Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Koordynator wykładów i spotkań w ING UJ

dr Anna Lewandowska

e-mail: anna.lewandowska@uj.edu.pl

 

   

Uniwersytet bliżej Was (oferta dla szkół średnich) - Spotkania z geologią

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w cyklu bezpłatnych zajęć organizowanych przez Instytut Nauk Geologicznych na Wydziale Geografii i Geologii. W programie „Spotkania z geologią” odbywają się Instytucie Nauk Geologicznych przy ulicy Gronostajowej 3A w Krakowie (Kampus 600 - lecia Odnowienia UJ).

Prosimy o zgłaszanie udziału (grupy - wraz z wielkością) do 7 dni przed podanymi niżej terminami. Zgłoszenia należy dokonywać na adres mailowy: wojciech.wroblewski@uj.edu.pl. Zajęcia odbywają się od lutego do maja 2020 r. Numery sal, w których odbywają się zajęcia podawane są po indywidualnym ustaleniu liczebności grup.

Harmonogram spotkań:

luty - kwiecień 2021  (terminy ustalane indywidualnie) wykłady popularnonaukowe z geologii, warsztaty i zajęcia w laboratoriach z preparatyki skał, rozpoznawania minerałów i skamieniałości prowadzone przez pracowników ING UJ (online)
kwiecień – maj 2021 (termin ustalany indywidualnie) – Wycieczka geologiczna po Krakowie organizowana dla grup przez pracowników ING UJ

Wykłady dla młodzieży we współpracy z KMTPNiS

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2021/2022 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

1. O jaskiniach i zjawiskach krasowych z okazji ich święta - dr Wojciech Wróblewski - 25 października 2021
2. Czym tak naprawdę były dinozaury? - mgr inż. Klaudiusz Salamon - 29 listopada 2021
3. Kartografia geologiczna wczoraj i dziś - dr Mateusz Szczęch - 20 grudnia 2021
4. Geolog w Antropocenie - inż. Kinga Jarosz - 28 lutego 2022
5. Mierzeja Wiślana okiem geologia - mgr Krzysztof Ninard - 28 marca 2022
6. Kosmiczne przyczyny masowych wymierań - mgr Jolanta Dąbek 25 kwietnia 2022
7. Polskie Lagerstätten - Krasiejów i Owadów-Brzezinki, czyli kilka słów o paleofaunie i badaniach na kręgowcach mgr Łukasz Weryński - 16 maja 2022

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2020/2021 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.


1. Na czym Kraków zbudowano  - dr Wojciech Wróblewski - 27 listopada 2020 (spotkanie online MS TEAMS)
2. Mikroorganizmy, które niszczą skały - mgr inż. Klaudiusz Salamon - 21 grudnia 2020 (spotkanie online MS TEAMS)
3. Nacieki jaskiniowe - archiwum danych o klimacie - mgr inż. Przemysław Sala - 25 stycznia 2021 (spotkanie online MS TEAMS)
4. Zmiany klimatu w czwartorzędzie - skąd o nich wiemy - mgr Krzysztof Ninard - 22 luty 2021 (spotkanie online MS TEAMS)
5. Czy warto wymierać i dlaczego tak - mgr Oliwia Kowalczewska - 29 marca 2021
6. Na piechotę do Ameryki, czyli o przyszłości kontynentów - dr Piotr Łapcik - 24 maja 2021
7. Dlaczego piasek plaż tropikalnych jest biały? - dr Michał Matysik - 7 czerwca 2021

 

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2019/2020 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

1. Bioarchiwa - klucz do poznania przyszłości - mgr Adam Wierzbicki - 21 października 2019
2. Mikroplastik w środowisku - inż. Kinga Borek - 18 listopada 2019
3. Pyłek roślinny - ziarno prawdy - mgr Magladlena Jelonek  - 9 grudnia 2019
4. Tajemnicze piaski pustyni - dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol - 17 luty 2020

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2018/2019 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

1. Surowce mineralne Polski - geneza, eksploatacja, kontrowersjie - wygłosił mgr Krzysztof Ninard - 22 października 2018.
2. Mikroskamieniałości w klepsydrze czasu - wygłosiła mgr Weronika Baliniak - 19 listopada 2018
3. Antropocen - prof. dr hab. Marek Michalik - 17 grudnia 2018
4. Wydmy śródlądowe - mgr Krzysztof Ninard - 11 lutergo 2019
5. Ropa naftowa okiem geologa - mgr Oliwia Kowalczewska - 25 marca 2019
6. Laserowa geologia - dr Maciej Kania - 29 kwietnia 2019
7. Złoto Bałtyku - dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol 27 maja 2019

Wykłady w roku akademickim 2017/2018

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2017/2018 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

 1. Budowa geologiczna Krakowa i okolic - wygłosił dr Wojciech Wróblewski - 30 października 2017.
 2. O dinozaurach - wygłosił mgr Klaudiusz Salamon - 27 listopada 2017.
 3. Diament i węgiel - różne oblicza skarbu - wygłosiła  dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol - 17 grudnia 2017.
 4. Rafy współczesne i kopalne - wygłosił dr hab. Bogusław Kołodziej - 29 stycznia 2018.
 5. Góry w układzie słonecznym okiem geologa - wygłosił dr Maciej Kania - 5 marca 2018.
 6. Wielkie wymierania w historii Ziemi - wygłosił prof. dr hab. Adam Gasiński - 21 maja 2018.

Wykłady w roku akademickim 2016/2017

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2016/2017 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

 1. Opowieść o prawdziwym człowieku - wygłosił dr hab. Mariusz Kędzierski - 18 listopada 2016.

 2. Życie w antropocenie - wygłosił prof.dr hab.inż Marek Michalik - 5 grudnia 2016.

 3. Wymieranie na granicy kreda/paleocen (65 mln. lat temu) – wygłosił prof. dr hab. M. Adam Gasiński - 13 stycznia 2017.
 4. Zjawiska i formy krasowe - wygłosił dr Wojciech Wróblewski - 06.03.2017

 

Wykłady w roku akademickim 2015/2016

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2015/2016 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

 1. Zlodowacenia w Polsce i formy polodowcowe – wygłosił prof. dr. hab. Joachim Szulc, Dyrektor Instytut Nauk Geologicznych UJ - 18 listopada 2015.

   Zanieczyszczenia powietrza – problem Krakowa, Europy czy świata? – wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Michalik - 16 grudnia 2015

 2.  „Najstarsze ślady życia na Ziemi?" -  wygłosił prof. dr hab. Marian Adam Gasiński - 13 styczeń 2016.

 3.  "Złoża surowców mineralnych - początek i koniec"  – wygłosi prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz - 11 luty 2016, godzina 17:00, sala 102, ING UJ, ul. Oleandry 2A

 4.  Historia życia na Ziemi - wygłosi prof. dr hab. Adam Gasiński - marzec 2016

 5.  Rozpoznawanie skał (warsztaty) – dr Patrycja Wójcik-Tabol - kwiecień 2016

 6.  Czytanie przekrojów geologicznych (warsztaty) – dr Rafał Chodyń - kwiecień 2016

 7.  Ruchy górotwórcze – wygłosi dr Maciej Kania - maj 2016

 8.  Wykład niespodzianka kończący cykl spotkań -  wygłosi dr hab. Mariusz Kędzierski - czerwiec 2016

 

O projekcie

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli podniesienie kompetencji w zakresie TIK.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu informatycznego możliwa jest realizacja zajęć edukacyjnych prowadzonych w nowatorskiej formule, co umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji kluczowych i cyfrowych w ramach 11 obszarów tematycznych, za które odpowiedzialni są zaangażowani w projekt partnerzy z sektora i spoza finansów publicznych między innymi Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Zajęcia online dla uczniów szkół średnich prowadzone są przez pracowników Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Przewodnimi tematami zajęć są: geologia, geografia społeczno-ekonomiczna, geograficzne systemy informacji i turystyka.

Podczas zajęć prowadzone są obserwacje przyrodnicze i eksperymenty.

W bieżącym roku akademickim prowadzone są zajęcia online dla 13 szkół:

II LO w Bochni, I LO w Olkuszu, ZS 3 w Olkuszu, II LO w ZS w Rabce Zdroju, Zespół Szkół Ogólnokształ-cących nr 2 powiat nowotarski, IV LO w ZSO w Tarnowie, I LO w Tarnowie, LO w Skawinie, II LO w Krakowie, VI LO w Krakowie, LO w Bieczu, I LO w Gorlicach, LO w Grybowie

 

Harmonogram zajęć online w roku akademickim 2019/20

31.10.2019, 7.11.2019:
 - O prawach kobiet  (M. Kubal)

14.11.2019, 21.11.2019:
- Od wnętrza Ziemi po szczyt Mount Everestu czyli jak powstają góry. Zarys tektoniki Ziemi (P. Wójcik-Tabol i K. Salamon)
- Wędrówka kontynentów według Alfreda Wegenera czyli wstęp do teorii tektoniki Ziemi (P. Wójcik-Tabol i K. Salamon)

28.11.2019, 5.12.2019:
- Jak powstają surowce skalne (W. Wróblewski)
- W jaki sposób eksploatuje się surowce skalne (W. Wróblewski)

12.12.2019,19.12.2019:
- Elektryzujące surowce naturalne - paliwa kopalne (P. Wójcik-Tabol)
- Elektryzujące surowce naturalne - bursztyn (P. Wójcik-Tabol)

9.01.2020, 25.06.2020:
- Wprowadzenie do biostratygrafii (S. Florian)
- Jak identyfikujemy i korelujemy pokłady węgla kamiennego (S. Florian)

16.01.2020, 23.01.2020:
- Kreatywność tworzy PKB - znaczenie gospodarcze przemy-słów kreatywnych (K. Rotter-Jarzębińska)
Zmieniamy miasto. Przemysły kreatywne jako motor rozwoju miast i regionów (K. Rotter-Jarzębińska)

13.02.2020, 20.02.2020:
- Rola technologii w realizacji koncepcji smart city. Oblicza cyfryzacji (K. Rotter-Jarzębińska)
- Ile przestrzeni jest w cyberprzestrzeni? O świecie elektronicznym geograficznym okiem (K. Rotter-Jarzębińska)

27.02.2020, 5.03.2020:
- Kartogram metodą wizualizacji danych społeczno-ekonomicznych (M. Luc)
- Manipulacja danymi społeczno-ekonomicznymi (M. Luc)

12.03.2020 , 19.03.2020:
- Kartografia multisensoryczna i emocjonalna (M. Luc)
- Mapy kognitywne (M. Luc)

26.03.2020, 2.04.2020
- Mikroklimat, czyli od czego zależą własności fizyczne powietrza wokół nas  (A. Bokwa)
- Jak zmienia się temperatura wody i gleby pod wpływem dopływu energii (A. Bokwa)

16.04.2020, 23.04.2020:
- Meteorologia synoptyczna XXI wieku. Od pomiaru warunków atmosferycznych … (A. Wypych)
- Meteorologia synoptyczna XXI wieku. … do prognozy pogody (A. Wypych)

30.04.2020 , 07.05.2020:
- Gleba jako źródło życia (M. Stolarczyk)
- Użytkowanie rolnicze a stan środowiska (M. Stolarczyk)

14.05.2020, 21.05.2020:
 - Udomowienie roślin i ich rozprzestrzenienie (M. Pietrzak)
 - Tradycyjna kuchnia jako wyraz tożsamości kulturowej (M. Pietrzak)

28.05.2020, 04.06.2020:
- Czy wiesz co to jest dziedzictwo kulturowe i jakie są jego  zasoby (M. Murzyn)
- Kto i w jaki sposób może korzystać z dziedzictwa kulturowego (M. Murzyn)

10.06.2020, 18.06.2020:
- Wybrane problemy transportu kolejowego (J. Taczanowski)
- Wybrane problemy transportu miejskiego (J. Taczanowski)

Kliknij na poniższe logo aby przejść do strony głównej projektu

Read More o

Cztery żywioły geologii

 
Cztery żywioły geologii

Tales stawiał na wodę, Heraklit na ogień, a Anaksymenes w powietrzu widział sedno świata. Autorki zaś Czterech żywiołów geologii, dodając do tego zestawu ziemię, w ich połączeniu dostrzegają naturalną siłę kształtującą świat.

Inspiracją do napisania tej książki była nasza pasją do nauk przyrodniczych, a przede wszystkim do geologii. Od najmłodszych lat biegałyśmy po kamieniołomach z młotkiem w ręce w poszukiwaniu skamieniałości i minerałów, choć wtedy jeszcze się nie znałyśmy – piszą we wstępie Agata Jurkowska i Beata Stożek. Obie badaczki były lub są związane z Instytutem Nauk Geologicznych UJ. Beata Stożek pracuje tam nadal, zaś Agata Jurkowska jest obecnie pracownikiem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Cztery żywioły geologii rozpoczynają narodziny ziemi i wszechobecny ogień, ciepło, wysoka temperatura. Pojawiają się odpowiedzi na nurtujące czytelnika pytania, np.: czemu na Ziemi było wtedy tak gorąco? A dalej jest jeszcze ciekawiej:  żelazna katastrofa, superwulkany, wielkie zderzenie i płynne jądro – to tylko niektóre zagadnienia wyjaśnione na pierwszych stronach książki.

Publikacja Beaty Stożek i Agaty Jurkowskiej to nie tylko przystępne wyjaśnienie zjawisk związanych z geologią, ale i motywacja do zobaczenia geologii we własnym otoczeniu. Choćby wulkany, których ślady można znaleźć nawet w bliskich okolicach Krakowa. Warto wybrać się na przykład na krótką wycieczkę do Regulic (okolice Alwerni i Krzeszowic), by zobaczyć czerwone skały, które kiedyś, jak piszą autorki – tworzyły wulkaniczny stożek.

Aby nie zabierać czytelnikom przyjemności z czytania kolejnych stron Czterech żywiołów, przywołam tylko niektóre pytania i problemy poruszane w tekście:

 • Skąd wzięła się woda na Ziemi?
 • Czy z wody mogą powstać skały?
 • Efekt cieplarniany
 • Pustynia Błędowska
 • Jak tworzy się gleba?
 • Woda w glebie…. i wiele, wiele innych – zwięźle i klarownie opisanych zjawisk.

Cztery żywioły geologii - pobierz PDF

dr Maciej Kania - Trzęsienia ziemi - podcast

Jak dochodzi do trzęsień ziemi? Czy jesteśmy w stanie je przewidywać i im zapobiegać? Czy mieszkając w Krakowie jesteśmy na nie narażeni? Odpowiedzi na te pytania udziela dr Maciej Kania naszego Instytutu.

Kliknij na logo aby odsłuchać:

Dr hab. Bogusław Kołodziej, prof. UJ - Ewolucja raf, czyli rafa jest teatrem

Termin rafa przywodzi na myśl płytkie, ciepłe morza oraz konstruktorów raf: koralowce. Jednak przez większą część historii życia na Ziemi głównymi budowniczymi raf były inne organizmy, a rafy powstawały często w odmiennych warunkach niż obecnie. Ewolucję raf oraz zmieniających się konstruktorów raf w różnych okresach geologicznych charakteryzuje dr hab. Bogusław Kołodziej, prof. UJ z Wydziału Geografii i Geologii UJ.

Read More o Dr hab. Bogusław Kołodziej, prof. UJ - Ewolucja raf, czyli rafa jest teatrem

Małopolska Chmura Edukacyjna - zajęcia z paleontologii w ramach Letnich Warsztatów Biologicznych

W dniach od 25 do 30 czerwca 2017 w naszym Instytucie odbyły się zajęcia o tematyce paleontologicznej, w których udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzone były one przez pracowników i doktorantów ING UJ w ramach Letnich Warsztatów Biologicznych będących częścią projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania”.

Uczestników w trakcie zajęć zobaczyć można w Sali nr. 1.13. podczas wirtualnego spaceru po naszym nowym budynku. Link: http://ing.wkraj.pl/

Wizyta uczniów z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie

W dniu 20 kwietnia 2017 roku, mieliśmy przyjemność gościć uczniów z z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Szczepanika w Tarnowie. W trakcie wizyty uczniowie zapoznali się z infrastrukturą naukowo-dydaktyczną naszego Instytutu. Zwiedzili między innymi sale wykładowe, laboratoria oraz pracownie specjalistyczne. Uczniów oprowadzali pracownicy i doktoranci naszego Instytutu.

 

Obszerna galeria zdjęć z wizyty uczniów XIV LO dostępna na stronie internetowej: kliknij tutaj

Noc Muzeów - rok 2014

Read More o Noc Muzeów - rok 2014

Noc Muzeów - rok 2013

Read More o Noc Muzeów - rok 2013

Noc Muzeów - rok 2012

Read More o Noc Muzeów - rok 2012

Małopolska Noc Naukowców - rok 2014

Read More o Małopolska Noc Naukowców - rok 2014

Małopolska Noc Naukowców - rok 2013

Read More o Małopolska Noc Naukowców - rok 2013

Małopolska Noc Naukowców - rok 2012

Read More o Małopolska Noc Naukowców - rok 2012

Małopolska Noc Naukowców - rok 2011

Read More o Małopolska Noc Naukowców - rok 2011

Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2013

Read More o Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2013

Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2012

Read More o Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2012

Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2008

Read More o Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2008

Kinga Jarosz w Radiowej Trójce o mikrolastiku

Kinga Jarosz będzie gościem w trakcie godzinnej audycji Pana Tomasza Rożka w "Klubie Trójki" w Programie 3 Polskiego Radia. Opowie o badaniach nad mikroplasitkiem w środowisku. Audycja rozpocznie się w dniu dzisiejszym tj. 29 października o godzinie 21.07.

Serdecznie zapraszamy!

Słuchaj online: Kliknij tutaj

Zachęcamy również do odwiedzenia kanału YT Pana Tomasza Rożka "Nauka to Lubię".

https://www.youtube.com/user/naukatolubie

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Instytutu Nauk Geologicznych UJ przy ulicy Gronostajowej 3a w Krakowie w dniu 26 czerwca 2017 roku

Informacje w mediach o tym wydarzeniu w mediach:

Materiały prasowe do pobrania:

Nasi Geolodzy w Radiu Kraków

W środę 5 kwietnia 2017r. profesor Joachim Szulc oraz nasz doktorant mgr inż Klaudiusz Salamon byli gośćmi programu "Przed Hejnałem" emitowanego na antenie Radia Kraków. Tematem przewodnim dyskusji były współczesne zjawiska wulkaniczne.

Audycję oraz materiał wideo dostępne na stronie internetowej:

http://www.radiokrakow.pl/wideo/smog-jak-pyl-wulkaniczny/

oraz

http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/o-gorach-ognia/

Ostatnia budowa na kampusie UJ

Na terenie Kampusu UJ na Ruczaju stanęły w ostatnich dniach dwa nowe dźwigi. Rozpoczęła się budowa ostatniego brakującego budynku kampusu – Instytutu Nauk Geologicznych.

Nowa siedziba instytutu powstanie pomiędzy dwoma najstarszymi budynkami uniwersyteckiego kompleksu, mieszczącymi m.in. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Instytut Studiów Regionalnych. Na razie ogrodzono i uporządkowano teren budowy.

Niewielki, ale nowoczesny

Planowany budynek będzie niewielki w porównaniu z ostatnimi inwestycjami, takimi jak oddany do użytku przed miesiącem gmach Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej czy powstająca obok siedziba Wydziału Chemii. Będzie miał prawie 6 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, na których znajdą się m.in. sale wykładowe, laboratoria dydaktyczne i laboratoria badawcze.

Spośród licznych już inwestycji na kampusie, nowy obiekt będzie się wyróżniać rozwiązaniami energetycznymi. Po raz pierwszy zostaną tam zastosowane pompy ciepła, wraz z zainstalowanymi na dachu i fasadzie bateriami słonecznymi. – Budynek, w którym kształceni będą przyszli geolodzy, ogrzewany będzie wyłącznie ciepłem Ziemi, natomiast energia będzie w dużej mierze pozyskiwana ze Słońca. Ekologicznego wizerunku nowego obiektu ING UJ dopełni przewidziany zielony dach, odzwierciedlający naturalne środowisko Jury Krakowsko-Częstochowskiej – czytamy na stronie instytutu.

Kampus już prawie gotowy

– Wydział Chemii i Instytut Nauk Geologicznych to już dwa ostatnie budynki przewidziane w wieloletnim programie budowy kampusu. Oczywiście w dalszym ciągu będą prowadzone prace porządkujące teren wokół budynków, np. przedłużenie alei Wawelskiej – mówi Adrian Ochalik, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym roku została już uporządkowana zaniedbana wcześniej część kampusu. Po ukończeniu prac przy Centrum Edukacji Przyrodniczej, pomiędzy najstarszymi budynkami kompleksu powstały nowe alejki z ławkami i parking.

- Jakub Drath, Love Kraków

Link do artykułu: http://lovekrakow.pl/aktualnosci/ostatnia-budowa-na-kampusie_7222.html

Uroczystość na cześć geologa Wilhelma Haidingera

8 kwietnia w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych UJ odbyło się uroczyste przekazanie popiersia austriackiego mineraloga i geologa Wilhelma Haidingera (1795-1871).

W Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych UJ odbyła się uroczystość wręczenia Muzeum porcelanowego popiersia austriackiego mineraloga i geologa Wilhelma Haidingera (1795-1871). Popiersie przekazała Pani Dipl. Ing. Barbarę Vecer, była pracownica austriackiej służby geologicznej. Podczas uroczystości prof . Andrzej Ślączka przedstawił sylwetkę W. Haidingera i wygłosił referat na temat badań geologicznych południowej Polski na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci i udziału w nich szeregu austriackich uczonych. Dr. Ewa Koszowska wspomniała o związkach W. Haidingera z Polakami i naszą uczelnią. W uroczystości uczestniczył m.in. Konsul honorowy Republiki Austrii  Andrzej Tombiński


Link do artykułu:
http://www.konsulataustrii.com/index.php/pl/aktualnosci/item/25-uroczystosc-w-instytucie-nauk-geologicznych-uj

Polskie rekordy

Dziś trudno w to uwierzyć, ale około 30 milionów lat temu w okolicach Sudetów (dolnośląskie) czynne były liczne wulkany. Nawiązując jakby do tego faktu, kierownictwo Fundacji „ANIMUS" w Wilkowie Osiedlu, koło Złotoryi, w osobach Łucji i Marty Marchaj wymyśliło niespotykany dotąd rekord Polski polegający na wybudowaniu małego, działającego wulkanu.

Zadania tego podjął się młody doktorant Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Instytutu Nauk Geologicznych Piotr Kowalski. Przy pomocy kilku osób, w tym miejscowych dzieci, zbudował tematyczny obiekt o wysokości 180 cm i wymiarach podstawy 220x220 cm.

Aby zbudować charakterystyczny stożek wulkaniczny zamontował on najpierw stalową ramę, na której oparł konstrukcję drewnianą i wszystko to oblepił gliną. Wcześniej wewnątrz umieścił ładunek wybuchowy wyrzucający pył i dym oraz instalację z lawą. Wybuch, ku uciesze zgromadzonej licznie publiczności, powtarzano kilkakrotnie.

Godzi się dodać, że motto Fundacji „ANIMUS" zajmującej się niepełnosprawnymi dziewczynkami brzmi: „Dzięki miłości i dobroci można pokonać wszystkie bariery". W trakcie imprezy plenerowej zbierano datki dla podopiecznych fundacji.

- polskierekordy.pl

Więcej o tym wydarzeniu można znaleźć tutaj

Wybuch wulkanu "jagiellonius" na krakowskim Rynku

"Tym razem wpatrzeni w ziemię geolodzy z Instytutu Nauk Geologicznych UJ opowiadali z czego zbudowane są skały, a każdy niedowiarek mógł ujrzeć, jak wyglądają pod mikroskopem. Tu również nie zabrakło wybuchów – mowa o wybuchu Wulkanu Jagielloniusa. Pokazy cieszyły się takim powodzeniem, że trzeba było uruchomić dodatkowe grupy zwiedzających!"

- Onet.pl Wiadomości

Link do artykułu:
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/46-tys-osob-uczestniczylo-w-nocy-naukowcow-jakie-a,1,5276014,wiadomosc.html

 


"Efektownie zaprezentował się Instytut Nauk Geologicznych UJ. Studenci zaprezentowali działanie wulkanu - w teorii i w praktyce. Był krótki wykład, a po nim demonstracja. Stożek zaczął dymić..."

- krakow.gazeta.pl

Link do artykułu:
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35803,9588551,Wulkany_dymia_na_krakowskim_Rynku__WIDEO_.html

 

Wulkan na Festiwalu Naiki i Sztuki w Krakowie

"Punktualnie o każdej pełnej godzinie, przed małym namiotem Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) ustawia się spory tłum. To znak, że za chwilę czeka nas kolejna tego dnia erupcja wulkanu, a oczom zwiedzających ukażą się kłęby dymu i pomarańczowa lawa wydobywająca się z wulkanicznej makiety.

Erupcje stratowulkanów są bardzo dynamiczne. - Towarzyszą im wybuchy lawy, gazów i pyłów wulkanicznych, które niszczą wszystko, co napotykają na swojej drodze - opisują prowadzący pokaz studenci. - Przygotowanie makiety kosztowało mnie około miesiąca pracy, ale było warto - przyznaje konstruktor Mateusz Cyprych."

- Polskie Radio

Link do artykułu:
http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/367450,Krakowski-Festiwal-Nauki-potrwa-do-soboty-%28relacja%29

Spotkanie na Wulkanie na Górze św. Anny

"Na Górze Świętej Anny o każdej pełnej godzinie wybucha wulkan przygotowany przez studentów geologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Majówkę geologiczną dla mieszkańców Opolszczyzny przygotowało Stowarzyszenie „Kraina Świętej Anny". Spotkanie na wulkanie jest okazją do popularyzacji wiedzy geologicznej o Opolszczyźnie. 

Dziś mało kto wie, że klasztor na Górze świętej Anny stoi na wulkanicznym kraterze. O tym i innych niezwykłych wulkanicznych odkryciach w Parku Krajobrazowym, które ukazały ślady sprzed ponad 350 milionów lat, mówią naukowcy.

„Spotkanie na wulkanie" jest jedynym w swoim rodzaju festynem ekologicznym, potrwa do wtorku. Dziś można było poznawać skały i kamienie oraz zdobywać wulkaniczną wiedzę. Jutro dzień poświęcony będzie edukacji dzieci. We wtorek oficjalnie minister środowiska nada parkowi krajobrazowemu"

 

- TVP Opole

Link do artykułu:
http://www.tvp.pl/opole/aktualnosci/rozmaitosci/spotkanie-na-wulkanie/1867308#mainContent

Web Content Display Web Content Display

Dział geologiczny w CEP UJ

Dział geologiczny

Zbiory geologiczno-mineralogiczne znajdujące się w Dziale Geologicznym Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego składają się w przeważającej części ze zbiorów przeniesionych z Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk Geologicznych.

Stanowi je około 250 kolekcji zawierających blisko 20 000 okazów skamieniałości, 16 000 okazów mineralogicznych, kilkaset okazów petrograficznych oraz 27 kolekcji szlifów, będących najczęściej materiałem uzupełniającym do kolekcji materiału skalnego.

W 1782 roku z inicjatywy profesora Jana Jaśkiewicza (1749-1809), kierownika Katedry Historii Naturalnej oraz Chemii Szkoły Głównej Koronnej, powstało Muzeum Mineralogiczne funkcjonujące w obrębie Gabinetu Historii Naturalnej. Gromadzono w nim zbiory minerałów, skał i skamieniałości aż do 1886 roku, kiedy to doszło do rozdziału Muzeum Mineralogicznego na dwa oddziały: mineralogiczny i geologiczny. Nowo powstały Gabinet Geologiczny przejął zbiory paleontologiczno-geologiczne oraz część zbiorów petrograficznych. 

Do ponownego scalenia zbiorów doszło w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to w nowej siedzibie Instytutu Nauk Geologicznych UJ na ul. Oleandry 2a powstało Muzeum Geologiczne ING UJ.

Najstarszym zachowanym zbiorem jest kolekcja minerałów, skamieniałości i skał pochodzących z Europy, zakupionych w 1810 roku od ustępującego ze stanowiska kierownika Katedry Historii Naturalnej, mineraloga i podróżnika Baltazara Hacqueta. Obecnie stanowi ona  największą historyczną kolekcję minerałów w Polsce (ok. 2000 minerałów).

Innym historycznym zbiorem jest kolekcja minerałów darowana Uniwersytetowi w 1814 roku przez dziekana Kapituły Krakowskiej Michała Sołtyka. Są to głównie wyroby z minerałów reprezentowanych przez kamienie ozdobne z grupy krzemionki: odmiany kwarcu, chalcedonu i opalu.

Okazy gromadzone od XIX wieku pochodzą głównie z zakupów dokonywanych w magazynach geologicznych i kantorach mineralogicznych Europy (m.in. w kantorze A. Krantz’a w Bonn, magazynach mineralogicznych w Heidelbergu, Freibergu, Monachium i w Wiedniu). Wiele okazów pochodzi z prywatnych kolekcji przekazanych przez osoby pracujące  w Uniwersytecie Jagiellońskim lub z nim związanych, wśród nich byli tacy profesorowie jak Alojzy Alth, Józef Grzybowski, Ludwik Zejszner, Władysław Szajnocha, Marian Książkiewicz i wielu innych. Liczne okazy zostały też podarowane przez  Instytut Geologiczny w Wiedniu (1857), zarządy salin z Wieliczki, Bochni, Kałusza, dyrekcje kopalń węgla kamiennego w Sierszy, Jaworznie, Libiążu i Dąbrowie Górniczej czy dyrekcje kopalń rud cynku i ołowiu w Trzebini. Ofiarodawcami było też liczne grono osób prywatnych różnych zawodów, głównie inżynierów i lekarzy.

Z dziewiętnastowiecznych zbiorów zachowały się między innymi:

 • kolekcje Ignacego Domeyki ofiarowane Uniwersytetowi w latach 1853-1884, składające się z rzadkich minerałów, głównie kruszcowych, ze złóż chilijskich. Ich wartość naukową i historyczną podnoszą dołączone do okazów metryki zawierające notatki z przeprowadzonych przez autora analiz chemicznych;
 • kolekcja kilkuset minerałów Victora Zepharowicza reprezentująca kruszce, węglany i krzemiany. Okazy pochodzą głównie z Europy;
 • kolekcja Michałowskiego, kolekcjonera amatora, składająca się z kilkuset okazów, między innymi rzadkich meteorytów;
 • kilkanaście kolekcji skamieniałości bezkręgowców z paleozoiku i mezozoiku pochodzących  głównie z Podola, Bukowiny, Galicji Wschodniej oraz okręgu krakowskiego podarowanych przez Alojzego Alth’a (profesora mineralogii UJ w latach 1862-1886).

Z kolekcji zachowanych z początku XX wieku na uwagę zasługują:

 • kolekcja minerałów i skał z Wezuwiusza ofiarowana Uniwersytetowi w 1912 roku przez ówczesnego kierownika Zakładu Mineralogii prof. Józefa Morozewicza;
 • kolekcja minerałów syntetycznych z lat trzydziestych XX wieku zakupionych i być może w części wyhodowanych przez pracowników Zakładu Mineralogii;
 • kolekcja minerałów ze złóż USA i Kanady przywiezionych w 1932 roku przez prof. Ludwika Chrobaka;  
 • kolekcja przyrządów optycznych (głównie mikroskopów i goniometrów) jak również spektroskopów z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku uzupełniona  współczesnymi przyrządami (mikroskopami, dyfraktometrem rentgenowskim itp.).

W latach siedemdziesiątych XX wieku wszystkie okazy zostały przyporządkowane trzem działom, co znalazło wyraz w sposobie numeracji kolekcji. Są to działy:

 • mineralogii i petrografii (M), który zawiera uporządkowany pod względem klasyfikacji zbiór minerałów, meteoryty, historyczne kolekcje mineralogiczne i przyrządy optyczne,
 • geologii dynamicznej (D), gdzie reprezentowane są wszelkiego rodzaju skały i procesy w nich zachodzące oraz struktury sedymentacyjne,
 • paleontologii i stratygrafii (P), który zawiera kolekcje skamieniałości fauny i flory z różnych okresów geologicznych oraz skamieniałości śladowe.

     W Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ znajdują się również kolekcje autorskie: „Skamieniałości śladowe” prof. Mariana Książkiewicza (ojca polskiej sedymentologii i pierwszego dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ) oraz „Struktury sedymentacyjne” prof. Stanisława Dżułyńskiego (światowej sławy sedymentologa, twórcy sedymentologii eksperymentalnej) oraz kolekcje stanowiące materiał dokumentacyjny do wykonywanych prac naukowych w Instytucie Nauk Geologicznych UJ.

Zobacz galerię zdjęć
Zdjęcie nr 1 (10)
	                		                 Zdjęcie nr 2 (10)
	                		                 Zdjęcie nr 3 (10)
	                		                 Zdjęcie nr 4 (10)
	                		                 Zdjęcie nr 5 (10)
	                		                 Zdjęcie nr 6 (10)
	                		                 Zdjęcie nr 7 (10)
	                		                 Zdjęcie nr 8 (10)
	                		                 Zdjęcie nr 9 (10)
	                		                 Zdjęcie nr 10 (10)