Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Obecnie realizowane granty

Temat: Szukając brakującego czasu: paleośrodowiskowe znaczenie hiatusów w naciekach jaskiniowych

 • dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ
 • Kwota: 603 306 PLN
 • Termin realizacji: 2020-2022
 • Numer projektu: 2019/35/B/ST10/04397
 • Streszczenie

 

Temat: Interakcja cezu z dioktaedrycznymi pęczniejącymi krzemianami warstwowymi o wysokim ładunku pakietu

 • dr hab. Michał Skiba, prof. UJ
 • Kwota: 876 608 PLN
 • Termin realizacji: 2018-2020
 • Numer projektu: 2018/31/B/ST10/02192
 • Streszczenie

 

Temat: Środowisko oraz mechanizmy depozycji głębokomorskich facji heterolitów formacji z Ropianki (płaszczowina skolska, polskie Karpaty zewnętrzne)

 • dr Piotr Łapcik
 • Kwota: 128 891 PLN
 • Termin realizacji: 2018-2020
 • Numer projektu: 2018/31/N/ST10/00880
 • Streszczenie

 

Temat: Mikroplastik we współczesnych osadach jako wskaźnik antropocenu- analiza ilościowa i jakościowa

 • mgr inż. Kinga Borek
 • Kwota: 220 000 PLN
 • Termin realizacji: 2019-2020
 • Numer projektu: DI2017021647
 • Streszczenie

 

Temat: Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części europejskiego pasa piaszczystego

 • prof. dr hab. Alfred Uchman
 • Kwota: 1 050 735 PLN
 • Termin realizacji: 2018-2020
 • Numer projektu: 2017/27/L/ST10/03370
 • Streszczenie

Temat: Kopalne ziarna pyłku w lodzie jaskiniowym jako odzwierciedlenie zmian klimatycznych i paleośrodowiskowych, na przykładzie Dobszyńskiej Jaskini Lodowej

 • mgr Magdalena Jelonek
 • Termin realizacji: 2018-2020
 • Kwota: 124 760 PLN
 • Numer projektu: 2017/27/N/ST10/02900
 • Streszczenie
 

Temat: Wysokorozdzielcze badania warunków sedymentacji i ichnoskamieniałości w wierceniu Mochras B jako wkład w nowy standard dolnej jury i rozpoznanie zmian w systemie kopalnym na przestrzeni długiego odcinka czasu geologicznego (project ICDP "JET")

 • prof. dr hab. Alfred Uchman
 • Termin realizcji: 2018-2020
 • Kwota: 945 310 PLN
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST10/02235
 • Streszczenie

 

Temat: Uszkodzone nacieki jaskiniowe jako zapis aktywności sejsmicznej w Centralnych Karpatach Zachodnich

 • dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ
 • Termin realizacji: 2018-2020
 • Kwota: 696 878 PLN
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST10/01430
 • Streszczenie

 

Temat: Mechanizmy wietrzenia glaukonitu w glebach klimatu umiarkowanego

 • dr hab. Michał Skiba, prof. UJ
 • Termin realizacji: 2017-2020
 • Kwota: 449 465 PLN
 • Numer projektu: 2016/23/B/ST10/02000
 • Streszczenie

 

Temat: Przemiany wermikulitu dioktaedrycznego w osadach morskich na etapie wczesnej diagenezy

 • mgr Marta Kisiel
 • Termin realizacji: 2017-2020
 • Kwota: 146 108 PLN
 • Numer projektu: 2016/23/N/ST10/01388
 • Streszczenie

 

Temat: Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu środkowego (retu i wapienia muszlowego) Wyżyny Śląsko-Krakowskiej

 • dr Michał Stachacz
 • Termin realizacji: 2017-2020
 • Kwota: 264 550 PLN
 • Numer projektu: NCN 2016/21/D/ST10/00748
 • Streszczenie
 •  

Granty ukończone w porzednich latach

Temat: Symbiotyczne mikroendolity w szkieletach kopalnych koralowców Scleractinia

 • mgr inż. Klaudiusz Salamon
 • Termin realizacji: 2017-2020
 • Kwota: 39 372 PLN
 • Numer projektu: 2016/23/N/ST10/01334
 • Streszczenie
 •  

Temat: Rozpuszczanie skał węglanowych w strefach naturalnych ekshalacji endogennego CO2

 • dr Wojciech Wróblewski
 • Termin realizacji: 02.2018-02.2019
 • Kwota: 43 516 PLN
 • NCN Miniatura

 

Temat: Popiół za spalania osadu ściekowego - potencjalne źródło fosforu?

 • dr Monika Kasina
 • Termin realizacji: 2018
 • Kwota: 31 350 PLN
 • NCN Miniatura

 

Temat: Model paleoceanograficzny północnego obrzeżenia Tetydy na pograniczu kampanu i mastrychtu

 • Numer projektu: NCN nr UMO-2014/15/B/ST10/04229
 • dr hab. Mariusz Kędzierski (kierownik), dr hab. Stanisław Leszczyński, prof. UJ (wykonawca), mgr Rafał Damaziak (wykonawca), mgr Lucyna Bobrek (wykonawca)
 • Termin realizacji: 10.08.2015–09.08.2018
 • Kwota: 371 055 PLN
 • Streszczenie

 

Temat: Wpływ termicznego przekształcania odpadów na obieg pierwiastków metalicznych w przyrodzie

 • Numer projektu: NCN, UMO-2014/15/B/ST10/04171
 • prof. dr hab. Marek Michalik (kierownik), dr Monika Kasina (wykonawca), mgr Piotr Kowalski (wykonawca)
 • Termin realizacji: 09.07.2015–08.01.2018
 • Kwota: 689 648 PLN
 • Streszczenie

 

Temat: Wieloaspektowa analiza minerałów ciężkich jako narzędzie badań pochodzenia osadów fliszowych i charakterystyki obszarów źródłowych na przykładzie piaskowców z utworów górnej kredy i oligocenu płaszczowiny skolskiej (polskie Karpaty fliszowe)

 • Numer projektu: NCN 2013/09/B/ST10/00591
 • dr Dorota Salata (kierownik), prof. dr hab. Alfred Uchman (wykonawca)
 • Termin realizacji: 04.03.2014–3.03.2017
 • Kwota: 292 049 PLN
 • Streszczenie