doświadczenie zagraniczne:
 •  

  Tygodniowe pobyty i prace terenowe w Południowych Apeninach w ramach współpracy z Uniwersytetem w Neapolu w latach 1990-94. 1997 r – miesięczny pobyt na Uniwersytecie w Kiel (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Niemcy)w ramach programu TEMPUS;

   

  Udział w projekcie międzynarodowym IGCP 463 (International Geological Correlation Program – Project 463) – Upper Cretaceous Oceanic Red Beds: Response to Ocean/Climate Global Change; projekt realizowany w latach 2002-2006.

  2011 - 10-dniowy pobyt na Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja) w ramach programu CEEPUS

  Udziały w konferencjach międzynarodowych (po uzyskaniu stopnia dr)
  1. Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1-4, 2002.
  2. Inaugural Meeting of IGCP 463 (Upper Cretaceous Oceanic Red Beds; Response to Ocean/Climate Global Change), Ancona, September 21-24.09. 2002,
  3. The Fourth Stephan Muller Conference of the European Geosciences Union „Geodynamic and tectonic evolution of the Carpathian arc and its foreland. Romania 31.05 - 05.06. 2003.
  4. Workshop of the IGCP 463 (Upper Cretaceous Oceanic Red Beds Workshop: Response to Ocean/Climate Global Change), Bartin, Turkey 18.08 – 23.08. 2003.
  5. Paleontologicka Konferencja, Bratislava, June 2004.
  6. Workshop of the IGCP Projects 463 & 494; Upper Cretaceous Oceanic Red Beds: Response to ocean/climate global change. Romania August 15-18, 2004.
  7. Workshop of the IGCP 463 Project – Upper Cretaceous Oceanic Red Beds: Response to Ocean/Climate Global Change; Neuchatel, Switzerland, September 1-2, 2005.
  8. 8th IWAF – International Workshop on Agglutinated Foraminifera; Cluj-Napoca, September 7-13, 2008
  9. ESSEWECA (Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians) conference, Bratislava, Dec.4-5, 2008.
  10. Rapid Environmental/Climate Changes and Catastrophic Events in Late Cretaceous and Early Paleogene RECCCE Workshop, Gams, 24-28 April 2009.
  11. XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, September 23-26, 2010 Thessaloniki, Greece.
  12. Climate and Biota of the Early Paleogene CBEP 2011; 5-8 June, Salzburg/Austria.
  13. Ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, University of Zaragoza, Spain September 3-7, 2012.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Malata, E., 2017. Trochammina quadriloba (Grzybowski) sensu Geroch, 1960 in the

Polish Outer Carpathians. In: Kamiński, M.A. & Alegret, L. (eds). Proceedings of the Ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 22: 113–118.

Starzec, K., Malata, E., Wronka, A. & Malina, L., 2015. Melanges and broken formations at the boundary zone of the Magura and Silesian nappes (Gorlice area, Polish Outer Carpathians) – a result of sedimentary and tectonic processes. Geological Quarterly, 59: 169–178.

Welc, F., Malata, E., Marks, L., Studencka, B. & Olszewska, B., 2013. Preliminary remarks on enigmatic "white casing Limestone" from Saqqara archaeological site in Egypt. Studia Quaternaria, 30: 115–123.

Leszczyński, S., Kołodziej, B., Bassi, D., Malata, E. & Gasiński, M. A., 2012. Origin and resedimentation of rhodoliths in the Late Paleocene flysch of the Polish Outer Carpathians. Facies, 58: 367–387.

Oszczypko, N., Olszewska, B. & Malata, E., 2012. Cretaceous (Aptian/Albian-Cenomanian) age of "Black Flysch"and adjacent deposits of the Grajcarek Thrust-Sheets in the Małe Pieniny Mts. (Pieniny Klippen Belt, Polish Outer Carpathians). Geological Quarterly, 56: 411–440.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Oszczypko, N., Malata, E., Švabenicka, L., Golonka, J. & Marko, F., 2004. Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch:"black flysch" case study. Creteceous Research, 25: 89-113.

Wagreich, M., Pavlishina, P.& Malata, E.,  2006. Biostratigraphy of the lower red shale interval in the Rhenodanubian Flysch Zone of Austria. Cretaceous Research, 27: 743-753.

Oszczypko, N., Olszewska, B. & Malata, E. 2012. Cretaceous (Aptian/Albian-?Cenomanian) age of "Black Flysch"and adjacent deposits of the Grajcarek Thrust-Sheets in the Małe Pieniny Mts. (Pieniny Klippen Belt, Polish Outer Carpathians). Geologica Quarterly, 56: 411-440.

Leszczyński, S., Kołodziej, B., Bassi, D., Malata, E. & Gasiński, M. A., 2012. Origin and resedimentation of rhodoliths in the Late Paleocene flysch of the Polish Outer Carpathians. Facies, 58: 367-387.

Welc, F., Malata, E, Marks, L., Studencka, B. & Olszewska, B., 2013. Preliminary remarks on enigmatic "white casing Limestone" from Saqqara archaeological site in Egypt. Studia Quaternaria, vol. 30.

 

Artykuły recenzowane w innych czasopismach

Malata E.,  1981 – Stratygrafia mikropaleontologiczna jednostki magurskiej w zachodniej części Beskidu Wysokiego. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 331: 103-113.

Oszczypko N., Dudziak J. & Malata E., 1990 - Stratygrafia osadów płaszczowiny magurskiej (kreda-paleogen) w Beskidzie Sądeckim, Karpaty Zewnętrzne. Studia Geologica Polonica, 97: 109-181.

Malata E. & Oszczypko N., 1990 - Deep water agglutinated foraminiferal assemblages from the Upper Cretaceous red shales of the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians). In: Hemleben et al. (Eds) - Paleoecology, Biostratigraphy, Paleoceanography and Taxonomy of Agglutinated Foraminifera. NATO ASI Series C. Vol. 327: 507-524. Kluwer Acad. Publ.

Cieszkowski M., Malata E., Oszczypko N., Pescatore T., Senatore M.,  Ślączka A. & Valente A., 1990 - Raporti tra le successioni do Monte Sacro della Stella nel Flysch del Cilento (Appenino Meridionale). Rendiconto dell' Academia della Scienze Fisiche e Matematishe. Ser. IV, 59: 33-56.

Bombita G., Antonescu E., Malata E., Jon J., Muller C. & Neagu T., 1992 - Pieniny-type Mesozoic formations from Maramures, Romania (Second part). Acta Geologica Hungarica, 35/2: 117-144.

Malata E., Malata T. & Oszczypko N., 1996 - Litho and biostratigraphy of the Magura Nappe in the eastern part of the Beskid Wyspowy Range (Polish Western Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66: 269-284.

Oszczypko N., Malata E., Oszczypko - Clowes M. & Duńczyk L., 1999  - Budowa Geologiczna Krynicy (płaszczowina magurska). Przegląd. Geologiczny, 47: 549-559.

Oszczypko N., Andreyeva-Grigorovich A.S., Malata E. & Oszczypko Clowes M., 1999 - The Lower Miocene deposits of the Rača Subunit near Nowy Sącz (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians). Geologica Carpathica, 50: 419-433.

Oszczypko N., Malata E., Oszczypko - Clowes M., 1999 – Revised position and age of the Eocene deposits on the northern slope of the Gorce Range (Bystrica Subunit, Magura Nappe, Polish Western Carpathians). Slovak Geological  Magazine, 5: 235-254.

Ślączka A., Oszczypko N., Malata E. & Cieszkowski M., 1999 – An early history of the Outer Carpathian Basin. Geologica Carpathica, 50, spec. issue: 170-172.

Waśkowska-Oliwa A. & Malata E., 1999 – Paleoecological interpretation of small foraminiferal assemblages from the Paleocene-Middle Eocene deposits of the Magura Nappe in the area of Sucha Beskidzka. Geologica Carpathica, 50, spec. issue: 81-83.

Malata E., 2000 – Foraminiferal  assemblages of the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians) and their paleobathymetrical implications. Slovak Geological Magazine, 6: 172-175.

Oszczypko N., Lucińska-Anczkiewicz A., Gedl P. & Malata E., 2000 – Paleogene autochthonous deposits at the basement of the Polish Outer Carpathians and their paleogeographical implications.  Slovak Geological  Magazine, 6: 143-146.

Leszczyński, S. & Malata, E., 2002. Sedimentary conditions in the Siary zone of the Magura basin (Carpathians) in the Late Eocene-Early Oligocene. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 201-239.

Malata, E., 2002. Albian-Early Miocene foraminiferal assemblages of the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians). Geologica Carpathica, 53, special issue: 77-79.

Oszczypko, N., Malata, E., Bąk, K., Kędzierski, M. & Oszczypko-Clowes, M., 2005. Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Upper Albian-Lower/Middle Eocene Flysch deposits in the Bystrica and Raca subunits of the Magura Nappe; Western Flysch  Carpathians (Beskid Wyspowy and Ranges, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75: 27-69.

Olszewska, B. & Malata, E., 2006. Analiza paleośrodowiskowa i paleobatymetryczna zespołów mikroskamieniałości polskich Karpat zewnętrznych. W: Oszczypko,N. et al [red]. Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych, Kraków 2006: 61-84.

Uchman, A., Malata, E., Olszewska , B. & Oszczypko, N., 2006. Paleobatymetria basenów Karpat zewnętrznych. W: Oszczypko,N. et al [red]. Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych, Kraków 2006: 85-102.

Oszczypko, N., Golonka, J. & Malata, E., 2008. Odpowiedź na „Głos w dyskusji nad biostratygrafią tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce". Przegląd Geologiczny, 56: 221-224.

Oszczypko, N., Golonka, J. & Malata, E., 2008. Wiek tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce - odpowiedź na odpowiedź. Przegląd Geologiczny, 56: 459-460.

Wagreich M., Neuhuber S., Egger H., Wendler I., Scott R. & Malata E., 2009. Cretaceous Oceanic Red Beds: Stratigraphy, Composition, Origins, and Paleoceanographic and Paleoclimatic Significance SEPM Special Publication No. 91: 73-88.

Przewodniki wycieczek konferencyjnych

Cieszkowski  M., Malata E. & Wieser T., 1985 – Stratigraphic position of the Sub-Magura Beds and tuff horizons in Pewel Mała (Beskid Żywiecki Mts.). Carpatho-Balkan Geol. Assoc. XIII Congress, Guide to Exc. 1: 49-57.

Malata E., Oszczypko N. & Uchman A., 1992 - stratygrafia kredy górnej i dolnego paleogenu strefy sądeckiej. Przew. 63 Zjazdu PTG, Wrzesień 1992, Koninki: 95-99.

Gasiński M. A. & Malata E. (EDS)., 1993 - Excursion Guidebook, Polish Flysch Carpathians; Fourth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publ. No. 2: 54 pp.

Doniesienia konferencyjne

Golonka J. & Malata E., 1977 – Stratigraphy of the magura Unit in Żywiecki Beskid between Babia Góra and Pilsko. Proceedings of the XI Congress of the Carpathians-Balkan Geological Association. Kiev, „Naukova Dumka":31-32.

Monechi S., Treves B., Gasiński M. A. & Malata E., 1991 - Conference reports: Reconstructing the Tethyan High Sea. Episodes, 14: 145-146.

Malata, E., 2002. Zespoły małych otwornic w osadach płaszczowiny magurskiej i ich związek z wydarzeniami w oceanie światowym.  XVIII Konferencja Naukowa Paleontologów, PTG."Morfogeneza i implikacje środowiskowe" „Paleontologiczne podstawy rekonstrukcji geograficznych". Poznań 26-28.09. 2002. Streszczenia referatów: 23-24.

Malata, E., Machaniec, E. & Oszczypko N., 2002. Foraminifera of the Late Cretaceous red shales and marls of the Magura and Subsilesian Units (Polish Outer Western Carpathians). Inaugural Meeting of IGCP 463 (Upper Cretaceous Oceanic Red Beds; Response to Ocean/Climate Global Change), Ancona, September 21-22.09.2002, Abstract Book : 16-17. 

Machaniec, E. & Malata, E., 2003. Paleodepth indications of the Late Cretaceous foraminiferal assemblages of the Subsilesian and Fore-Magura units (Polish Outer Western Carpathians). 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003, e-Abstracts Book, 113.

Scott, R., Sanders, D., Malata, E. & Wagreich, M., 2003. Santonian (Upper Cretaceous) CORBs, Tiefenbach, Austria. Abstracts of IGCP 463 (Upper Cretaceous Oceanic Red Beds: Response to Ocean/Climate Global Change) Workshop, Bartin, Turkey August 18-23, 2003, 13-16.

Pavlishina, P., Malata, E. & Wagreich, M., 2003. Deep-marine red beds of Late Albian-Early Cenomanian age in the Rhenodanubian Flysch (Austria). Abstracts of IGCP Project 494 (Dysoxic to oxic change in ocean sedimentation during the middle Cretaceous (Tethyan Realm) Bremen, Germany, November 17 – 18, 2003.

Malata, E. 2004. Agglutinated foraminifera of the CORB in the Polish Outer Carpathians and their biostratigraphic significance. In: Melinte, M. et al. (eds.) IGCP Projects 463 & 494; Upper Cretaceous Oceanic Red Beds: Response to ocean/climate global change. Workshop, Romania August 15-18, 2004 Abstracts: 11-12.

Scott, R., Hu, X, Malata, E., Melinte, M, Sanders, D, Shcherbinina, E.A., Skupień, P. & Wagreich, M. 2004. Timing and rates of deposition of Cretaceous Oceanic Red Beds. 32 nd International Geological Congress. Florence-Italy, August 20-28, 2004. Abstracts, Part 1: 573.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Krobicki, M., Malata, E., Olszewska, B., Oszczypko, N., & Tłuczek, D. 2004. Pozycja geologiczna utworów węglanowych we fliszu jednostki złatniańskiej rejonu Haligowiec (pieniński pas skałkowy, Słowacja). W: Krobicki M. (ed.)Egzotyki karpackie—znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie Seminarium Kraków 13 grudnia 2004: 51-52.

Oszczypko, N., Malata, E. & Bąk, K., 2004. Biostratygrafia otwornicowa kredy i paleocenu płaszczowiny magurskiej w Polsce. In: Zlinska, A. (ed.), 5 Paleontologicka Konferencja, Bratislava, jun 2004. Zbornik Abstraktom,  Štatny geologicky ustav Dionyza Stura, Bratislava: 81-82.

Krobicki, M., Golonka, J., Slomka, T., Malata, E., Oszczypko, N. & Slaby, E. 2004. Late Jurassic – Early Cretaceous volcanism in the Ukrainian part of the Carpathians. ESSEWECA  2004, Bratislava.

Malata, E., Hawryłko, S. & Leszczyński, S., 2009. Foraminifera as an indicator of the origin of the fine-grained deposits in turbidite sequences – an example from the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians). In: Peryt, D. & Kaminski, M.A.(eds), Seventh Micropaleontological Workshop, MIKRO-2009 (Św. Katarzyna, Poland, September 28-30, 2009), Abstracts and Excursion Guide. Grzybowski Foundation Special Publication, 15, p. 45.  

Malata, E., Uchman, A. & Frytek, M., 2009. The Paleocene-Eocene boundary in turbiditic succesions: an example from the Słopniczanka section of the Magura Nappe, Polish Outer Carpathians. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 78 – RECCCE Workshop, Gams 24-28 April 2009, p. 29.

Oszczypko, N. & Malata, E., 2009. Some new arguments in the discussion on the age of the "black flysch" deposits in the Grajcarek thrust-sheets (,Magura Nappe, Poland). ESSE-WECA conference, Bratislava, Dec.4-5, 2008. Mineralia Slovaca (Košice), Geovestník, 40, 3-4.

Malata, E. & Oszczypko N., 2010. How many "black flysches" can be distinguished in the Grajcarek thrust-sheets of the Pieniny Klippen Belt in Poland. Geologica Balcanica 39.1-2. Sofia 2010. XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thesalloniki, Greece 23-26 Septembre 2010; Abstract volume: 239-240.

Malata, E., 2012. Trochammina quadriloba (Grzybowski) sensu Geroch, 1960 in the Polish Outer Carpathians. In: Alegret, L., et al. (eds) Ninth IWAF, Abstract volume, Grzybowski Foundation Special Publication No. 18: 49-50

Leszczyński, S., Hawryłko, S., Schnabel, W. & Malata, E. 2012. Turbiditic shales versus hemipelagic shales in the Magura Beds of Glauconitic Facies (upper Eocene–lower Oligocene, Polish Outer Carpathians). In: GeoShale 2012 : recent advances in geology of fine-grained sediments : international conference : 14–16 May 2012, Warsaw, Poland : book of abstracts, field trip guidebook. Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2012. ISBN 978-83-7538-975-3.

Inne

Malata E., 1975 – Wstępne wyniki badań mikrofaunistycznych z profilu serii magurskiej w rejonie Korbielowa. Kwartalnik Geologiczny, 9: 943-945.  

Malata E. & Nowak W., 1976 – Aktualne wyniki badawczego otworu Bystra IG-1. Kwartalnik Geologiczny, 20: 440-441.

Malata E., 1977 – Wyniki badań nad zespołami małych otwornic z utworów jednostki magurskiej na arkuszu Jeleśnia. Kwartalnik Geologiczny, 21: 397-398.

Malata E., 1978 – Wyniki badań otwornic z profilu Bystra IG-1. Kwartalnik Geologiczny, 22: 948-949.

Malata E. & Oszczypko N., 1983 – Statygrafia osadów jednostki magurskiej w obszarze Krynica-Muszyna. Kwartalnik Geologiczny, 27: 880-881.

Borysławski  A., Malata E. & Wieser T., 1984 – Pierwsze stanowisko skał piroklastycznych w warstwach magurskich podjednostki raczańskiej (płaszczowina magurska). Kwartalnik Geologiczny, 28: 439-440.

Malata E. & Oszczypko N., 1988 - Stratygrafia paleogenu magurskiego w Biegonicach koło Nowego Sącza. Sprawozdania z Posiedzeń PAN, Oddział Krakowski, 32: 320-322.

Malata E., Oszczypko N. & Węcławik S., 1988 - Stratygrafia osadów płaszczowiny magurskiej w rejonie Uścia Gorlickiego. Sprawozdania z Posiedzeń PAN, Oddział Krakowski, 32: 322-324.

Malata E., Oszczypko N. & Węcławik S., 1988 - Nowe stanowisko górnokredowych łupków pstrych we wschodniej części strefy gorlickiej. Sprawozdania z Posiedzeń PAN, Oddział Krakowski, 32: 325-326.

Ślączka A., Cieszkowski M., Malata E. & Oszczypko N., 1998 - Some remarks on a new model of the Outer Carpathians presented during "Structural and Sequence stratigraphic Workshop: Polish Carpathians ". Przegląd Geologiczny, 46: 793-794.

Oszczypko, N. Uchman, A. & Malata, E. (edytorstwo) 2006. Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych, Kraków 2006, 199 str.

więcej o