Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Prof. Dr Hab. Alfred Uchman

Prof. Dr Hab. Alfred Uchman

Position: Full Professor
Functions:

 • Director of the Institute of Geological Sciences (2002-2008);
 • Deputy member of the Permanent Senate Committee or Staff and Professorship Competition Affairs (Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich w UJ) (2012-2016);
 • Member of the Committee for Evaluation of Scientific Units (since 2013);
 • Member of faculty boards in: Faculty of Biology and Earth Sciences of the Jagiellonian University (since 1996), Institute of Paleobiology of the Polish Academy of Sciences (2007-2010 and 2011-2014), Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences (2007-2010 and 2011-2014), Polish Geological Institute (2008-2011).
 • Deputy of the Faculty of Biology and Earth Sciences of the Jagiellonian University in the Programme Board of the Studies in Mathematics and Natural Sciences (2000-2002)
 • Member of the Faculty (Biology and Earth Sciences) Competition Committee (2002-2005).
 • Member of the Faculty Committee for the Socrates/Erasmus Exchange Programme (1999-2002)
 • Member of the Faculty Committee for the Fifth Frame Programme (EU) (2000-2002).
 • Member of the Disciplinary Board for High School Teachers (Jagiellonian University (1996-1997).

Room: 2.16
Phone: +48 12 664 4368
E-mail: alfred.uchman@uj.edu.pl

Research interests:

 • Invertebrate ichnology
 • Stratigraphy and sedimentology

Current focus is on:

 • From the main research topics.

Teaching

Lectures:

 • facies analysis,
 • regional geology of the world,
 • geology and geochemistry,
 • principles of ichnology

Exercises:

 • facies analysis,
 • regional geology of the world - seminar

Field course:

 • regional geology in the Tatra Mountains and Pieniny Klippen Belt.

PhD students:

 • Dr Kazimierz Rdzanek - Ichnoskamieniałości bezkręgowców pstrego piaskowca
 • doliny Świślany w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, defended in 1999.
 • Dr Renata Jach - Rozwój facjalny utworów przełomu jury dolnej i środkowej w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich, defended in 2003.
 • Dr Elżbieta Gedl - Biostratygrafia i paleoekologia warstw wierzowskich i lgockich jednostki śląskiej polskich Karpat fliszowych na zachód od Raby w świetle badań palinologicznych, defended in 2003.
 • Dr Michał Stachacz - Analiza ichnologiczna dolnokambryjskich formacji południowego bloku Gór Świętokrzyskich: formacji łupków Czarnej, formacji piaskowców z Ociesęk oraz formacji łupków z Kamieńca, defended in 2011
 • Urszula Borowska – in course

Web Content Display Web Content Display

Full professor (profesor zwyczajny): 2005
Full professor (profesor nadzwyczajny): 2001
Assistant professor (doctor habilitatus): 1996, Jagiellonian University
PhD in Earth Sciences: 1990, Jagiellonian University
PhD Thsis: Trace fossils in the Krynica and Bystrica zones of the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians) [in Polish]
MSc in Geology (magister geologii): 1984, Jagiellonian University

Awards:

Rector Award (JU) for remarkable scientific achievements in years 1996, 1999, 2002, 2005-2008, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013
Group award of the Minister of the Environment for remarkable scientific-research achievements in the field of forming and utilization of environment and its resources (Stratigraphic Table of Poland - Carpathians, 2009)
Jubilee Rector Award (JU) for work at JU - years 2004, 2009
Wawrzyniec Teisseyre Prize (7th Faculty of Earth and Mining Sciences of the Polish Academy of Sciences), 1999
Ludwik Zejszner Prize, Polish Geological Society, 1992,
Henryk Świdziński Prize, Polish Geological Society, 1999
K. Beres Scholarship for Young Researchers, Polish Geological Society, 1990

Teaching experience:

Supervisor of 20 MSc theses, 2 BSc theses.

Professional organization memberships, editorial board membership:

Polish Geological Society – member of Revision Committee of the Krakow Division (2011-2014); member of the Central Committee (2003-2005)
International Ichnological Association – member since 2010, President since 2012.
Carpathian-Balkan Geological Association; national representative 2012
International Association of Sedimentologists (od 2001-2007)
Corresponding member f the Polish Academy of Art And Sciences (since 2011);
Member of the Committee of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences (2007-2010 and 2011-2014)

Membership in editorial boards, years:

Annales Societatis Geologorum Poloniae – Editor-in-Chief (since 2012);
Geologica Carpathica – member of Advisory Board (since 2008 r.);
Acta Geologica Polonica – member of Advisory Board (since 2010);
Volumina Jurassica – member of Editorial Board (since 2005).

Organization of conferences:

Meeting of the Polish Geological Society at Koniki, 1992 – secretary
Workshop on Ichnotaxonomy, Kraków and Tymbark – organizer and leader
International Congress on Ichnology, 2008, Kraków – President
Meeting of the Polish Geological Society at Bukowina Tatrzańska, 2010, co-leader
International Ichnofabric Workshop – Çanakkale, Turkey, member of the Scientific Committee, co-leader of the field session

Scientific and teaching experience abroad:

Z. Pełczyński Scholarship – Oxford, UK, 1992.
Humboldt Fellowship in the Institute of Palaeontology of the Würzburg University (Germany), 1992-1994, 1996
Field research in Albania, Austria, Bulgaria, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, Germany, Greece, India, Italy, Lithuania, Norway (including Spitzbergen), Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA.
Conference visit and filed sessions in Argentina, Australia, Bahamas, Belgium, Brazil, Canada, Egypt, France, Latvia, Macedonia, New Zealand, Portugal, Romania, Russia, Serbia, The Netherlands, UK, Venezuela,.
Teaching abroad: courses on "Principles of invertebrate ichnology" at universities of Bari (Italy), Bergen (Norway), Olomouc (Czech Republic), Jaozuo (China), Cosenza (Italy). Lectures on ichnology at the University of Granada.

6 PO4D 052 08 Rewizja ichnotaksonomiczna fliszowych skamieniałości sladowych ze zbiorów Profesora Mariana Książkiewicza (1995-1996), grant badawczy KBN

6 PO4D 003 12; Analiza ichnofabrics w utworach fliszowych Karpat Polskich (2000-2001), grant badawczy KBN

3P04D 017 Biostratygrafia i paleoekologia warstw wierzowskich i lgockich jednostki śląskiej polskich Karpat fliszowych na zachód od raby w świetle badań palinologicznych (2000-2002). Grant promotorski (wykonawca: Elżbieta Gedl) . Funkcja: kierownik. Termin realizacji: 2000-2002.

3P04D 017 22 Rozwój facjalny utworów wyższej części jury dolnej oraz jury środkowej jednostki kriżniańskiej Tatr Zachodnich (2002-2003) Grant promotorski (wykonawca: Renata Jach).

2P04D 03727 Ichnosubfacja Ophiomorpha rudis w utworach fliszowych Karpat Polskich (2004-2006), grant badawczy KBN.

N N307 0528 33; Paleoichnologia i neoichnologia osadów dorzecza Wisły, 2007 – 2011, grant badawczy MNiSzW.

NN 307 102935; Analiza ichnologiczna dolnokambryjskich formacji południowego bloku Gór Świętokrzyskich: formacji łupków Czarnej, formacji piaskowców z Ociesęk oraz formacji łupków z Kamieńca 2008-2010 (grant promotorski, realizacja Michał Stachacz)

NCN 2013/09/B/ST10/00591, Wieloaspektowa analiza minerałów ciężkich jako narzędzie badań pochodzenia osadów fliszowych i charakterystyki obszarów źródłowych na przykładzie piaskowców z utworów górnej kredy i oligocenu płaszczowiny skolskiej (polskie Karpaty fliszowe), dr Dorota Salata (kierownik), prof. dr hab. Alfred Uchman (wykonawca). Termin realizacji: 04.03.2014–3.03.2017

2017/25/B/ST10/02235; Wysokorozdzielcze badania warunków sedymentacji i ichnoskamieniałości w wierceniu Mochras B jako wkład w nowy standard dolnej jury i rozpoznanie zmian w systemie kopalnym na przestrzeni długiego odcinka czasu geologicznego (project ICDP "JET"). Termin realizcji: 2018-2020
Streszczenie

Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części europejskiego pasa piaszczystego. Termin realizacji: 2018-2020
Streszczenie

Demircan, H. & Uchman, A., 2016. Ichnology of prodelta deposits of the Mezardere Formation (late Eocene – early Oligocene) in the Gökçeada island, western Turkey. Geodinamica Acta, 28: 86–100. dx.doi.org/10.1080/09853111.2015.1113720

Rodríguez-Tovar, F. J., Uchman, A., & Puga-Bernabéu, Á. 2015. Borings in gneiss boulders in the Miocene (Upper Tortonian) of the Sorbas Basin, SE Spain. Geological Magazine, 152: 287–297. [available on CJO2014. doi:10.1017/S0016756814000302].

Strzeboński, P. & Uchman, A., 2015. The trace fossil Gyrophyllites in deep-sea siliciclastic deposits of the Istebna Formation (Upper Cretaceous–Palaeocene) of the Carpathians: an example of biologically controlled distribution. Palaeogeography, Palaeoecology, Palaeoclimatology, 426: 26–274. doi:10.1016/j.palaeo.2015.03.004

Kędzierski, M., Uchman, A., Sawłowicz, Z. & Briguglio, A., 2015. Fossilized bioelectric wire – the trace fossil Trichichnus. Biogeosciences, 12: 2301–2309. doi:10.5194/bg-12-2301-2015

Pandey, D. K., Uchman, A., Kumar, V. & Shekhawat, R. S., 2014. Cambrian trace fossils of the Cruziana ichnofacies from the Bikaner-Nagaur Basin, north western Indian Craton. Journal of Asian Earth Sciences, 81: 129–141.

 

Read More o

Publikacje z listy filadelfijeskiej

Uchman, A., Rodríguez-Tovar, F.J. & Oszczypko, N. 2013. Exceptionally favourable life conditions for macrobenthos during the Late Cenomanian OAE-2 event: Ichnological record from the Bonarelli Level in the Grajcarek Unit, Polish Carpathians. Cretaceous Research (in press).

Mikuś, P. & Uchman, A. 2013. Beetle burrows with a terminal chamber: a contribution to the knowledge of the trace fossil Macanopsis in continental sediments. Palaios, 28: 403-413.

Uchman, A., Rodríguez-Tovar, F.J., Machaniec, E. & Kędzierski, M. 2013. Ichnological characteristics of Late Cretaceous hemipelagic and pelagic sediments in a submarine high around the OAE-2 event: a case from the Rybie section, Polish Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370: 222-231.

Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A., Orue-Etxebarria, X. & Apellaniz, E. 2013. Palaeoenviromental changes during the Danian-Selandian Boundary interval: the ichnological record at the Sopelana section (Basque Basin, W Pyrenees). Sedimentary Geology, 284-285: 106-116.

Uchman, A. & Rattazzi, B. 2013. Scratch circles associated with the large foraminifer Bathysiphon from deep-sea turbiditic sediments of the Pagliaro Formation (Palaeocene), Northern Apennines, Italy. Sedimentary Geology, 289: 115-123. http://dx.doi.org/10.1016/j.sedgeo.2013.02.006

Uchman, A. & Hanken, N.-M. 2013. The new trace fossil Gyrolithes lorcaensis isp. n. from the Miocene of SE Spain and a critical review of the Gyrolithes ichnospecies. Stratigraphy and Geological Correlation, 21(3): 72-84.

Wetzel, A. & Uchman, A. 2013. Cladichnus parallelum isp. nov. – a new mid- to deep-tier feeding burrow system. Ichnos, 20: 120-128.

Gorzelak, P., Błażejowski, B., Uchman A. & Hanken. N.-M. 2013. First record of catacrinid crinoid (Catacrinidae, Crinoidea) from the Lower Permian of Spitsbergen. Polish Polar Research, 34(2): 139-150. Warszawa.

Jach, R., Reháková, D. & Uchman, A. 2012. Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Kimmeridgian–Lower Tithonian pelagic deposits of the Krížna Nappe, Lejowa Valley, Tatra Mts., Southern Poland. Geological Quarterly, 56 (4): 773–788. Warszawa, doi: 10.7306/gq.1054

Uchman, A., Ślączka, A. & Renda, P. 2012. Probable root structures and associated trace fossils from the Lower Pleistocene calcarenites of the Favignana Island, southern Italy: dilemmas of interpretation. Geological Quarterly, 56(4): 745–756. Warszawa, doi: 10.7306/gq.1052

Oszczypko, N., Uchman, A. & Bubniak, I. 2012. Foreland provenance of thick conglomerates in the early stage of Carpathian Foredeep development: the case of the Sloboda Conglomerate (Lower Miocene), western Ukraine. Geological Quarterly, 56 (4): 789–902. Warszawa, doi: 10.7306/gq.1055

Salata, D. & Uchman, A. 2012. Heavy minerals from Oligocene sandstones of the Menilite Formation of the Skole Nappe, SE Poland:a tool for provenance specifiction. Geological Quarterly, 56 (4): 803–812. Warszawa. doi: 10.7306/gq.1056

Monaco, P., Trecci, T. & Uchman, A. 2012. Taphonomy and ichnofabric of the trace fossil Avetoichnus luisae in Paleogene deep-sea fine-grained turbidites: examples from Italy, Poland and Spain. Bolletino della Soctietà Geologica Italiana, 51(1): 23-38.

Jach. R., Machaniec, E. & Uchman, A. 2012 (for 2011). The trace fossil Nummipera eocenica from the Eocene nummulitic limestones, Tatra Mts., Poland: morphology and palaeoenvironmental implications. Lethaia, 45: 342-355. Oslo. DOI: 10.1111/j.1502-3931.2011.00289.x

Demírcan, H. & Uchman, A. 2012. The miniature echinoid trace fossil Bichordites kuzunensis isp. nov. from early Oligocene prodelta sediments of the Mezardere Formation, Gökçeada Island, NW Turkey. Acta Geologica Polonica, 62(2): 205-215. Warszawa.

Uchman, A., Caruso, C. & Sonnino, M. 2012.Taxonomic review of Chondrites affinis (Sternberg, 1833) from Cretaceous-Neogene offshore-deep-sea Tethyan sediments and recommendation for its further use. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 118(2): 313-324. Milano.

Hanken N.-M., Uchman, A. & Jakobsen, S. L. 2012 (online 2011). Late Pleistocene - early Holocene polychaete borings in north-east Spitsbergen and their palaeoecological and climatic implications: an example from the Basissletta area. Boreas, 41:42-55. (DOI: 10.1111/j.1502-3885.2011.00223.x

Kędzierski, M., Machaniec, E., Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A. 2012. Bio-events, foraminiferal and nannofossil biostratigraphy of the Cenomanian/Turonian boundary interval in the Subsilesian Nappe, Rybie section, Polish Carpathians. Cretaceous Research, 35: 181–198. doi.org/10.1016/j.cretres.2011.12.010

Monaco, P., Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A. 2012. Ichnological analysis of lateral environmental heterogeneity within the Bonarelli Level (uppermost Cenomanian) in the classical localities near Gubbio, Central Apennines, Italy. Palaios, 27(1): 48–54. DOI: 10.2110/palo.2011.p11-018r

Lukeneder, A., Uchman, A., Gaillard, C. & Olivero, D. 2012. The late Barremian Halimedides horizon of the Dolomites (Southern Alps, Italy). Cretaceous Research, 35: 199–207. doi.org/10.1016/j.cretres.2012.01.002

Uchman A., Kaminski M.A. & Rattazzi B. 2012. Arthrodendron borberensis sp. nov., a large protist (Foraminifera) from the Pagliaro Formation (Palaeocene), Northern Apennines, Italy. Geological Quarterly, 56(1): 215-224.

Kotlarczyk, J., Uchman, A., 2012. Integrated ichnological and ichthyological analysis of oxygenation changes in the Menilite Formation during Oligocene, Skole and Subsilesian nappes, Polish Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 331-332: 104-118.

Rajchel, J. & Uchman, A. 2012. Ichnology of Upper Cretaceous deep-sea thick-bedded sandstones: Lower Istebna Beds, Silesian Unit (Outer Carpathians, southern Poland). Geologica Carpathica, 63: 107-120.

Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2011. Ichnological data as a useful tool for deep-sea environmental characterization: a brief overview and an application to recognition of small-scale oxygenation changes during the Cenomanian-Turonian anoxic event. Geo-Marine Letters, 31: 525-536.

Uchman, A. & Kumpulainen, R.A., 2011. Trace fossils in Quaternary glacial varved clays near Uppsala, Sweden. GFF. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlinger. 133: 135-140. Stockholm.

Uchman, A., Pervesler, P., Hohenegger, J. & Dominici, S. 2011. Ichnological record of environmental changes in Early Quaternary (Gelasian - Calabrian) marine sediments of the Stirone section, northern Italy. Palaios, 26: 578-593. Ann Arbor, Mich.DOI: 10.2110/palo.2010.p10-082r.

Molina, E., Alegret, L., Apellaniz, E., Bernaola, G., Caballero, F., Dinarès-Turell, J., Hardenbol, J., Heilmann-Clausen, C., Larrasoaña, J.C., Luterbacher, H., Monechi, S., Ortiz, S., Orue-Etxebarria, X., Payros, A., Pujalte, V., Rodríguez-Tovar, F.J., Tori, F., Tosquella, J. & Uchman, A. 2011. The Global Standard Stratotype-section and Point (GSSP) for the base of the Lutetian Stage at the Gorrondatxe section, Spain. Episodes: 34(2): 86-108.

Kędzierski, M., Rodríguez-Tovar,F.J. & Uchman, A. 2011. Vertical displacement and taphonomic filtering of nannofossils by bioturbation in the Cretaceous-Paleogene boundary section at Caravaca, SE Spain. Lethaia, 44(3): 321-328. DOI: 10.1111/j.1502-3931.2010.00244.x

Uchman, A. Mikuláš, R. & Rindsberg, A.K. 2011. Mollusc trace fossils Ptychoplasma Fenton & Fenton, 1937 and Oravaichnium Plička & Uhrová, 1990: their type material and ichnospecies. Geobios, 44: 387-397. Lyon.

Uchman, A., Hu, B., Wang, Y. & Song, H. 2011. The trace fossil Diplopodichnus from the Lower Jurassic lacustrine sediments of central China and the isopod Armadillidium vulgare (pillbug) lebensspuren as its recent analogue. Ichnos, 17(3): 147-155.

Gasiński, M.A. & Uchman, A. 2011. The Cretaceous-Paleogene boundary in turbiditic deposits identified to the bed: a case study from the Skole Nappe, Polish Carpathians. Geologica Carpathica, 62(4): 333-343. Bratislava.

Uchman, A. & Rattazzi, B. 2011. The new complex helical trace fossil Avetoichnus luisae igen. n. et isp. n. from the Cainozoic deep-sea sediments of the Alpine realm: a non-graphoglyptid mid-tier agrichnion. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontolologie, Abhandlundgen, 260(3): 319-330; Stuttgart.

Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A., Orue-Etxebarria, X., Apellaniz, E., Baceta, J.I. Ichnological analysis of the Bidart and Sopelana Cretaceous/Paleogene (K/Pg) boundary sections (Basque Basin, W Pyrenees): Refining eco-sedimentary environment. Sedimentary Geology, 234(1-4): 42-55.

Rodríguez-Tovar, F.J. Uchman, A., Alegret, L. & Molina, E. 2011. Impact of the Paleocene-Eocene Thermal Maximum on the macrobenthic community: ichnological record from the Zumaia section, northern Spain. Marine Geology, 282: 178-187.

Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A., Molina, E. & Monechi, S. 2010. Bioturbational re-distribution of Danian calcareous nannofossils in the uppermost Maastrichtian across the K-Pg boundary at Bidart, SW France. Geobios, 43(5): 569-579. Lyon

Kaminski, M.A., Uchman, A. & Rindsberg, A.K. 2010. Arthrodendron maguricum n. sp., a new larger agglutinated foraminifer from the Eocene Magura Flysch of the Polish Carpathians. Journal of Paleontology, 84: 1015-1021.

Uchman, A. 2010. A new ichnogenus Skolichnus for Chondrites hoernesii Ettingshausen, 1863, a deep-sea radial trace fossil from the Upper Cretaceous of the Polish Flysch Carpathians: Its taxonomy and palaeoecological interpretation as a deep-tier chemichnion. Cretaceous Research, 31: 515-523. London.

Demírcan, H. & Uchman, A. 2010. Kiss of death of a hunting fish: trace fossil Osculichnus labialis igen. et isp. nov. from late Eocene – early Oligocene prodelta sediments of the Mezardere Formation, Thrace Basin, NW Turkey. Acta Geologica Polonica, 60 (1): 29-38. Warszawa.

Jaglarz, P. & Uchman, A. 2010. A hypersaline ichnoassemblage from the Middle Triassic carbonate ramp of the Tatricum domain in the Tatra Mountains, Southern Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 292: 71-81. Amsterdam.

Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A., Payros, A., Orue-Etxebarria, X., Apellaniz, E. & Molina, E., 2010. Sea-level dynamics and palaeoecological factors affecting trace fossil distribution in Eocene turbiditic deposits (Gorrondatxe section, N Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 285: 50-65. Amsterdam.

Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2010. Ichnofabric evidence for the lack of bottom anoxia during the Lower Toarcian Oceanic Anoxic Event (T-OAE) in the Fuente de la Vidriera section, Betic Cordillera, Spain. Palaios, 25: 576-587. Ann Arbor, Mich.

Pieńkowski, G. & Uchman, A. 2009. Ptychoplasma conica isp. n. – a new bivalve locomotion trace fossil from the Lower Jurassic (Hettangian) alluvial sediments of Sołtyków, Holy Cross Mountains, Poland. Geological Quarterly, 53 (4): 397-406. Warszawa.

Rodríguez-Tovar, F.-J., Uchman, A. & Martín-Algarra, A. 2009. Oceanic Anoxic Event at the Cenomanian-Turonian boundary interval (OAE-2): ichnological approach from the Betic Cordillera, southern Spain. Lethaia, 42: 407-417.

Felix, M., Leszczyński, S., Ślączka, A., Uchman, A., Amy, L. & Peakall, J. 2009. Field expressions of the transformation of debris flows into turbidity currents, with examples from the Polish Carpathians and the French Maritime Alps. Marine and Petroleum Geology, 26: 2011-2020. Amsterdam.

Gasiński, M.A. & Uchman, A. 2009. Latest Maastrichtian foraminiferal assemblages from the Husów region, Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians. Geologica Carpathica, 60(4): 283-294. Bratislava.

Hohenegger, J., Pervesler, P., Uchman, A. & Wagreich, M. 2009. Upper bathyal trace fossils document palaeoclimate changes. Terra Nova, 21(3): 229–236. Oxford.

Ortiz, S., Gonzalvo, C., Molina, E., Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A., Vandenberghe, N. & Zeelmaekers, E. 2008. Palaeoenvironmental turnover across the Ypresian-Lutetian transition at the Agost section, southeastern Spain: In search of a marker event to define the stratotype for the base of the Lutetian stage. Marine Micropaleontology, 69: 297-313. Amsterdam.

Pervesler, P., Uchman, A. & Hohenegger, J. 2008. New methods for ichnofabric analysis and correlation with orbital cycles exemplified by the Baden-Sooss section (Middle Miocene, Vienna Basin, Lower Austria). Geologica Carpathica, 59(5): 395-409. Bratislava.

Bromley, R.G., Kędzierski, M., Kołodziej, B. & Uchman, A. 2009. Large chambered sponge borings on a Late Cretaceous abrasion platform at Cracow, Poland. Cretaceous Research, 30(1): 149-160. London.

Uchman, A., Kazakauskas, V. & Gaigalas, A. 2009. Trace fossils from Late Pleistocene lacustrine varve sediments in eastern Lithuania. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 272: 199-211. Amsterdam.

Hohenegger, J. , Ćorić, S. , Khatun, S., Pervesler, P., Rögl, F., Rupp, C., Selge, A., Uchman, A. & Wagreich, M. 2009. Cyclostratigraphic dating in the Lower Badenian (Middle Miocene) of the Vienna Basin (Austria): the Baden-Sooss core. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 98: 915–930. Berlin/Heidelberg.

Pervesler, P. & Uchman, A. 2009. A new Y-shaped trace fossil attributed to upogebiid crustaceans from Early Pleistocene of Italy. Acta Palaeontologica Polonica, 54: 135-142.Warszawa.

Rodríguez-Tovar, F.-J., Uchman, A., Martín-Algarra, A. & O'Dogherty, L. 2009. Nutrient spatial variation during intrabasinal upwelling at the Cenomanian-Turonian oceanic anoxic event in the westernmost Tethys: an ichnological and facies approach. Sedimentary Geology, 215:83-93. Amsterdam.

Uchman, A. 2009. The Ophiomorpha rudis ichnosubfacies of the Nereites ichnofacies: characteristics and constraints. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 276: 107-119. Amsterdam.

Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2008. Bioturbational disturbance of the Cretaceous-Palaeogene (K-Pg) boundary layer: Implications for the interpretation of the K-Pg boundary impact event. Geobios, 41: 661-667. Amsterdam.

Kaminski, M.A., Uchman, A., Neagu, T. & Cetean, C.G.2008. A larger agglutinated foraminifer originally described as a marine plant: the case of Arthrodendron Ulrich, 1904 (Foraminifera), its synonyms and homonyms. Journal of Micropaleontology, 27(2): 103-110.

Uchman, A., Bąk, K. & Rodríguez-Tovar, F.J. 2008. Ichnological record of deep-sea palaeoenvironmental changes around the Oceanic Anoxic Event 2 (Cenomanian–Turonian boundary): an example from the Barnasiówka section, Polish Outer Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 262: 61-71. Amsterdam.

Uchman, A. & Pervesler, P. 2007. Trace fossil Dactyloidites peniculus associated with a marine flooding surface in Pliocene deposits of the Stirone Valley. Acta Palaeontologica Polonica, 52 (4): 799-808. Warszawa.

Uchman, A. 2007. Deep-sea trace fossils from the mixed carbonate-siliciclastic flysch of the Monte Antola Formation (Late Campanian-Maastrichtian), North Apennines, Italy. Cretaceous Research, 28(6): 980-1004. London.

Wetzel, A., Blechschmidt, I., Uchman, A. & Matter, A., 2007. A highly diverse ichnofauna in late Triassic deep-sea fan deposits of Oman. Palaios, 22: 567-576. Ann Arbor, Michigan.

Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2006. Ichnological analysis of the Cretaceous-Palaeogene boundary interval at the Caravaca section, SE Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 242: 313-325. Amsterdam.

Kumpulainen, R.A., Uchman, A., Woldehaimanot, B., Kreuser, T. & Ghirmay, S. 2006. Trace fossil evidence from the Adigrat Sandstone for an Ordovician glaciation in Eritrea, NE Africa. Journal of African Earth Sciences, 45: 408-420. Amsterdam.

Bertling, M., Braddy, S., Bromley, R.G., Demathieu, G.D., Genise, J.F., Mikuláš, R., Nielsen, J.-K., Nielsen, K.S.S., Rindsberg, A.K., Schlirf, M., & Uchman, A. 2006. Names for trace fossils: a uniform approach. Lethaia, 39: 265-286. Oslo.

Uchman, A. & Pervesler, P. 2006. Surface lebensspuren produced by amphipods and isopods (crustaceans) from the Isonzo Delta tidal flat, Italy. Palaios, 21: 384-390. Ann Arbor.

Schlirf, M. & Uchman, A. 2005. Revision of the ichnogenus Sabellarifex Richter, 1921 and its relationship to Skolithos Haldeman, 1840 and Polykladichnus Fürsich, 1981. Journal of Systematic Palaeontology, 3(2): 115-131. London.

Uchman, A., Bubík, M. & Mikuláš, R. 2005. The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica, 56(1): 57-65. Bratislava.

Uchman, A., Drygant, D., Paszkowski, M., Porębski, S.J. & Turnau, E. 2004. Early Devonian trace fossils from marine to non-marine redbeds in Podolia, Ukraine: palaeoenvironmental context and implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 214: 67-83. Amsterdam.

Uchman, A. 2004. Deep-sea trace fossils controlled by palaeo-oxygenation and deposition: an example from the Lower Cretaceous dark flysch deposits of the Silesian Unit, Carpathians, Poland. Fossils and Strata, 51: 39-57. Oslo.

Pervesler, P. & Uchman, A. 2004. Ichnofossils from the type area of the Grund Formation (Miocene, Lower Badenian) in northern Lower Austria (Molasse Basin). Geologica Carpathica, 55(2): 103-110. Bratislava.

Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2004. Trace fossils after the K-T boundary event from the Agost section, SE Spain. Geological Magazine, 141: 429-440. London

Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2004. Ichnotaxonomic analysis of the Cretaceous/Palaeogene boundary interval in the Agost section, south east Spain. Cretaceous Research, 25(5): 647-655. London.

Gradziński, M., Tyszka, J., Uchman, A. & Jach, R. 2004. Large microbial – foraminiferal oncoids from condensed Toarcian deposits: Case study from the Tatra Mountains, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 213(1-2): 133-51. Amsterdam.

Uchman, A., Pika Biolzi, M., Hochuli, P.A. 2004. Oligocene trace fossils from temporary fluvial plain ponds: an example from the Freshwater Molasse of Switzerland. Eclogae Geologicae Helvetiae, 80: 133-148. Basel.

Erdoğan, B., Uchman, A., Güngör, T & Özgül, N. 2004. Lithostratigraphy of the Lower Cambrian metaclastics and their age based on trace fossils in the Sandıklı region, south-western Turkey. Geobios, 37: 346-360. Lyon.

Genise, J., Bertling, M., Braddy, S.J., Bromley, R.G., Mikuláš, R., Nielsen, K.S.S., Rindsberg, A.K., Schlirf, M. & Uchman, A. 2004. Comments on the draft proposal to amend the Code with respect to trace fossils. Bulletin of Zoological Nomenclature, 61(1): 35-37.

Bertling, M., Rindsberg, A.K., Schlirf, M., Nielsen, J.K., Mikuláš, R., Genise, J., Nielsen, K.S.S., Uchman, A. & Bromley, R.G., 2004. [Discussion]. Bulletin of Zoological Nomenclature, 61(1): 37-39.

Bromley, R.G & Uchman, A. 2003. Trace fossils from the Lower and Middle Jurassic marginal marine deposits of the Sorthat Formation, Bornholm, Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark, 52: 185-208. Copenhagen.

Uchman, A., Mikuláš, R. & Houša, V. 2003. Trace fossil Chondrites in uppermost Jurassic-Lower Cretaceous deep cavity fills from the Western Carpathians, Czech Republic. Geologica Carpathica, 54(3): 181-187. Bratislava.

Krobicki, M. & Uchman, A. 2003. Trace fossil Curvolithus from the Middle Jurassic crinoidal limestones of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland. Geologica Carpathica, 54(3): 175-178. Bratislava.

Bertling, M., Braddy, S., Bromley, R.G., Demathieu, G.D., Mikuláš, R., Nielsen, J.K., Rindsberg, A.K., Schlirf, M. & Uchman, A. 2003. Draft proposal to emend the Code with respect to trace fossils: request for comments. Bulletin of Zoological Nomenclature, 60(2): 141-142.

Wetzel, A. & Uchman, A., 2001. Sequential colonization of muddy turbidites: examples from Eocene Beloveža Formation, Carpathians, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 168(1-2): 171-186. Amsterdam.

Uchman, A. & Wetzel, A. 2001. Estrellichnus jacaensis nov. igen., nov. isp. - a large radial trace fossil from Eocene flysch (Hecho Group, northern Spain). Geobios, 34(3): 357-361. Lyon.

Uchman, A. 2003. Trends in diversity, frequency and complexity of graphoglyptid trace fossils: evolutionary and palaeoenvironmental aspects. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 192(1-4): 123-142. Amsterdam.

Bromley, R.G., Uchman, A., Gregory, M. & Martin, A.J. 2003. Hillichnus lobosensis igen. et isp. nov., a complex trace fossil produced by tellinacean bivalves, Paleocene, Monterey, California, U.S.A. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 192 (1-4): 157-186. Amsterdam.

Tchoumatchenco, P. & Uchman, A. 2001. The oldest deep-sea Ophiomorpha and Scolicia and associated trace fossils from the Upper Jurassic - Lower Cretaceous deep-water turbidite deposits of SW Bulgaria. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 169(1-2): 85-99. Amsterdam.

Uchman, A. & Wetzel, A. 1999. An aberrant, helicoidal trace fossil Chondrites Sternberg. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 146: 165-169. Amsterdam.

Wetzel, A. & Uchman, A. 1998. Deep-sea benthic food content recorded by ichnofabrics: A conceptual model based on observations from Paleogene flysch, Carpathians, Poland. Palaios, 13(6):533-546. Ann Arbor.

Masse, J.-P. & Uchman, A. 1997. New biostratigraphic data on the Early Cretaceous platform carbonates of the Tatra Mountains, Western Carpathians, Poland. Cretaceous Research, 18:713-729. London.

Leszczyński, S., Uchman, A. & Bromley, R.G., 1996. Trace fossils indicating bottom aeration changes: Folusz Limestone, Oligocene, Outer Carpathians, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 121:79-87. Amsterdam.

Ghibaudo, G., Grandesso, P., Massari, F. & Uchman, A., 1996. Use of trace fossils in delineating sequence stratigraphic surfaces (Tertiary Venetian Molasse Basin, northeastern Italy). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 120:261-279. Amsterdam.

Gradziński, R. & Uchman, A., 1994. Trace fossils in interdune deposits - an example from the aeolian Tumlin Sandstone (Lower Triassic), central Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 108:121-138. Amsterdam.

 

Publikacje recenzowane

Reviewed publications, chapters in monographs, monographs

Gaździcki, A. & Uchman, A. 2012. Fatrzańska przynależność utworów retyku w profilu „nad moreną" (rejon Przysłopu Miętusiego): korekta stratygrafii hronikum w Tatrach (Fatricum provenance of the Rheatian deposits in the „Nad Moreną" section (Przysłop Miętusi area): a correction of the Hronicum stratigraphy in the Tatra Mts). Przegląd Geologiczny, 60(6): 333-340. Warszawa.

Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2012. The record of Avetoichnus luisae Uchman & Ratazzi, 2011 in the Iberian Peninsula: facies relationships and palaeonvironmental implications. Revista Española de Paleontología, 27(1): 67-74.

Pervesler, P., Roetzel, R. & Uchman, A. 2011. Ichnology of shallow subtidal siliciclastics of the Burgschleinitz Formation (Lower Miocene, Eggenburgian) in the Alpine-Carpathian Foredeep (NE Austria). Austrian Journal of Earth Sciences, 104(1): 81-96.

Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2010. Ichnological analysis: a useful tool to approach eco-sedimentary parameters in deep-sea environments. Geo-Times, 11: 149-150.

Rychliński, T. & Uchman, A. 2010. Skamieniałości śladowe wczesnego i środkowego triasu domeny Fatricum w Tatrach i ich znaczenie paleośrodowiskowe (Early and Middle Triassic trace fossils of the Fatricum domain in the Tatra Mountains and their palaeoenvironmental significance). Przegląd Geologiczny, 58 (11): 1079–1086. Warszawa.

Uchman, A. & Gaździcki, A. 2010. Phymatoderma melvillensis isp. n. and other trace fossils from the Cape Melville Formation (Lower Miocene) of King George Island, Antarctica. Polish Polar Research, 31(1): 83-99.Warszawa.

Vašíček, Z., Gedl, E., Kędzierski, M. & Uchman, A. 2010. Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropalaeontological dating of their sites. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 25-37. Kraków.

Popiołek, M., Salata, D. & Uchman, A. 2010. Petrografia i proweniencja piaskowców jury dolnej formacji piaskowca z Koperszadów w jednostce kriżniańskiej rejonu Kop Sołtysich w Tatrach (Petrography and provenance of Lower Jurassic sandstones of the Meďodoly Sandstone Formation in the Križna Unit of the Kopy Sołtysie region in the Tatra Mountains). Przegląd Geologiczny, 58(2): 154-162. Warszawa.

Rajchel, J. & Uchman, A. 2009. Skamieniałość śladowa Ophiomorpha rudis (Książkiewicz, 1977) w piaskowcach warstw istebniańskich dolnych (senon) architektury Krakowa (Trace fossil Ophiomorpha rudis in the Lower Istebna Beds (Senonian) building sandstones in Kraków). Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 35(2/1): 323-330. Kraków.

Wetzel, A., Uchman, A., Blechschmidt, I. & Matter, A. 2009. Omanichnus and Vitichnus – two new graphoglyptid ichnogenera from Upper Triassic deep-sea fan deposits in Oman. Ichnos, 16: 179-185. Amsterdam.

Gaździcka, E., Gaździcki, A., Filipczak, K. & Uchman, A. 2009. Płaszczowina reglowa górna (choczańska) między Doliną Lejowa a Doliną Chochołowską w Tatrach (Subtatric (Choč) Nappe between the Lejowa and Chochołowska valleys in the Tatra Mountains). Przegląd Geologiczny, 57(1): 56-63. Warszawa.

Bromley, R.G., Uchman, A., Milàn, J. & Hansen, K.S. 2009. Rheotactic Macaronichnus, and human and cattle trackways in Holocene beachrock, Greece: reconstruction of palaeoshoreline orientation. Ichnos, 16(1/2): 103-117. Amsterdam.

Tchoumatchenco, P., Tronkov, D., Yaneva, M. & Uchman, A. 2009. Dropla Member - a new lithostratigraphic unit of the Sinivir Formation (Middle Norian - Lower Toarcian, Eastern Stara Planina Mts.) and the palaeogeography during the Pliensbachian in East Bulgaria. Comptes Rendus de l'Académie Bulgare des Sciences, 62(2): 261-270. Sofia.

Uchman, A., Gaigalas, A. & Kazakauskas, V. 2008. Trace fossils from the Upper Pleistocene glaciolacustrine laminated sediments of Lithuania. Geologija, 50(3): 212-226. Vilnius.

Höck, V., Ślączka, A. & Uchman, A. 2007. Age and palaeoenvironment of metamorphosed limestones at the northern margin of the Tauern Window, Austria: Ichnological, palaeontological and sedimentological evidence. Austrian Journal of Earth Sciences, 99 (for 2006): 42-56. Vienna.

Bromley, R.G., Buatois, L.A., Genise, J.F., Labandeira, C.C., Mángano, M.G., Melchor, R.N., Schlirf, M. & Uchman, A. 2007. Comments on the paper "Reconnaissance of Upper Jurassic Morrison Formation ichnofossils, Rocky Mountain Region, USA: Paleoenvironmental, stratigraphic, and paleoclimatic significance of terrestrial and freshwater ichnocoenoses" by Stephen T. Hasiotis. Sedimentary Geology, 200: 141–150.

D'Alessandro, A. & Uchman, A. 2007. Bichordites and Bichordites-Rosselia ichnoassemblages from the Lower Pleistocene Tursi Sandstone (southern Italy). In: Bromley, R.G., Buatois, L.A., Mángano, M.G., Genise, J.F. & Melchor, R.N. (Eds.), Sediment–Organism Interactions: A Multifaceted Ichnology. Society of Economic Palentologists and Mineralogists (Society for Sedimentary Geology) Special Publications, 88: 213-221. Tulsa, Oklahoma.

Zhang, G., Uchman, A., Chodyń, R. & Bromley, R.G. 2008. Trace fossil Artichnus pholeoides igen. nov. isp. nov. in Eocene turbidites, Polish Carpathian Mountains: possible ascription to holothurians. Acta Geologica Polonica, 58 (1), 75-86. Warszawa.

Uchman, A., Gaigalas, A., Melešytė, M. & Kazauskas, V. 2007. Trace fossil Asthenopodichnium lithuanicum isp. nov. from the Late Neogene brown-coal deposits, Lithuania. Geological Quarterly, 50 (4): 437-446. Warszawa.

Uchman, A., Nemec, W., Ilgar, A. & Messina, C. 2007. Lacustrine trace fossils and environmental conditions in the Early Miocene Ermenek Basin, southern Turkey. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 123-139. Kraków.

Uchman, A. 2007. Trace fossils of the Pagliaro Formation (Paleocene) in the North Apennines, Italy. Beringeria, 37: 217-237. Würzburg.

Gedl, E., Kołodziej, B. & Uchman, A. 2007. Muráň Limestone Member (Upper Hauterivian) of the Kościeliska Marl Formation, Polish Western Tatra Mts: dinocyst biostratigraphy and microfacies analysis. Studia Geologica Polonica, 127: 119-137. Kraków.

Uchman, A. & Gaździcki, A. 2006. New trace fossils from the La Meseta Formation (Eocene) of Seymour Island, Antarctica. Polish Polar Research, 27(2): 153-170.

Uchman, A., 2005. Treptichnus-like traces made by insect larvae (Diptera: Chironomidae, Tipulidae). In: Buta, R.J., Rindsberg, A.K., Kopaska-Merkel, D.C. (eds), Pennsylvanian Footprints in the Black Warrior Basin of Alabama. Alabama Paleontological Society Monograph, 1: 143-146. Birmingham, Alabama.

Golonka, J., Aleksandrowski, P., Aubrecht, R., Chowaniec, J., Chrutsek, M., Cieszkowski, M., Florek, R., Gawęda, A., Jarosiński, M., Kępińska, B., Krobicki, M., Lefeld, J., Lewandowski, M., Marko, F., Michalik, M., Oszczypko, N., Picha, F., Potfaj, M., Słaby, E., Ślączka, A., Stefaniuk, M., Uchman, A. & Żeleźniewicz, A. 2005. The Orava Deep Drilling Project and post-Palaeogene tectonics of the Northern Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75: 211-248. Kraków.

Hanken, N.-M., Uchman, A. & Binns, R. 2005. Ordovician bathyal trace fossils from metasiliciclastics in central Norway and their sedimentological and paleogeographical implications. Ichnos, 12(2): 105-133. Amsterdam

Uchman, A, Abbassi, N. & Naeeji, M. 2005. Persichnus igen. nov. and associated ichnofossils from the Upper Cretaceous to Eocene deep-sea deposits of the Sanandaj Area, west Iran. Ichnos, 12(2): 141-149. Amsterdam.

Uchman, A., Janbu, N. E. & Nemec, W., 2004. Trace fossils in the Cretaceous–Eocene flysch of the Sinop-Boyabat Basin, Central Pontides, Turkey. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74: 197-235. Kraków.

Uchman, A. & Krenmayr, H.G. 2004. Trace fossils, ichnofabrics and sedimentary facies in the shallow marine Lower Miocene molasse of Upper Austria. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 144(2): 233-251. Wien.

Tunis, G. & Uchman, A. 2004. Trace fossils from the Brkini Flysch (Eocene), south-western Slovenia. Gortania, 25 (for 2003): 31-45. Udine.

Gaigalas, A. & Uchman, A. 2004. Trace fossils from the Upper Pleistocene varved clays S of Kaunas, Lithuania. Geologija, 45: 16-26. Vilnius.

Gawęda, A., Lefeld, J., Michalik, M. & Uchman, A. 2003. Inner Carpathians: Tatra Mountains. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds.), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Monographic Volume, M-28 (363): 57-63. Warszawa.

Gawęda, A., Lefeld, J., Michalik, M. & Uchman, A. 2003. Tatra Mountains: Crystalline basement, Hightatric units, Lower Subtatric (Križna) unit. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds.), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Monographic Volume, M-28 (363): 75-80. Warszawa.

Uchman, A. & Tchoumatchenco, P., 2003. A mixed assemblage of deep-sea and shelf trace fossils from the Lower Cretaceous (Valanginian) Kamchia Formation in the Troyan region, central Fore-Balkan, Bulgaria. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 27-34. Kraków.

Schlirf, M., Nara, M. & Uchman, A. 2002. Invertebraten-Spurenfossilien aus dem Taunusquarzit (Siegen, Unterdevon) von der "Rossel" nahe Rüdesheim. Jahrbuch der Nassauicher Verein für Naturkunde, 123: 43-63. Wiesbaden.

Uchman, A., Demírcan, H., Toker, V., Derman, S., Sevim, S. & Szulc, J. 2002. Relative sea-level changes recorded in borings from a Miocene rocky shore of the Mut Borings from a Miocene rocky shore of the Mut Basin, southern Turkey. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 263-270. Kraków.

Uchman, A. 2002. Ichnological record of paleoenvironmental changes in the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians. Geologica Carpathica, 53: 83-84. Bratislava.

Uchman, A. & Álvaro, J.J. 2001. Non-marine invertebrated trace fossils from the Tertiary Calatayud-Teruel Basin, NE Spain. Reply. Revista Española de Paleontología, 16(1): 167-168. Madrid.

Kędzierski, M. & Uchman, A. 2001. Ichnofabrics of the Upper Cretaceous marlstones in the Opole region, southern Poland. Acta Geologica Polonica, 51(1): 81-91. Warszawa.

Uchman, A. 2001. Eocene flysch trace fossils from the Hecho Group of the Pyrenees, northern Spain. Beringeria, 28: 3-41. Würzburg.

Rajchel, J. & Uchman, A. 2001. Utwory transgresywnego miocenu na fliszu jednostki skolskiej w Dubiecku (Transgressive Miocene deposits upon the flysch of the Skole unit at Dubiecko). Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 27(1):71-87. Kraków.

Schlirf, M, Uchman,A. & Kümmel, M. 2001. Upper Triassic (Keuper) non-marine trace fossils from the Haßberge area (Franconia, south-eastern Germany). Paläontologische Zeitschrift, 75(1): 71-96. Stuttgart.

Bąk, K., Uchman, A. & Bąk, M. 2000. Agglutinated foraminifera, radiolaria and trace fossils from Upper Cretaceous deep-water variegated shales at Trawne Stream, Grajcarek Unit, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences, 48(1): 1-32. Kraków.

Uchman, A. & Álvaro, J.J. 2000. Non-marine invertebrate trace fossils from the Tertiary Calatayud-Teruel Basin, NE Spain. Revista Española de Paleontología, 15(2): 203-218. Madrit.

Uchman, A., Bubniak, I. & Bubniak, A. 2000. Glossifungites ichnofacies in the area of its nomenclatural archetype, Lviv, Ukraine. Ichnos, 7 (3):183-193. Amsterdam.

Monaco, A. & Uchman, A. 1999. Deep-sea ichnoassemblages and ichnofabrics in the Eocene Scisti varicolori beds in the Trasimeno area, Western Umbria, Italy. In: Farinaci, A. & Lord, A.R. (eds.), Depositional Episodes and Bioevents. Palaeopelagos Special Publication, 2: 39-52. Roma.

Rajchel, J. & Uchman, A. 1999. Trace fossils from the Miocene transgressive siliciclastics near Dynów, SE Poland. Acta Palaeontologica Romaniae, 2: 433-440. [Printed in 2000].

Uchman, A. & Demircan, H. 1999. Trace fossils of Miocene deep-sea fan fringe deposits from the Cingöz Formation, southern Turkey. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 69:125-153. Kraków.

Tchoumatchenco, P. & Uchman, A. 1999. Lower and Middle Jurassic flysch trace fossils from the eastern Stara Planina Mountains, Bulgaria: A contribution to the evolution of Mesozoic ichnodiversity. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 213(2): 169-199. Stuttgart.

Uchman, A. & Demírcan, H. 1999. A Zoophycos group trace fossil from Miocene flysch in southern Turkey: Evidence for a U-shaped causative burrow. Ichnos, 6(4): 251-259.

Rajchel, J. & Uchman, A. 1998. Ichnologiczny zapis paleośrodowiska w utworach miocenu transgredującego na flisz jednostki skolskiej w rejonie Dubiecka (Ichnological record of palaeoenvironment in the transgressive Miocene deposits of the Skole Unit in the Dubiecko region (SE Poland)). Przegląd Geologiczny, 46:523-529. Warszawa.

Rajchel, J. & Uchman, A. 1998. Ichnological analysis of an Eocene mixed marly‑siliciclastic flysch deposits in the Nienadowa Marls Member, Skole Unit, Polish Flysch Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 68:61-74. Kraków.

Rajchel, J. & Uchman, A. 1998. Insect borings in Oligocene wood, Kliva Sandstones, Outer Carpathians, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 68(2-3):219-224. Kraków.

Tunis, G. & Uchman, A. 1998. Ichnology of Eocene flysch deposits in the Carnian pre-Alps (north-eastern Italy). Gortania, 20:41-58. Udine.

Uchman, A. 1998. Wybrane skamieniałości śladowe z warstw hieroglifowych jednostki dukielskiej (eocen) w Bieszczadach Zachodnich (Selected trace fossils from the Hieroglyphic Beds (Eocene) in the region of the West Bieszczady Mts.). Roczniki Bieszczadzkie, 6(for 1997): 39-47. Ustrzyki Dolne.

Kędzierski, M. & Uchman, A., 1997. Age and palaeoenvironment of the Kościeliska Marl Formation (Lower Cretaceous) in the Tatra Mountains, Poland: preliminary results. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67: 237-247. Kraków.

Uchman, A., Bromley, R.G., Leszczyński, S. 1998. Ichnogenus Treptichnus in Eocene flysch, Carpathians, Poland: taxonomy and preservation. Ichnos, 5:269-275. Amsterdam.

Uchman, A. 1997. Paleośrodowisko margli kredowych w Tatrach Polskich w świetle badań ichnologicznych (Paleoenvironment of the Cretaceous marlstones in the Polish Tatra Mts. in the light of ichnological researches). Przegląd Geologiczny, 45(10):1018-1023. Warszawa [In Polish, English summary].

Wetzel, A. & Uchman, A., 1997. Ichnology of deep-sea fan overbank deposits of the Ganei Slates (Eocene, Switzerland) - a classical flysch trace fossil locality studied first by Oswald Heer. Ichnos, 5: 139-162. Amsterdam.

Mikuláš, R. & Uchman, A., 1996. Note on rediscovered type and figured material relating to Muensteria Sternberg1833. Ichnos, 4:305-309.

Tunis, G. & Uchman, A., 1996. Ichnology of the Eocene flysch deposits in the Istria peninsula, Croatia and Slovenia. Ichnos, 5:1-22. Yverdon.

Marincić, S., Šparica, M., Tunis, G. & Uchman, A. 1996. The Eocene flysch deposits of the Istrian Peninsula in Croatia and Slovenia: regional, stratigraphic, sedimentological and ichnological analyses. Annales for Istrian and Mediterranean Studies, 9:139-156. Koper, Croatia.

Baumgart-Kotarba, M., Michalik, M., Paszkowski, M., Świerczewska, A., Szulc J. & Uchman, A. 1996. Provenance and age of coarse clastic alluvial deposits at Cimhova in the Orava Basin, Western Carpathians, Slovakia. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne, 7:68-72.

Tunis, G. & Uchman, A., 1996. Trace fossil and facies changes in the Upper Cretaceous-Middle Eocene flysch deposits of the Julian Prealps (Italy and Slovenia): consequences of regional and world-wide changes. Ichnos, 4:169-190. Yverdon.

Uchman, A., 1995. Tiering patterns of trace fossils in Paleogene flysch deposits of the Carpathians, Poland. Geobios, Memoir Special, 18:389-394. Lyon.

Uchman, A. & Krenmayr, H.G., 1995. Trace fossils from Lower Miocene (Ottnangian) molasse deposits of Upper Austria. Paläontologische Zeitschrift, 69:503-524. Stuttgart.

Gradziński, M., Banaś, M. & Uchman, A. 1995. Biogenic origin of manganese flowstones in the Jaskinia Czarna Cave in the Tatra Mts., Western Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 65:19-27. Kraków.

Geyer, G. & Uchman, A. 1995. Ichnofossil assemblages from the Nama Group (Neoproterozoic-Lower Cambrian) in Namibia and the Proterozoic-Cambrian boundary problem revisited. In: Geyer, G. & Landing, E. (eds.), Marocco'95. The Lower-Middle Cambrian standard of western Gondwana. Beringeria, Special Issue, 2:175-202. Würzburg.

Uchman, A. 1995. Trace fossils from quartzite arenite clasts. In: Paszkowski, M., Jachowicz, M., Michalik, M., Teller, L., Uchman, A. & Urbanek, Z., Composition, age, and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland). Studia Geologica Polonica, 108:101-105. Warszawa.

Lepper, J. & Uchman, A. 1995. Marine Einflüsse im Mittleren Buntsandstein der Hessischen Senke - dargestellt am Beispiel des Weserprallhanges an der Ballertasche bei Hann. Münden. Zentralblatt für Geologie undPaläontologie. Teil I, Heft ½ (for 1994), 175-186, Stuttgart.

Uchman, A. & Tchoumatchenco, P., 1994. Remarks on the stratigraphy and brachiopod palaeobiogeography in the Lower Jurassic Hierlatz-type limestone facies; the Choč Unit, Central Western Carpathians. Geologica Carpathica, 45(4): 195-202. Bratislava.

Uchman, A., 1994. Lower Jurassic carbonate sedimentation controlled by tilted blocks in the Choč Unit in the Tatra Mts., Poland. Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil. I, Heft 7/8 (for 1993): 875-883. Stuttgart.

Gradziński, R. & Uchman, A. 1994. Sedimentology and ichnology of interdune deposits in the Tumlin Sandstone (Buntsandstein) in Central Poland. Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Teil I, 1993(7/8):1003-1010. Stuttgart.

Crimes, T.P. & Uchman, A., 1993. A concentration of exceptionally well preserved large tubular foraminifera in the Eocene Zumaya flysch, Northern Spain. Geological Magazine, 130(6): 851-853.

Leszczyński, S. & Uchman, A., 1993. Biogenic structures of organic-poor sediments: examples from the Paleogene variegated shales, Polish Outer Carpathians. Ichnos, 2:267-275; Yverdon.

Fijałkowska A. & Uchman, A., 1993. Nowe dane do palinologii triasu tatrzańskiego (New data on palynology of the Triassic of the Polish Tatra Mts). Przegląd Geologiczny, 41(5): 373-375. Warszawa (In Polish, English summary).

Uchman, A., 1993. Professor Marian Książkiewicz (1906-1981) an ichnologist - at 12th anniversary of his death. Ichnos, 2: 263-265. Chur.

Uchman, A., 1992. An opportunistic trace fossil assemblage from the flysch of the Inoceramian beds (Campanian-Palaeocene), Bystrica Zone of the Magura Nappe, Carpathians, Poland. Cretaceous Research, 13: 539-547. London.

Tunis, G. & Uchman, A. 1992. Trace fossils in the"Flysch del Grivó" (Lower Tertiary) in the Julian Prealps, NE Italy: Preliminary observations. Gortania, 14: 71-104. Udine.

Alexandrowicz, W., Uchman, A. & Zuchiewicz, W., 1992. On young calcareous tufas at Husów, Rzeszów Foothills, West Carpathians, Poland. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences, 40: 43-53. Kraków.

Uchman, A., Krobicki, M. & Gonera, M. 1992. A Miocene (Lower Sarmatian) shell bed in the Carpathian Foredeep at Husów, SE Rzeszów, Poland. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences, 40: 15-21. Kraków.

Hoffmann, M. & Uchman, A., 1992. Skamieniałości śladowe z wapieni płytowych Wyżyny Krakowskiej (Trace fossils from Oxfordian platty limestones nearby Kraków). Przegląd Geologiczny, 11:651-656. Warszawa.

Uchman, A., 1992. Skamieniałości śladowe w eoceńskim cienko- i średnioławicowym fliszu strefy bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej (Trace fossils of the Eocene thin- and medium-bedded flysch of the Bystrica Zone of the Magura Nappe in Poland). Przegląd Geologiczny, 40(7): 430-435. Warszawa.

Uchman, A., 1992. Ichnogenus Rhizocorallium in the Paleogene flysch (Outer Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica, 43(1): 57-60. Bratislava.

Uchman, A., 1991. Shallow-water" trace fossils in the Paleogene flysch of the Magura Nappe, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 61: 61-75. Kraków.

Uchman, A., 1991. Skamieniałości śladowe z warstw inoceramowych oraz utworów formacji szczawnickiej (fm) w strefie krynickiej i bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej (Trace fossils of the Inoceramian beds and the Szczawnica Formation in the Krynica and Bystrzyca Zones of the Magura Nappe). Przegląd Geologiczny, 39(4):207-212. Warszawa.

Uchman, A., 1991. Diverse tiering patterns in Paleogene flysch trace fossils of the Magura nappe, Carpathians Mountains, Poland. Ichnos, 1: 287-292. Chur.

Uchman, A., 1991. Zróżnicowanie batymetryczne i facjalnego skamieniałości śladowych w południowej części płaszczowiny magurskiej (polskie Karpaty zewnętrzne) (Bathymetric and facial differentiation of trace fossils in the southern part of the Magura Nappe in the Polish Outer Carpathians). Kwartalnik Geologiczny, 35(4): 437-448. Warszawa.

Leszczyński, S. & Uchman, A. 1991. To the origin of variegated shales. Geologica Carpathica, 42(5): 279-289. Bratislava.

Uchman, A. 1991. Trace fossils from stress environments in Cretaceous-Paleogene flysch of the Polish Outer Carpathians (Skamieniałości śladowe z środowisk stresowych w południowej części płaszczowiny magurskiej). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 61:207-220. Kraków.

Uchman, A., 1991. Isopodichnus and other trace fossils from the Kopieniec Formation (Rhaetian - Sinemurian) in the Tatra Mts., Poland. Geologica Carpathica, 42: 117-121. Bratislava.

Uchman, A., 1990. Skamieniałości śladowe z eocenu strefy sądeckiej w Żeleźnikowej Wielkiej koło Nowego Sącza (Płaszczowina magurska, Karpaty Zewnętrzne) (Trace fossils in the Eocene of the Nowy Sącz facies zone in Żeleźnikowa Wielka near Nowy Sącz (Magura Nappe, Outer Carpathians. Summary)). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 60 (1-2): 107-124. Kraków.

Uchman, A., 1990. Czy skamieniałości śladowe z fliszu karpackiego mają znaczenie stratygraficzne (Have trace fossils from the Carpathian flysch a stratigraphic value?). Przegląd Geologiczny, 38(9): 388-399. Warszawa.

Uchman, A., 1988. Red limestones - youngest member in the Choč unit, Tatra Mts., Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 58/3-4: 267-276. Kraków.

 

Abstrakty, doniesienia konferencyjne, biuletyny informacyjne, recenzje

Abstracts, conference reports, newsletters, reviews

Monaco, P., Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2013. Ichnology of the latest Cenomanian Bonarelli Level in the classical localities near Gubbio, Central Apennines, Italy. In: Baldanza, A. & Monaco, P. (Eds.), Giornate di Paleontologia XIII edizione - Perugia, 23-25 Maggio 2013 - Volume dei Riassunti. Dipartimento di Scienze della Terra, Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, Perugia, p. 98.

Monaco, P., Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2013. Ichnofabric analysis at the Cretaceous/Palaeogene boundary in the Bottaccione section (Gubbio, Italy). In: Baldanza, A. & Monaco, P. (Eds.), Giornate di Paleontologia XIII edizione - Perugia, 23-25 Maggio 2013 - Volume dei Riassunti. Dipartimento di Scienze della Terra, Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, Perugia, p. 99-100.

Mikuś, P. & Uchman, A. 2013. Możliwości wykorzystania współczesnych struktur bioturbacyjnych w badaniach paleośrodowiska aluwialnego na przykładzie Dunajca. In: Krobicki, M. & Feldman-Olszewska, A. (Eds.), Głębokomorska sedymentacja fliszowa. Abstrakty referatów i posterów oraz artykuły. Przewodnik do wycieczek. Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich. 16-19.05.2013, Żywiec. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, p. 201-202.

Gasiński, M.A., Uchman, A. & Wójcik-Tabol, P. 2012. The "last minutes" of foraminiferids before the latest Cretaceous-Paleocene extinction: an example from the Polish Carpathians. Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012, 5-10 August 2012, Brisbane, Australia. BHP Billiton Mitsubishi Alliance, p. 1900. Brisbane.

Uchman, A. & Kotlarczyk, J., 2012. Ichnological and ichthyological proxies for palaeo-oxygenation in the Skole Basin (Carpathians, Poland) during the Oligocene. Ichnia 2012 St. John's, Newfounland, Abstract Book, p. 86.

Stachacz, M. & Uchman, A. 2012. Ichnological record of the Frasnian-Famennian interval in the Kowal Quarry (Holy Cross Mountains, Poland). Ichnia 2012 St. John's, Newfounland, Abstract Book, p. 81.

Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A., Payros, A., Orue-Etxebarria, X. & Apellaniz, E. 2012. Ichnological analysis at the Danian-Selandian boundary interval in the Sopelana section (Basque Basin, W Pyrenees): Approaching palaeoenvironmental conditions. Ichnia 2012 St. John's, Newfounland, Abstract Book, p. 71.

Uchman, A. & Kotlarczyk, J., 2012. The Menilite Formation (Oligocene) of the Skole and Subsilesian nappes, Polish Carpathians - oxygenation history. In: Konferencje Jubilare "90 vjet Gjeologji Shqiptare". Tiranë, Shkipëri, 26-28 Tetor 2012, Abstract Volume. Buletini i Shkenkave Gjeologjike, numer special, 41(48): 16. Tirana.

Kaminski, M.A. & Uchman, A. 2011. A large branched Arthrodendron species (Foraminifera) from the Ropianka Beds (Senonian-Paleocene) of the Polish Carpathians. In: Kaminski, M.A. & Filipescu, S. (Eds.), Proceedings of the Eighth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 16, 111-114.

Mikuś, P. & Uchman, A. 2011. Wpływ wezbrań na faunę penetrującą osady aluwiów na przykładzie dolnego biegu Dunajca. In: Trela, W., Salwa, S & Fijałkowska-Mader, A. (Eds.), Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych. VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, Ameliówka k. Kielc, 17-18 maja 2011 r. Materiały Konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski, Kielce, p. 74-76.

Gasiński, M.A. & Uchman, A. 2011. The Cretaceous-Paleogene boundary in turbiditic deposits of the Skole Nappe, Polish Carpathians. In: Egger, H. (Ed.), Climate and Biota of the Early Paleogene, Conference Program and Abstracts, 5-8 June 2011, Salzburg, Austria. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 85: 78. Wien.

Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A., Alegret, L. & Molina, E. 2011. Ichnological record of macrobenthic community changes across the Paleocene-Eocene Thermal Maximum in the Zumaia section, northern Spain. In: Egger, H. (Ed.), Climate and Biota of the Early Paleogene, Conference Program and Abstracts, 5-8 June 2011, Salzburg, Austria. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 85: 138. Wien.

Bąk, K., Bąk, M., Uchman, A. & Rodríguez-Tovar, F.J. 2011. Microfossils and trace fossils in sediments after OAE 2 in the Polish Outer Carpathians. In: Bąk, M., Kaminski, M.A. & Waśkowska, A. (Eds.), Integrated microfossil record from the oceans and epicontinental seas. Grzybowski Foundation Special Publication, 17: 73-74.

Monaco, P., Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2011. Interpreting environmental fluctuations during latest Cenomanian (Bonarelli level) in the Gubbio area (Central Italy) based on ichnofabric approach. In: Rodríguez-Tovar, F.J. & García-Ramos, J.C. (Eds), Abstract Book of the XI International Ichnofabric Workshop, p. 153-156.

Uchman, A. Jach, R. & Machaniec, E. 2011. Trace fossil Nummipera eocenica Hölder, 1989, a characteristic component of ichnofabric in Eocene nummulitic limestones. In: Rodríguez-Tovar, F.J. & García-Ramos, J.C. (Eds), Abstract Book of the XI International Ichnofabric Workshop, p. 99.

Pervesler, P., Hohenegger, J. & Uchman, A. 2011. Environmental changes and their interpretation through the ichnological record. Approaches in the sections Baden Sooss (Badenian) and Stirone river (Gelasian, Calabrian). In: Rodríguez-Tovar, F.J. & García-Ramos, J.C. (Eds), Abstract Book of the XI International Ichnofabric Workshop, p. 72-77.

Gasiński, M.A. & Uchman, A. 2011. Foraminiferal assemblages and the Cretaceous-Paleogene boundary in turbiditic deposits of the Skole Nappe, Polish Carpathians. In: Bąk, M., Kaminski, M.A. & Waśkowska, A. (Eds.), Integrated microfossil record from the oceans and epicontinental seas. Grzybowski Foundation Special Publication, 17: 87-88.

Hanken N.-M., Uchman, A. & Jakobsen, S. L. 2011. Polychaete borings in north-east Spitsbergen as indicators of Late Pleistocene - early Holocene climatic optimum. In: Correira-Silva, M. & Ávila, S.P. (Eds.), 7th International Bioerosion Workshop, Faial, Azores, 18-23 September, 2011. University of Azores, Horta, p. 30.

Uchman, A. 2011. Recent freshwater wood borings from the Vistula River in Poland. In: Correira-Silva, M. & Ávila, S.P. (Eds.), 7th International Bioerosion Workshop, Faial, Azores, 18-23 September, 2011. University of Azores, Horta, p. 31.

Uchman, A. 2011. Diversity of trace fossils through the Phanerozoic. World Conference on Marine 26 - 30 September 2011, Aberdeen, Scotland (UK), Biodiversity, Combined Abstract Booklet, p. 87.

Caruso, C., Sonnino, M. & Uchman, A. 2011. Trace fossils in the Pleistocene arenites outcropping in the village of Bombile (southern Ionian Calabria. Rendiconti Online della Società Geologica Italiana, 17: 59-61.

Caruso, C., Sonnino, M. & Uchman, A. 2011. Preliminary ichnological observations on the Trubi Formation (Lower–Middle Pliocene) near the village of Palizzi Marina (southern Ionian Calabria). Rendiconti Online della Società Geologica Italiana, 17: 53-57.

Uchman, A. & Jach, R. 2011. Ichnological record of trophic level changes in Jurassic pelagic sediments of the Fatricum domain in the Tatra Mountains, southern Poland. World Conference on Paleontology and Stratigraphy 2011 (WCPS011), 18 November – 2 December 2011, Program and Abstracts. Nakhon Ratchasima Rajabat University, Thailand, p. 165.

Uchman, A. & Rindsberg, A.K. 2010. Advances in marine ichnology – Foreword. Acta Geologica Polonica, 60 (1): 1-2. Warszawa.

Narębski, W., Wójcik, Z. & Uchman, A. 2010. Algirdas Gaigalas (1933-2009). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 101-102. Kraków.

Uchman, A. 2010. Deep-sea crustacean burrows – taxonomy and palaeoecology problems. In: Gibert, J., de, Muñiz, F., Mayoral, E. & Belaústegui, Z. (Eds.), Workshop on Crustacean Bioturbation Fossil and Recent, Lepe, Spain, May 31-June 4, 2010, Abstract Volume, p. 99-101.

Pervesler, P., Hohenegger, J. & Uchman, A. 2010. Actualistic approaches to crustacean ichnology. In: Gibert, J., de, Muñiz, F., Mayoral, E. & Belaústegui, Z. (Eds.), Workshop on Crustacean Bioturbation Fossil and Recent, Lepe, Spain, May 31-June 4, 2010, Abstract Volume, p. 77-79.

Uchman, A. 2010. Taxonomy of helical trace fossils. In: Dronov, A.V. (Ed.), IV International Workshop on Ichnotaxonomy, Moscow – St. Petersburg, June 21-26, 2010, Abstracts. PIN RAN [ Paleontological Institute of Russian Academy of Sciences], Moscow, p. 42-43.

Monechi, S., Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A. & Molina, E. 2010. Bioturbational re-distribution of Danian calcareous nannofossils in the uppermost Maastrichtian across the K-Pg boundary at Bidart, SW France. In: The Colors of Cretaceous and Paleogene Oceans, A Tribute to Isabella Premoli Silva, 16-19 May 2010 – Verbania, Lake Maggiore, Italy, Program and Abstracts, p. 51.

Uchman, A. & Jaglarz, P. 2010. Trace fossils in the Middle Triassic hypersaline carbonates of the Tatra Mountains. In: SLIC 2010, Latin American Symposium on Ichnology, 30/10-7/11 2010, São Leopoldo, RS, Brazil, Abstracts, p. 63.

Demircan, H., Uchman, A. & Szulc, J. 2010., The trace fossil Nummipera eocenica from the littoral calcarenites of the Soğucak Formation (Middle-Upper Eocene) in the Gökçeada Island, Turkey. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Department of Geological Engineering. http://geology.cu.edu.tr/ocs/index.php/ISEMG2010/ISEMG2010/paper/view/334

Malata, E., Uchman, A. & Frytek, M. 2009. The Palaeocene boundary in turbiditic successions: an ex ample from Słopnicznka section of the Magura Nappe, Polish Outer Carpathians. Berichte der Geologischen Bundestanstalt, 78: 28. Wien.

Uchman, A. & Rodríguez-Tovar, F.J. 2009. Ichnofabrics of the Cenomanian-Turonian Boundary Event in the Betic Cordillera, southern Spain. Berichte der Geologischen Bundestanstalt, 78: 43. Wien.

Uchman, A. & Rodríguez-Tovar, F.J. 2009. Ichnological analysis of the Cretaceous-Palaeogene boundary interval in the Caravaca and Agost sections, southern Spain. Berichte der Geologischen Bundestanstalt, 78: 44. Wien.

Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A. 2009. Ichnofabric analysis of the Fuente de la Vidriera section (Betic Cordillera, Spain: no bottom anoxia in the Lower Toarcian Oceanic Anoxic Event. In: Gong, Y.-M., Hu, B., Qi, Y.-A., Zhang, G.-C., Wang, M.& Zheng, D.-S. (Eds.), The Tenth International Ichnofabric Workshop, Jiaozuo, China, August 23 - September 3, 2009; Program and Abstracts with Field Trip Guidebook. Henan Polytechnic University, Jiaozuo, p. 34-36.

Uchman, A., Gaigalas, G., Melešyte, M. & Kazakauskas, V. 2009. Examples of ichnofabrics from Late Pleistocene-Holocene fluvial sediments of Lithuania. In: Gong, Y.-M., Hu, B., Qi, Y.-A., Zhang, G.-C., Wang, M.& Zheng, D.-S. (Eds.), The Tenth International Ichnofabric Workshop, Jiaozuo, China, August 23 - September 3, 2009; Program and Abstracts with Field Trip Guidebook. Henan Polytechnic University, Jiaozuo, p. 48-49.

Uchman, A., Kazakauskas, V. & Gaigalas, G., Melešyte, M. 2009. Trace fossils from late Weichselian (Nemunas) glaciolacustrine sediments of Lithuania. In: Gong, Y.-M., Hu, B., Qi, Y.-A., Zhang, G.-C., Wang, M.& Zheng, D.-S. (Eds.), The Tenth International Ichnofabric Workshop, Jiaozuo, China, August 23 - September 3, 2009; Program and Abstracts with Field Trip Guidebook. Henan Polytechnic University, Jiaozuo, p. 49-50.

Uchman, A. 2009. Neoichnology of fluvial sediments in the Vistula river, Poland. In: Gong, Y.-M., Hu, B., Qi, Y.-A., Zhang, G.-C., Wang, M.& Zheng, D.-S. (Eds.), The Tenth International Ichnofabric Workshop, Jiaozuo, China, August 23 - September 3, 2009; Program and Abstracts with Field Trip Guidebook. Henan Polytechnic University, Jiaozuo, p. 47.

Chowaniec, J. & Uchman, A. 2009. LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Budowa Geologiczna Tatr I Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Bukowina Tatrzańska, 26-29.09.2009. Przegląd Geologiczny, 57(8): 668. Warszawa.

Popiołek, M., Salata, D. & Uchman, A. 2009. Petrografia piaskowców jury dolnej formacji piaskowca z Koperszadów w jednostce kriżniańskiej rejonu Kop Sołtysich w Tatrach. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (Eds.). 2009. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r., Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, p. 216.

Rychliński, T. & Uchman, A. 2009. Skamieniałości śladowe klastyczno-węglanowych osadów dolnego i środkowego triasu jednostki Fatricum w Tatrach. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (Eds.), 2009. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r., Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, p. 219.

Vašíček, Z., Gedl, E., Kędzierski, M. & Uchman, A. 2009. Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropalaeontological dating of their sites. In: Peryt, D. & Kaminski, M.A.(Eds.), Seventh Micropaleontological Workshop MIKRO-2009, Abstracts and Excursion Guide. Grzybowski Foundation Special Publication, 15: 84a. Kraków.

Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A., Payros, A., Orue-Etxebarria, X., Apellaniz, E. & Molina, E. 2009. Ichnological analysis through the Ypresian/Lutetian boundary interval at the Gorrondatxe section. In: Orue-Etxebarria, X., Payros, A., Caballero, F., Molina, E., Apellaniz, E. & Ber, G. (Eds.), The Ypresian/Lutetian Transition in the Gorrondatxe Beach (Getxo. Western Pyrenees): Review, Recent Advances and Future Prospects. Bilbao, 7 p.

Kędzierski, M., Machaniec, E., Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A. & Wójok-Tabol, P. 2009. Palaeontological and mineralogical studies of the Cenomanian-Turonian interval in the Nowe Rybie section, Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians. In: Pipík, R.K., Soták, J. & Staňová, S. (Eds.), 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, Banská Bystrica, Slovak Republic, October 13-15, 2009, Abstracts and Guide of Excursion. Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Banská Bystrica and Universitas Matthiae Belii, Banská Bystrica, p. 27-28. Banská Bystrica.

Hohenegger, J., Pervesler, P., Uchman, A. & Wagreich, M. 2009. Upper bathyal trace fossils document palaeoclimate changes. The 3rd International Workshop on the Neogene from Central and South-Eastern Europe, NCSEE-3, Cluj-Napoca, May 20-24 2008. Cluj-Napoca, p. 1.

Pervesler, P., Hohenegger, J. & Uchman, A. 2009. Lebensspuren des Badener Meeres. Berichte der Geologischen Bundestanstalt, 81: 25. Wien.

Uchman, A. (Ed.). 2008. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 152.

Uchman, A. 2008. The Upper Palaeozoic (Carboniferous). In: Uchman, A. (Ed.). 2008. Types of Invertebrate Trace Fossils from Poland: An Illustrated Catalogue. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 17-18.

Uchman, A. 2008. Cretaceous (Cenomanian) of the Cracow Upland. In: Uchman, A. (Ed.). 2008. Types of Invertebrate Trace Fossils from Poland: An Illustrated Catalogue. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 19.

Uchman, A. 2008. Cretaceous – Neogene flysch deposits of the Outer Carpathians. In: Uchman, A. (Ed.). 2008. Types of Invertebrate Trace Fossils from Poland: An Illustrated Catalogue. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 24-65.

Uchman, A. 2008. Pleistocene. In: Uchman, A. (Ed.). 2008. Types of Invertebrate Trace Fossils from Poland: An Illustrated Catalogue. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 68-69.

Uchman, A. 2008. Miscellanea. In: Uchman, A. (Ed.). 2008. Types of Invertebrate Trace Fossils from Poland: An Illustrated Catalogue. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 70-71.

Bromley, R.G., Kędzierski, M., Kołodziej, B. & Uchman, A. 2008. Late Cretaceous, large, single-chambered sponge borings, Bonarka, Cracow. In: Uchman, A. (Ed.). 2008. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 21-22.

Demírcan, H. & Uchman, A. 2008. A mortal kiss of hunting fish: trace fossil evidence from Late Eocene–Early Oligocene prodelta sediments of the Mezardere Formation, Thrace Basin, NW Turkey. In: Uchman, A. (Ed.). 2008. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 32.

Jaglarz, P. & Uchman, A. 2008. Salinity-controlled ichnoassemblages from the Middle Triassic of the High-Tatric Unit (Tatra Mts., Poland). In: Uchman, A. (Ed.). 2008. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 57-58.

Pervesler, P., Uchman, A. & Hohenegger, J. 2008. Ichnofabric analysis of the Baden-Sooss core (Middle Miocene, Vienna Basin). In: Uchman, A. (Ed.). 2008. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 102-103.

Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A. & Martín-Algarra, A. 2008. Ichnological analysis of the Oceanic Anoxic Event at the Cenomanian–Turonian boundary interval (OAE-2) from the Betic Cordillera, southern Spain. In: Uchman, A. (Ed.). 2008. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 111-112.

Uchman, A., Kazakauskas, V. & Gaigalas, A. 2008. Trace fossils from late Weichselian (Nemunas) glaciolacustrine sediments in eastern Lithuania. In: Uchman, A. (Ed.). 2008. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 122.

Bromley, R.G., Kędzierski, M., Kołodziej, B. & Uchman, A. 2008. Stop 1. Kraków–Bonarka – bioerosion on a Late Cretaceous abrasion platform. In: Uchman, A. (Ed.). 2008. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 135-144.

Hoffmann, M. & Uchman, A. 2008. Stop 2. Dębnik – the new quarry – Devonian (Frasnian) limestones. In: Uchman, A. (Ed.). 2008. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Abstract Book and the Intra-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 144-152.

Pervesler, P., Roetzel, R. & Uchman, A. 2008. Ichnofabrics from submerging shoreline (Burgaschleinitz Formation, Lower Miocene, Alpine-Carpathian Foredeep)In: Pangeo 2008, Abstracts, Kurtzfassungen. Journal of Alpine Geology, 49: 79.

Uchman, A., Gaździcki, A. & Błażejowski, B. 2008. Caddisfly (Trichoptera) cases and associated trace fossils from the Oligocene lacustrine strata of King George Island, West Antarctica. In: Pisera, A., Bitner, A.M. & Halamski A.T. (Eds.), 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008, Abstracts. Polish Academy of Sciences, Institute of Paleobiology, Warszawa, p. 95-96. Warszawa.

Lukeneder, A. & Uchman, A. 2008. Trace fossils of the Early Valanginian in the Hochkogel section (Upper Austria, Northern Calcareous Alps): their impact on log orientation and palaeoenvironmental interpretations. Berichte der Geologischen Bundestanstalt, 74: 71-72. Wien.

Kędzierski, M., Rodríguez-Tovar, F. J. & Uchman, A. 2007. Vertical displacement of nannofossils by bioturbation at the Cretaceous-Paleogene boundary at Caravaca section, SE Spain. Qinta Reunión Argentina de Icnología y Tercera Reunión de Icnología der MERCOSAUR, Resúmenes, 28 al 30 de Marzo de 2007, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Laboratorio de Geología Andina CADIC-CONICET, Ushuaia, p. 21.

Uchman, A. & Pervesler, P. 2007. Ichnofabrics in a Pliocene high-stand system tract deposit of the Stirone section, Po Basin, Italy. Qinta Reunión Argentina de Icnología y Tercera Reunión de Icnología der MERCOSAUR, Resúmenes, 28 al 30 de Marzo de 2007, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Laboratorio de Geología Andina CADIC-CONICET, Ushuaia, p. 33.

Uchman, A. & Steel, R. 2007. Trace fossils in shelf-margin clinoforms: an example from the Central Basin of Spitsbergen. Qinta Reunión Argentina de Icnología y Tercera Reunión de Icnología der MERCOSAUR, Resúmenes, 28 al 30 de Marzo de 2007, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Laboratorio de Geología Andina CADIC-CONICET, Ushuaia, p. 34.

Kaminski, M.A., Uchman, A., Neagu, T. & Cetean, C.G. 2007. A larger agglutinated foraminifer originally described as a marine plant: the case of Arthrodendron Ulrich, 1904 (Foraminifera), its synonyms and homonyms. In: Krzymińska, J. (ed.), 6th Polish Micropalaeontological Workshop „MIKRO-2007", Gdansk, 18-20 June, Abstracts. Polish Geological Institute, Gdańsk, p. 33-34.

Uchman, A., Gaigalas, A. & Kazakauskas, V. 2007. Trace fossils from Pleistocene lacustrine varve clays in some localities of Lithuania. Limneology: tales of an evolving Earth, 4th International Limneology Congress, ILIC 2007, Barcelona, Programme and abstract book. Planetearth, Earth Sciences for Society, Barcelona, p. 42.

Uchman, A., Ilgar, A., Messina, C. & Nemec, W. 2007. Trace fossils in the Early Miocene lacustrine deposits of the Ermenek Basin, southern Turkey. Limneology: tales of an evolving Earth, 4th International Limneology Congress, ILIC 2007, Barcelona, Programme and abstract book. Planetearth, Earth Sciences for Society, Barcelona, p. 48.

Uchman, A., Rodríguez-Tovar, F. & Bąk, K. 2007. Ichnofabrics of the Cenomanian-Turonian boundary event deep-sea sediments: A record from the Polish Outer Carpathians. In: Zonneveld, J.-P. & Gingras, M.K. (Eds.), IX International Ichnofabric Workshop, Calgary, Alberta, Canada, August 12-19, 2007, Abstracts with Program. Calgary, pp. 69-70.

Wetzel, A., Blechschmidt, I., Uchman, A. & Matter, A., 2007. A highly diverse ichnofauna in late Triassic Nereites ichnofacies: deep-sea deposits of Oman. In: Zonneveld, J.-P. & Gingras, M.K. (Eds.), IX International Ichnofabric Workshop, Calgary, Alberta, Canada, August 12-19, 2007, Abstracts with Program. Calgary, pp. 74-75.

Uchman, A. 2007. Zmiany głębokowonych skamieniałości śladowych w fanerozoiku. In: Żylinska, A. (Ed.), Granice Paleontologii, XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Św. Katarzyna pod Łysica, 10-13 września 2007, Materiały Konferencyjne. Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 28-29.

Uchman, A., Malata, E., Olszewska, B. & Oszczypko, N. 2006. Paleobatymetria basenów Karpat Zewnętrznych (Palaeobatymetry of the Outer Carpathian Basins). In: Oszczypko, N., Uchman, A. & Malata, E. (eds), Rozwój Paleotektoniczny Basenów Karpat Zewnętrznych i Pienińskiego Pasa Skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, p. 85-102.

Gradziński, M., Jach, R., Riding, R. & Uchman, A. 2006. Słodkowodne stromatolity i onkoidy w zlepieńcach eoceńskich Doliny Suchej Wody w Tatrach. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (Eds.), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20-23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 123. Warszawa.

Hoffmann, M. & Uchman, A. 2006. Ichnologiczny zapis zmian natlenienia i powierzchni nieciągłości sedymentacyjnych w dewonie Dębnika. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (Eds.), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20-23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 127. Warszawa.

Uchman, A. & Pervesler, P. 2006. Ichnofabrics w wyższej części sekwencji depozycyjnej plioceńskich utworów w profilu rzeki Stirone, zapadlisko padańskie, Włochy. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (Eds.), II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2, IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Przebieg i Zmienność Sedymentacji w Basenach Przedgórskich, Zwierzyniec, 20-23.06.2006 r., Materiały Konferencyjne: Przewodnik Sesji Terenowych, Streszczenia Referatów i Posterów. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 169. Warszawa.

Mikuláš, R. & Uchman, A. 2006. Some bivalve trace fossils in the Miroslav Plička collection. In: Mikuláš, R. & Rindsberg, A.K. (Eds.), Abstract Book, Workshop on Ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia, Czech Republic, September 2006. Institute of Geology, AS CR, Prague, p. 25-26. Prague.

Gradziński, M., Jach, R., Myczyński, R., Tyszka, J. & Uchman, A. 2006. Stop B3.12 – Huciański Klin crest: eastern part – late early Toarcian-Aalenian red limestones and marlstones. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6-18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, p. 110-111. Warsaw.

Uchman, A. & Myczyński, R. 2006. Stop B3.14 – Lejowa Valley: eastern of the Polana Huty Lejowe Alp – Upper Sinemurian-Lower Pliensbachian spotted limestones (Fig. B3.40). In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6-18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, p. 114-116. Warsaw.

Krobicki, M. & Uchman, A. 2006. Ichnofabrics of the Middle Jurassic manganeouse radiolarites from the Branisko and Pieniny successions of the Pieniny Klippen Belt and their palaeoenvironmental implications. Volumina Jurassica, 4: 119. Warsaw.

Uchman, A. 2006. Profesor Marian Książkiewicz jako ichnolog. In: In Memoriam, Profesor Marian Książkiewicz (1906-1981), Profesor Stanisław Dżułyński (1924-2001). Instytut Nauk Geologicznych, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Wydział Geologii i Ochrony Środowiska AGH, Kraków, p. 69-74. Kraków.

Demircan, H. & Uchman, A. 2006. Orta-geç Eosen türbiditik sedimanlarindaki iż fossiler, GB Trakya Havası, Türkiye (Middle-Late Eocene trace fossils from turbiditic sediments, SW Thrace Basin, Turkey). 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı (59th Geological Congress of Turkey), Abstracts Book. Chamber of Geological Engeneers of Turkey, Ankara, p. 238. Ankara.

Kellman, P., Baas, J.H., Best, J. & Uchman A., 2005. Experimental passive fill of U-shaped burrows. In: Campbell, K.A. & Gregory, M.R. (eds.), 8th International Ichnofabric Workshop, Auckland, New Zealand, 17th-23rd February 2005, Programme and Abstracts, p. 43. The University of Auckland, Auckland.

Uchman, A., 2005. Late Mesozoic revolution in the deep-sea: invasion of large crustaceans and echinoids as evidenced by Ophiomorpha and Scolicia from flysch deposits. In: Campbell, K.A. & Gregory, M.R. (eds.), 8th International Ichnofabric Workshop, Auckland, New Zealand, 17th-23rd February 2005, Programme and Abstracts, p. 62. The University of Auckland, Auckland.

Zhang, G., Bromley, R.G., Chodyń, R. & Uchman, A., 2005. Sea cucumber Teichichnus from the Eocene flysch of the Silesian Unit, Carpathians, Poland. In: Campbell, K.A. & Gregory, M.R. (eds.), 8th International Ichnofabric Workshop, Auckland, New Zealand, 17th-23rd February 2005, Programme and Abstracts, p. 65-66. The University of Auckland, Auckland.

Pervesler, P. & Uchman, A. 2005. Event-related distribution of ichnofacies in the transgressive deposits of the Grund Formation (Middle Miocene, Lower Badenian) in the molasse zone of Lower Austria. In: 1st International Workshop: "Neogene of Central and Southern Europe, Fruška Gora Mt., Serbia, May 25-27", Book of Abstracts. Fruška Gora, Novi Sad, Serbia, p. 40-41.

Tchoumatchenco, P. & Uchman, A. 2005. Upper Triassic-Middle Jurassic ichnofossils from the East Stara Planina Mts., Eastern Bulgaria. In: Csiki, Z. & Lazăr, I. (eds.), The Fifth Romanian Symposium on Paleontology Dedicated to Centennial of the Laboratory of Paleontology, University of Bucharest, 15-17 September, 2005, Abstract Volume. Romanian Society of Paleontologists, University of Bucharest, Department of Geology and Paleontology, Bucharest, p. 49-50.

Uchman, A. 2005. Skamieniałości śladowe w utworach kredy i paleogenu na terenie Gorców i obszarów przyległych. [Materiały konferencyjne: ] Wartości, Problemy, Rola Społeczna i Przyszłość Parków Narodowych w Polsce, Poręba Wielka, 15-17.09.2005. Gorczański Park Narodowy, p. 20.

Pervesler, P., Uchman, A. & Hohenegger, J. 2005. Actualistic approaches to ichnology. In: Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region, 12th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, 6-11 September 2005, Vienna, Program, Abstract, Participtants. University of Vienna, Department of Paleontology, Natural History Museum, Vienna, p. 178-181. Vienna.

Krobicki, M. & Uchman, A. 2005. Paleośrodowisko sedymentacji środkowojurajskich radiolarytów manganowych sukcesji braniskiej (pieniński pas skałkowy) w oparciu o analizę skamieniałości śladowych. Tomy Jurajskie, 3: 135-136.

Pervesler, P., Uchman, A. & Zuschin, M. 2004. Event-related distribution of ichnofacies in the transgressive deposits of the Grund Formation (Middle Miocene, Lower Badenian) in the Molasse Zone of Lower Austria. In: Pangeo Austria 2004 "Erdwissenschaften und Öffentlichkeit", Graz, 24.-26. September 2004., Beitrages-Kurzfassungen. Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzes-Universität Graz, 9: 332-334. Graz.

Kellman, P., Baas, J.H., Best, J. & Uchman, A. 2004. Passive sediment filling of U-shaped animal burrows. British Sedimentological Research Group Annual Meeting, December 19th-21st, 2004, Manchester Metropolitan University and University of Manchester, Abstract Volume [no pagination].

Bubík, M., Bąk, M., Gedl, P., Prokop, J., Mikuláš, R., Švábenická, L. & Uchman, A. 2004. Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitĕ Uzgrunĕ v magurském flyši na Moravě. 5. Paleontologická Konferencia, Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, p. 16. Bratislava.

Gedl, E., Kołodziej, B. & Uchman, A. 2004. Problem wieku ogniwa wapienie murańskich z formacji margli z Kościeliskiej (Wściekły Żleb, Tatry polskie). 5. Paleontologická Konferencia, Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, p. 34-35. Bratislava.

Rindsberg, A.K & Uchman, A. (Eds.) 2004. Ichnology Newsletter, 26: 1-162. Trelew.

Rindsberg, A.K & Uchman, A. 2004. Ichnologic meetings and events. In: Rindsberg, A.K & Uchman, A. (Eds.) 2004. Ichnology Newsletter, 26: 26-27. Trelew.

Rindsberg, A.K & Uchman, A. 2004. New books on ichnology. In: Rindsberg, A.K & Uchman, A. (Eds.) 2004. Ichnology Newsletter, 26: 77. Trelew.

Uchman, A. & Rindsberg, A.K. 2004. Bibliographia Ichnologica 2003 with complementary data since 1990.

Rindsberg, A.K & Uchman, A. 2004. Ichnologic meetings and events. In: Rindsberg, A.K & Uchman, A. (Eds.) 2004. Ichnology Newsletter, 26: 82-127. Trelew.

Rindsberg, A.K & Uchman, A. 2004. Friends of Ichnology: Addresses. In: Rindsberg, A.K & Uchman, A. (Eds.) 2004. Ichnology Newsletter, 26: 146-160. Trelew.

Bromley, R.G., Uchman, A. & Mikuláš, R. 2004. Abundant Topsentopsis isp. in the Lower Cretaceous limestone rockground, outskirts of Kraków, Poland. In: Mikuláš, R. (ed.), 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 – September 3, 2004. Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, pp. 7-8. Prague.

Uchman, A. 2003. Palaeoenvironmental and evolutionary problems of deep-sea trace fossils. In: McIlroy, D. (ed.), Abstract Volume, The Lyell Meeting 2003, Application of Ichnology to Palaeoenvironmental and Stratigraphic Analysis, February 24th 2003, Burlington House. [No pagination]. London.

Gedl, E., Kołodziej, B. & Uchman, A. 2003. Wiek i mikrofacje wapieni „typu murańskiego" z formacji margli z Kościeliskiej (fm), Tatry – wyniki wstępne. IV Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne, Mikro 2003, Kazimierz Dolny 28.05 – 30.05. 2003, p. 23-24.

Oszczypko, N., Golonka, J., Malata, T., Poprawa, P., Słomka, T. & Uchman, A. 2003. Tectono-stratigraphic evolution of the Outer Carpathians basins (Western Carpathians, Poland). Mineralia Slovaca, 35: 17-20. Bratislava.

Golonka, J., Lewandowski, M., Słaby, E., Cieszkowski, M., Michalik, M., Oszczypko, N., Ślączka, A., Uchman, A., Górka, A., Krobicki, M., Potfaj, M., Chowaniec, J., Żeleźniewicz, A. & Gawęda, A. 2003. Neotektonika polskich Karpat a problematyka głębokiego wiercenia na Orawie. In: Zuchiewicz, W. (ed.), Neotektonika a morfotektonika: metody badań. Strzeszczenie referatów i komunikatów. V Ogólnopolska Konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, p. 42-43. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Galicia Tectonic Group, Kraków.

Uchman, A. 2003. Mesozoic of the Tatra Mountains (Inner Carpathians). In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds.), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Monographic Volume, M-28 (363): 183-184. Warszawa.

Uchman, A. & Bromley, R. 2003. Beachrock ichnofabrics of Roman age from Rhodes, Greece. In: VII International Ichnofabric Workshop, Program, Abstracts, Contributors, Basel, Switzerland, 14th to 16th of July 2003, p. 55. Basel.

Uchman, A. 2003. Complex flysch ichnofabrics from the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians. In: VII International Ichnofabric Workshop, Program, Abstracts, Contributors, Basel, Switzerland, 14th to 16th of July 2003, p. 54. Basel.

Uchman, A. & Bromley, R. 2003. Ichnofabrics of Lower-Middle Jurassic marginal marine deposits of the Sorthat Formation, Bornholm, Denmark. In: VII International Ichnofabric Workshop, Program, Abstracts, Contributors, Basel, Switzerland, 14th to 16th of July 2003, p. 56. Basel.

Cieszkowski, M., Gedl, E. & Uchman, A. 2003. Stop 3. Zagórnik – Rzyki villages. In: Ber, A. & Alexandrowicz, Z. (eds.), Geological Heritage Concept, Conservation and Protection Policy in Central Europe, 3-4 October 2003, Cracow, Poland. Abstracts and Field Trip Guide-Book. Polish Geological Institute, p. 86-90. Warsaw.

Uchman, A., Baryła, J. & Gradziński, M. 2003. Schron w Małym Reglu – nowa jaskinia w Tatrach. Jaskinie, 3(32): 25. Kraków.

Golonka, J., Oszczypko, N., Krobicki, M., Słomka, T., Malata, T., Poprawa, P. & Uchman, A. 2003. Plate evolution stages evolution of the Outer Carpathians basins. AAPG International Conference, Barcelona, Spain, September 21-24, 2003. [Abstracts on CD, 4 pages].

Pervesler, P., Uchman, A. & Zuschin, P. 2004. Trace fossils from the storm-induced event deposits in the type area of the Grund Formation (Middle Miocene, Lower Badenian) in the Molasse Zone of Lower Austria. In: Molasse Group Meeting, Freiburg, 5-6 April 2004, The Molasse basin: learning from the past planning for the future. Geologische Institut der Universität Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Daden-Württemberg. Freiburg. [No pagination].

Nara, M., Schlirf, M. & Uchman, A. 2004. Type locality of Rosselia socialis Dahmer, 1937 revisited: probable tidal flat deposits of the Lower Devonian Taunus Quartzite in Rossel, west of Rüdesheim, Germany. Fossils, The Palaeontological Society of Japan, 75: 1-2. [In Japanese].

Uchman, A. 2004. Tatry, ich skały osadowe i badania sedymentologiczne. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (Eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21-24.06.2004 r. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 5-21.

Uchman, A. 2004. Ichnosubfacja Ophiomorpha rudis ichnofacji Nereites. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (Eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21-24.06.2004 r. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 126.

Uchman, A. 2004. The Ophiomorpha rudis ichnosubfacies of the Nereites ichnofacies. In: Buatois, L.A. & Mángano, M.G. (eds.), Ichnia 2004, First International Congress on Ichnology, April 19-23, 2004. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Patagonia, Argentina, Abstract Book. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, p. 79-80.

Rindsberg, A.K., Uchman, A. & Kopaska-Merkel, D.C. 2004. Treptichnus made by insect larvae in the Pennsylvanian of Alabama (USA). In: Buatois, L.A. & Mángano, M.G. (eds.), Ichnia 2004, First International Congress on Ichnology, April 19-23, 2004. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Patagonia, Argentina, Abstract Book. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, p. 70.

D'Alessandro & Uchman, A. 2004. Bichordites-Rosselia ichnofabric from the Lower Pleistocene Tursi Sandstone (Southern Italy). In: Buatois, L.A. & Mángano, M.G. (eds.), Ichnia 2004, First International Congress on Ichnology, April 19-23, 2004. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Patagonia, Argentina, Abstract Book. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, p. 28.

Schlirf, M. & Uchman, A. 2004. Revision of the ichnogenus Sabellarifex Richter and the value of ichnotaxobases in simple vertical trace fossils. In: Buatois, L.A. & Mángano, M.G. (eds.), Ichnia 2004, First International Congress on Ichnology, April 19-23, 2004. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Patagonia, Argentina, Abstract Book. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, p. 76.

Bertling, M., Braddy, S., Bromley, R.G., Demathieu, G.D., Genise, J.F., Mikuláš, R., Nielsen, J.-K., Nielsen, K.S.S., Rindsberg, A.K., Schlirf, M., & Uchman, A. 2004. Trace fossil nomenclature and ichnotaxonomy – a uniform approach. In: Buatois, L.A. & Mángano, M.G. (eds.), Ichnia 2004, First International Congress on Ichnology, April 19-23, 2004. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Patagonia, Argentina, Abstract Book. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, p. 19.

Uchman, A. 2004. Głębokomorskie skamieniałości śladowe i ich zmiany ewolucyjne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Uniwersytet imieniem Adama Mickiewicza, Streszczenia Referatów, 13: 24-36. Poznań.

Uchman, A. 2001. Graphoglyptid trace fossils: Their ethology, ecology and evolution. In: Paleontology in the New Millennium, North American Paleontological Convention 2001, Program & Abstracts. Museum of Paleontology, University of California, Berkeley, p. 128. Berkeley.

Uchman, A. 2001. Ichnofabrics from Lower Createcous dark flysch deposits of the Carpathians, Poland. VI International Ichnofabric Workshop, Isla Margarita & Puerto La Cruz, Venezuela, July 14-20, 2001. Sociedad Venezolana de Geólogos, PDVSA, [no pagination].

Uchman, A. & Bromley, R. 2001. Shelf and deep-sea Ophiomorpha ichnofabrics from Rhodes, Greece. VI International Ichnofabric Workshop, Isla Margarita & Puerto La Cruz, Venezuela, July 14-20, 2001. Sociedad Venezolana de Geólogos, PDVSA, [no pagination].

Uchman, A. & Wetzel, A. 2001. Ichnofabric and sequentional colonization of muddy turbidites from the Eocene Beloveža Formation, Carpathians, Poland. VI International Ichnofabric Workshop, Isla Margarita & Puerto La Cruz, Venezuela, July 14-20, 2001. Sociedad Venezolana de Geólogos, PDVSA, [no pagination].

Bromley, R. & Uchman, A. 2001. Young Holocene beach rock ichnofabrics from Rhodes, Greece. VI International Ichnofabric Workshop, Isla Margarita & Puerto La Cruz, Venezuela, July 14-20, 2001. Sociedad Venezolana de Geólogos, PDVSA, [no pagination].

Uchman, A. 2001. Ichnological record of oxygenation changes in the Lower Cretaceous flysch deposits of the Silesian Unit, Polish Carpathians. In: Zuchiewicz, W. (ed.), Carpathians Palaeogeography and Geodynamics: A Multidisciplinary Approach, 12th Meeting of the Association of European Geological Societies, MAEGS 2001, Kraków, Poland, 8-15 September, 2001, Abstracts. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 159-160. Warszawa.

Uchman, A. 2001. Deep-sea trace fossils: on the edge of terra incognita. 4th Reunión Argentina de Icnología y Segunda Reunión de Icnología del Mercosaur, Resúmenes, 24 al 28 Septiembre 2001, Tucumán, Argentina, p. 13. Tucumán.

Erdoğan, B., Uchman, A., Güngör, T. & Özgül, N. 2001. Stratigraphy and trace fossil assemblages of the Lower Cambrian succession in the Sandikli region, southwestern Turkey. Fourth International Turkish Geology Symposium, Abstracts, 24-28 September, 2001. Cukurova University, Adana, p. 263. Adana.

Bromley, R.G., Gregory, M., Uchman, A. & Martin, A. 2001. A mystery trace fossil revisited: the work of deposit-feeding bivalve, Palaeocene, California, U.S.A. In: The Palaeontological Museum, 45th Annual Meeting, 15th-19th December, 2001, Geological Museum, University of Copenhagen. Palaeontological Association Newsletter, 48: 6.

Rindsberg, A. K. & Uchman, A. 2001. Friends of ichnology: addresses. Ichnology Newsletter, 23:143-156. Kraków.

Rindsberg, A. K. & Uchman, A. 2001. Ichnology Newsletter, 23. Kraków, Poland, 160 pp.

Rindsberg, A. K. & Uchman, A. 2001. Introduction. Ichnology Newsletter, 23:7-8. Kraków.

Uchman, A. & Rindsberg, A. K. 2001. Bibliographia ichnologica 2000, with complementary data for 1996 to 1999. Ichnology Newsletter, 23:76-115. Kraków.

Uchman, A. & Rindsberg, A. K. 2001. Repositories of type and other specimens of trace fossils. Ichnology Newsletter, 23:70-75. Kraków.

Uchman, A. & Rindsberg, A. K. 2001. Bibliographia Ichnologica 1990-1995. Kraków, 152 pp. Kraków.

Uchman, A., Demírcan, H., Toker, V., Derman, S., Sevim, S. & Szulc, J. 2001. Borings from a Miocene rocky shore in the Mut Basin, Southern Turkey. In: Fourth International Turkish Geology Symposium, Working Progress in the Geology of Turkey and Its Surroundings, 24-28 September, Abstracts. Adana, Çukurova University, Adana, p. 265.

Uchman, A. & Mikuláš, R. 2002. Krátký Kurz Studia Fosilních Stop. Univerzita Palackého, Olomouc, Masarykova Univerzita, Brno, p. 1-51. Olomouc.

Bromley, R.G., Uchman, A., Gregory, M.R. & Martin, A.J. 2002. Hillichnus lobosensis igen. et isp. nov., a complex trace fossil produced by tellinacean bivalves, Monterey, California, U.S.A. In: Brock, G.A. & Talent, J.A. (eds.), First International Palaeontological Congress, IPC2002, Sydney - Australia, Geological Society of Australia, Abstracts, 68: 24-25. Sydney.

Uchman, A. 2002. Ichnological evidences of oxygenation changes in the Lower Cretaceous flysch deposits of the Silesian unit, West Carpathians, Poland. In: Brock, G.A. & Talent, J.A. (eds.), First International Palaeontological Congress, IPC2002, Sydney - Australia, Geological Society of Australia, Abstracts, 68: 160-161. Sydney.

Uchman, A. 2002. Deep-sea trace fossils: selected problems of taxonomy and palaeontology. First International Palaeontological Congress, IPC2002, Sydney - Australia, Program. Supplementary Abstracts, p. 37. Sydney.

Rajchel, J. & Uchman, A. 2002. Ichnological aspects of the sedimentary palaeoenvironment of the Miocene transgressive deposits from the Polish Carpathians. In: Knoper, M. & Cairncross, B. (eds.), Abstracts Volume, 16th International Sedimentological Congress, Rand Afrikaans University, South Africa, 8th – 12th July 2002. Rand Afrikaans University, Johannesburg, p. 300-301. Johannesburg.

Bubík, M., Adamová, M., Bąk, M., Franců, J., Gedl, P., Mikuláš, R., Švábenická, L. & Uchman, A. 2002. Výsledky výskumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrunĕ (Results of the investigations at the Cretaceous/Tertiary boundary in the Magura Flysch near Uzgruň). Geologické Výzkumy na Moravĕ a ve Slezku v Roce 2001, 9: 18-22. Brno.

Uchman, A., Caffau, M., Favrin, S., Piccoli, C. & Tunis, G. 2002. Flysch outcrops at San Rocco Hill (Bagnoli della Rosandra. In: Hohenegger, J., Melis, R., Pervesler, P. & Pugliese, N. (eds.), The Third International Congress „Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobiology" EMMM‘2002, Trieste, September 6th-9th 2002, Filed Excursion Guide, Friuli Lakes, Gulf of Trieste, Karst, Aquileia. Vienna University (Institute of Palaeontology) and Universitá degli Studi di Triste (Dipartimento di Scienze Geologiche Ambientali e Marine), p. 38-41. Trieste.

Oszczypko, N., Golonka, J., Malata, T., Poprawa, P., Słomka, T. & Uchman, A., 2002. Tectono-stratigraphic evolution of the Outer Carpathian basins (Western Carpathians, Poland). In: Michalik, J., Šimon, L & Vozár, J. (eds), Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, September 1st – 4th 2002. Geologica Carpathica, Special Issue, 53, CD ROM. [no pagination].

Hanken, N.-M., Uchman, A. & Binns, R. 2000. Ordovician bathyal trace fossils from metasiliciclastics in the Trondheim region - sedimentological and palaeogeographical implications. 24. Nordiske Geologiske Wintermřte, Trondheim, 6.-9. Januar 2000. Geonytt, Trondheim, p. 74.

Erdoğan, B., Güngör, T., Uchman, A. & Özgül, N. & 2000. Afyon-Sandikli bölgesindeki Alt Kambriyen kayalari (Lower Cambrian rocks in the Afyon-Sindikli region). 53. Türkiye Jeoloji Kurultayi, Bildiri Özleri (Geological Congress of Turkey, Abstracts). Chamber of Geological Engineers of Turkey, Ankara, p. 175-176.

Gradziński, M., Tyszka, J., Uchman, A., Jach, R. 2000. Mikrobialno-otwornicowe makroonkoidy w skondensowanych utworach przełomu jury dolnej i środkowej, jednostka kriżniańska, Tatry Polskie. In: Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego - Jurassica, I Spotkanie, Wiktorowo 28-29.09.2000. Polskie Towarzystwo Geologiczne, p. 9.

Uchman, A., Erdoğan, B. & Güngör, T. 2000. Trace fossil assemblages and age of the porphyroid-bearing metasandstones in the Sandikli region. In: International Earth Sciences Colloquium on the Agean Region, IESCA-2000, Abstracts. Dokuz Eylül University, Engineering Faculty, Department of Geology, Izmir, p. 78.

Rindsberg, A.K. & Uchman, A. (eds.) 1999. Ichnology Newsletter, vol. 21, 160 pp. Geological Survey of Alabama and Institute of Geological Sciences of the Jagiellonian University, Tuscaloosa and Kraków.

Uchman, A. & Alvaro, J.J. 1999. A case study of ichnofabrics from the Miocene lacustrine deposits of the Calatayud-Teruel Basin, NE Spain. In: Fifth International Ichnofabric Workshop IIW5, Abstract Volume. Department of Earth Sciences, Manchester University & Ichron Limited. [1 p., no paginated].

Uchman, A. & Wetzel, A. 1999. Ichnofabrics in a deep-sea environment dominated by muddy turbidites: an example from the Eocene Beloveža Formation, Polish Carpathians. In: Fifth International Ichnofabric Workshop IIW5, Abstract Volume. Department of Earth Sciences, Manchester University & Ichron Limited. [1 p., no paginated].

Uchman, A. 1999. Ichnofabrics from Cretaceous Paleogene flysch deposits: examples from the Polish Carpathians. In: Nielsen, K.A. & Vesterager, M. (eds.), Abstracts Volume, 19th Regional European Meeting of Sedimentology, Copenhagen, 34-26 August, 1999. Det Samfundsvidenskabelige Fakultes ReproCenter, p. 268.

Gradziński, M., Tyszka, J. & Uchman, A. 1999. Large oncoids from Lower/Middle Jurassic carbonates, Tatra Mountains, southern Poland. In: Nielsen, K.A. & Vesterager, M. (eds.), Abstracts Volume, 19th Regional European Meeting of Sedimentology, Copenhagen, 34-26 August, 1999. Det Samfundsvidenskabelige Fakultes ReproCenter, p. 100.

Rajchel, J. & Uchman, A. 1999. Trace fossils of the transgressive Miocene deposits near Dynów, SE Poland. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 387: 169-171. Warszawa.

Bromley, R.G. & Uchman, A. 1999. Ichnofabric and trace fossils in Palaeozoic and Mesozoic sediments, Bornholm, Denmark. In: Pedersen, G.K. & Clemmensen, L.B. (eds.), Filed Trip Guidebook, 19th Regional European Meeting of Sedimentology, August 24-26. Copenhagen, p. 59-68.

Rajchel, J. & Uchman, A. 1999. Ichnology of an Eocene mixed marly-siliciclastic flysch deposits in the Nienadowa Marls Member, Skole Unit, Polish Flysch Carpathians. Second Symposium on Paleontology, 1-3 October, 1999, Cluj-Napoca, Romania, Abstracts and Field Guide. Babes-Bolyai University Cluj-Napoca and Romanian Society of Paleontologists, p. 61-62.

Rajchel, J. & Uchman, A. 1999. Trace fossils of the transgressive Miocene deposits near Dynów, SE Poland. Second Symposium on Paleontology, 1-3 October, 1999, Cluj-Napoca, Romania, Abstracts and Field Guide. Babes-Bolyai University Cluj-Napoca and Romanian Society of Paleontologists, p. 62-63.

Knaust, D., Szulc, J. & Uchman, A. 1999. Spurenfossilien in der Germanischen Trias und deren Bedeutung. In: Hauschke, N. & Wilde V. (eds.), Trias - Eine ganz andere Welt. Mitteleuropa im frühen Erdmittelalter. Dr. Friedrich Pfeil, München, p. 229-238.

Ślączka, A., Zuchiewicz, W., Cieszkowski, M., Gradziński, M., Leszczyński, S., Oszczypko, N., Radomski, A., Uchman, A. & Szulc, J. 1999. Badania geologiczne. In: Zuchiewicz, W. (ed.), Nauki Geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975-2000. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków, p. 29-54.

Morycowa, E., Uchman, A. & Gasiński, M. 1999. Badania paleontologiczne. In: Zuchiewicz, W. (ed.), Nauki Geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975-2000. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków, p. 86-99.

Mazurkiewicz, U., Koszowska, E. & Uchman, A. 1999. Muzeum Geologiczne. In: Zuchiewicz, W. (ed.), Nauki Geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975-2000. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków, p. 109-113.

Uchman, A. 1999. Wykaz prac habilitacyjnych z zakresu nauk geologicznych wykonanych w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1963-1999. In: Zuchiewicz, W. (ed.), Nauki Geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975-2000. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków, p. 117-119.

Uchman, A. 1999. Wykaz prac doktorskich z zakresu nauk geologicznych wykonanych w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1963-1999. In: Zuchiewicz, W. (ed.), Nauki Geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975-2000. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków, p. 120-122.

Uchman, A. 1999. 5th International Ichnofabric Workshop, Manchester, Wielka Brytania, 12-18.07.1999. Przegląd Geologiczny, 47(12): 1052-1053 and 1139. Warszawa.

Schlirf, M., Uchman, A. & Kümmel, M. 1999. Spurenfauna aus dem Keuper Frankens. Terra Nostra, 99(8): 68. Berlin.

Gradziński, M., Tyszka, J. & Uchman, A. 1998. Mikrobialno-otwornicowe onkoidy z osadów dolnej/środkowej jury (jednostka kriżniańska, Tatry Polskie). Przegląd Geologiczny, 46(1): 43-44. Warszawa.

Gradziński, M., Tyszka, J. & Uchman, A. 1998. Foraminifers as an oncoid constructor: case study from the Lower/Middle Jurassic of the Tatra Mts. (Poland). In: Longoria, J.F. & Gamper, M.A. (eds.), International Symposium on Foraminifera, Forams '98, Proceedings of the Meeting and Abstract with Programs. Sociedad Mexicana de Paleontologia, A.C., Special Publication, p. 41. Monterrey, Nuevo León, México.

Wetzel, A. & Uchman, A. 1998. Benthic food content in the deep-sea recorded by ichnofabrics: a model on observations from flysch. In: Cańaveras, J.C., García del Cura, M.A. & Soria, J. (eds.), 15th International Sedimentological Congress, Alicante (Spain), April 12-17, 1998. Abstracts, p. 818-819. Alicante.

Rindsberg, A.K. & Uchman, A. (eds.) 1998. Ichnology Newsletter, vol. 20, 240 pp. Geological Survey of Alabama and Institute of Geological Sciences of the Jagiellonian University, Tuscaloosa and Kraków. [Electronic version by Rindsberg, A.K., Uchman, A. & Martin, A.J. 1998. http:\\www.cc.emory.edu/GEOSCIENCE/HTML/IN-98.Intro.htm].

Gradziński, M., Tyszka, J. & Uchman, A. 1998. Paleośrodowiskowe aspekty rozwoju mikrobialno-otwornicowych onkoidów (dolna/środkowa jura, jednostka kriżniańska, Tatry). In: Wojewoda, J. (ed.), Ekologiczne aspekty sedymentologii. Materiały VII Krajowego Spotkania Sedymentologów, Wojcieszów 2-4 lipca 1998 roku. WIND, p. 3. Wrocław.

Głuszek, A. & Uchman, A. 1997. 4th International Ichnofabric Workshop, San Salvador, Bahamy, 15-22.03.1997. Przegląd Geologiczny, 45(8):744-746.

Wetzel, A. & Uchman, A., 1997. Fluctuations of the trophic level in the deep-sea recorded by biogenic sedimentary structures within a turbiditic environment. 18th IAS. Regional European Meeting of Sedimentology, Heidelberg, September 2-4, 1997. Abstracts. Gaea, 3:363-364. Heidelberg.

Gradziński, M., Tyszka, J. & Uchman, A. 1997. Microbial-foraminiferal oncoids from the Lower/Middle Jurassic of the Tatra Mts., Poland. 3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association, September 14-20, 1997, Cracow, Poland. Guidebook & Abstracts, p. 71. Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Cracow.

Krenmayr, H.G. & Uchman, A. 1996. Spurenfossilien und energieniveaus im Unteren Ottnangium der Molassezone von Oberösterreich. Sediment'96. 11. Sedimentologentreffen. 9.-15. Mai 1996. Kurzfassungen der Vorträge und Poster. Institut für Geologie - Institut für Paläontologie, Universität Wien, Wien, p. 90.

Uchman, A. 1996. R. G. Bromley - Trace Fossils - Biology, Taphonomy and Applications. Second Edition. Chapman & Hall, 361 s. London. ISBN 0 412 61480 4. Przegląd Geologiczny, 44(6):552. [Book review].

Uchman, A., 1995. H. Hagdorn, A. Seilacher (wyd.), Muschelkalk - Schöntaler Symposium 1991. Sonderbände der Gesellschaft für Naturkunde in Württenberg, Band 2, s. 1-288. Goldschneck-Verlag Werner K. Weidert, Stuttgart, Korb, 1993. ISBN 3-936129-11-5. Przegląd Geologiczny, 43(5):247-248. Warszawa. [Book review].

Uchman, A., 1995. Przykłady głównych zmian bioturbacji w cienko- i średnioławicowym fliszu w paleogenie Karpat i Dynarydów oraz ich przyczyny. In: Tradycja a nowoczesność w interpretacjach sedymentologicznych. IV Krajowe Spotkanie Sedymentologów, 26-28 czerwca 1995, p. 115-116. Sekcja Sedymentologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków.

Uchman, A., 1995. Bertrand-Sarfati, J. & Monty, C. (wyd.) - Phanerozoic Stromatolites II. Kluwer Academic Publishers, 471 s., Dordrecht, Boston & London. ISBN 0-7923-2747-0. Przegląd Geologiczny, 43(7):614-615. Warszawa. [Book review].

Gradziński, M., Banaś, M. & Uchman, A. 1995. Geneza manganowych nacieków z Jaskini Czarnej. W: Materiały Sympozjalne. XXIX Sympozjum Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 20-22 Października 1995, s. 8-9. Zakopane.

Głuszek, A. & Uchman, A. 1995. 3rd International Workshop on Ichnofabrics, Bornholm, Dania, 15-21.08.1995". Przegląd Geologiczny, 12:1061-1063 and 1101. Warszawa.

Tunis, G. & Uchman, A. 1994. Trace fossils reflects facies changes and world-wide changes in the Maastrichtian -Paleogene flysch deposits of the Julian Prealps, Italy and Slovenia. International Association of Sedimentologists, 15th Regional Meeting, 13/15 April1994, Ischia, Italy, p. 417-418. De Frede, Napoli.

Ghibaudo, G., Grandesso, P., Massari, F. & Uchman, A. 1994. Ichnology of the transgressive depositional sequence in the Oligocene/Miocene molasse deposits of the Belluno Syncline, Southern Alps, Italy. International Association of Sedimentologists, 15th Regional Meeting, 13/15 April 1994, Ischia, Italy, p. 193-194. De Frede, Napoli.

Uchman, A. 1994. Miocene ichnofacies of the Marnoso-arenacea Formation and the Laga Formation in the Periadriatic Apennines, Italy. International Association of Sedimentologists, 15th Regional Meeting,13/15 April 1994, Ischia, Italy, p. 419-420. De Frede, Napoli.

Lepper, J. & Uchman, A. 1994. Marine Einflüsse im Mittleren Buntsandstein der Hessischen Senke - dagerstellt am Beispil des Weserpralhanges and der Ballertasche. In: Niedermayer, R.-O., Hüneke, H. & Scholle, T. (Eds), Sediment 94. 9. Sedimentologfen-Treffen vom 25. bis 27. Mai in Greifswald, Kurzfassungen der Vorträge und Poster. Greiswalder Geowissenschafliche Beiträge, A, 2, p. 110. Greifswald.

Uchman, A. 1994. Ichnology of the Marnoso-arenacea Formation (Miocene), Italy. In: Niedermayer, R.-O., Hüneke, H. & Scholle, T. (Eds), Sediment 94. 9. Sedimentologfen-Treffen vom 25. bis 27. Mai in Greifswald, Kurzfassungen der Vorträge und Poster. Greiswalder Geowissenschafliche Beiträge, A, 2, p. 213. Greifswald.

Tunis, G. & Uchman, A. 1994. Ichnology of the Eocene flysch deposits in the Istrian Peninsula, Croatia and Slovenia. In: 14th International Sedimentological Congress IAS 94, Recife, Agosto 94. S5-15-S5-16. Recife.

Uchman, A., 1994. Wstępne wyniki badań ichnologicznych w warstwach hieroglifowych (eocen) jednostki dukielskiej. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, 36(1-2): 257-258. Kraków.

Uchman, A., 1994. Postdepozycyjne skamieniałości śladowe z grupy grafogliptydów - fakty i konsekwencje. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, 36(1-2): 255-256. Kraków.

Hoffmann, M. & Uchman, A., 1993. Międzynarodowe sympozjum "Platform margins" w Chichilianne we Francji, 6-8 maj, 1992. Przegląd Geologiczny, 1: 57-59. Warszawa.

Uchman, A. 1993. Dynamic of tiering patterns of trace fossils in the Cretaceous-Palaeogene flysch deposits in the Carpathians, Poland. 14th IAS Regional Meeting of Sedimentology. Abstracts. Marrakesh, April 27-29 1993. p. 326-327. Marrakesh.

Uchman, A. 1993. Lower Jurassic carbonates in the Choč unit in the Tatra Mts., Poland. 14th IAS Regional Meeting of Sedimentology. Abstracts. Marrakesh, April 27-29 1993. p. 325. Marrakesh.

Gradziński, R. Uchman, A., 1993. Interdune deposits in the Tumlin Sandstone (Buntsandstein) in Central Poland: Sedimentological and ichnological data. In: Amler, M.R.W. & Tietze K.-W. (eds.), Sediment 93. 8. Sedimentologe-Treffen. 3.-5. Juni 1993 an der Phillips-Universität Marburg. Kurzfassungen von Vortragen un Postern, Geologica et Palaeontologica, p. 38-39. Marburg.

Uchman, A., 1993. Lower Jurassic carbonate sedimentation controlled by tilted blocks in the Choč Unit in the Tatra Mountains, Poland. In: Amler, M.R.W. & Tietze K.-W. (eds.), Sediment 93. 8. Sedimentologe-Treffen. 3.-5. Juni 1993 an der Phillips-Universität Marburg. Kurzfassungen von Vortragen un Postern, Geologica et Palaeontologica, p. 94. Marburg.

Uchman, A. 1993. Changes of tiering patterns of trace fossils in the Cretaceous-Paleogene flysch deposits in the Carpathians, Poland. In: "Organismes - Paléoenvironnement Interactions". Resumes des communications presentees lors du Premier Congres Europeen de Paleontologie, 7-9 juillet 1993, Lyon., p. 126 bis. Lyon.

Alexandrowicz, W.P. & Uchman, A. & Zuchiewicz, W., 1993. Profil i malakofauna martwic wapiennych w rejonie Husowa na Pogórzu Rzeszowskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Polskiej Akademii Nauk, 1991, 35(1-2):326-328. Kraków.

Paszkowski M. & Uchman, A., 1992. Zespół skamieniałości śladowych dysaerobowego środowiska w profilu utworów górnego turneju antykliny Dębnika. In: Geologia Formacji Weglonośnych Polski. XV Sympozjum, Kraków, 8-9 kwietnia 1992. Materiały Wyd. AGH, p. 60-62. Kraków.

Uchman, A., 1992. Jurassic carbonate sedimentation in the Choč unit in the Tatra Mts., Poland. In: Platform margin. International Symposium. Chichilianne, 6-8 May, 1992, Abstracts, p. 105. Grenoble.

Uchman, A., 1992. Diversified tiering patterns in Paleogene flysch trace fossils, Carpathian Mountains, Poland. In: Abstracts, 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24 Aug. - 3 Sept. 1992, vol. 2, p. 245. Kyoto.

Uchman, A., 1991. Problem batymetrii skamieniałości śladowych w Karpatach fliszowych. In: Kotlarczyk, J. (ed.), Paleontologia a batymetria. Materiały XIV Konferencji Paleontologów w Karpatach Rzeszowskich, Kamionka k. Rzeszowa. Wydawnictwo AGH. p. 25-27. Kraków.

Gonera, M., Krobicki, M. & Uchman, A., 1991. Dolnosarmackie muszlowce w zapadlisku przedkarpackim w Husowie koło Łańcuta In: Kotlarczyk, J. (ed.), Paleontologia a batymetria. Materiały XIV Konferencji Paleontologów w Karpatach Rzeszowskich, Kamionka k. Rzeszowa. Wydawnictwo AGH. p. 45-46. Kraków.

Krobicki, M. & Uchman, A., 1991. Uwagi o paleoekologii i sedymentologii bioklastycznych wapieni z formacji kopienieckiej (fm) (retyk górny - synemur dolny). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk Polskiej Akademii Nauk. 35(1-2):285-286. Kraków.

Uchman, A., 1990. A possibility of subdividing ichnostratigraphic units in the flysch deposits - some examples from the Inoceramian Beds (Senonian-Palaeocene), Magura Nappe, Carpathians, Poland. 2nd Meeting IGCP 262. Abstract Book, p. 47. Kraków.

Uchman, A., 1990. Facies control of ichnogenus Ophiomorpha in the Eocene Carpathian Flysch. Sediments 1990. 13th International Sedimentological Congress. Abstract of Papers. Nottingham, England, 26th-31st August 1990, p. 563. Nottingham.

Koszarski, A., Koszarski, L. & Uchman, A., 1990. Relation between origin of scour markings and burrows on the sea floor, Cretaceous and Paleogene flysch, Carpathians, Poland. International Sedimentological Congress. Abstract of Papers. Nottingham, England, 26th-31st August 1990, p. 283. Nottingham.

Uchman, A., 1989. Development of Jurassic carbonate sedimentation in the Choč unit, Tatra Mts, Poland. In: Kazmér, M. (ed.), International Association of Sedimentologists, Abstracts. Hungarian Geological Institute, p. 243. Budapest.

Uchman, A., 1989. "Shallow-water" trace fossils in Paleogene flysch, Carpathian Mountains, Poland. 28th International Geological Congress, Washington D.C., July 9-19, 1989. Abstract Volume, 3/3: 3-265. Washington D.C.

Uchman, A., 1988. "Shallow-water" trace fossils in Paleogene flysch, Carpathian Mts., Poland. 9th IAS Regional Meeting on Sedimentology Leuven 88, Abstracts, p. 199. Leuven, Belgium.

 

Publikacje popularnonaukowe

Popularization papers

Uchman, A. 2010. Nazwy geograficzne miejscowe na terenie Husowa i w najbliższym otoczeniu. W: Uchman, A. (Red.), Husów, wieś na Pogórzu Dynowskim w ujęciu monograficznym. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Wincentego Stysia, Urząd Gminy Markowa, s. 22-34. Husów.

Uchman, A. 2010. Budowa geologiczna. W: Uchman, A. (Red.), Husów, wieś na Pogórzu Dynowskim w ujęciu monograficznym. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Wincentego Stysia, Urząd Gminy Markowa, s. 35-56. Husów.

Preis, M., Kisała, J. & Uchman, A. 2010. Flora, fauna i problem ochrony przyrody – ogólna charakterystyka. W: Uchman, A. (Red.), Husów, wieś na Pogórzu Dynowskim w ujęciu monograficznym. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Wincentego Stysia, Urząd Gminy Markowa, s. 64-71. Husów.

Uchman, A. & Kisała, A. 2010. Kapliczki i krzyże przydrożne Husowa. W: Uchman, A. (Red.), Husów, wieś na Pogórzu Dynowskim w ujęciu monograficznym. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Wincentego Stysia, Urząd Gminy Markowa, s. 403-415. Husów.

Asgaard, U., Bromley, R. & Uchman, A. 2006. Guddommelige spiraler – historien bag et mønster, 2. Varv, 3 (for 2005): 18-21. Copenhagen.

Uchman, A. & Przybyłowicz, Ł. 2001. Spiralne ślady życia z dolnego trzeciorzędu w otoczeniu Gorczańskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe, 2001(1): 18. Warszawa.

Uchman, A. 2000. „Gniazda" kijanek. Wszechświat, 101(10-12): 284-285. Kraków

Uchman, A., 1992. Osobliwości muzeum geologicznego w Kopenhadze. Wszechświat, 5: 135. Kraków.

Uchman, A., 1991. Karst in the Tatra Mts., Poland. In: Lin Xinhong (ed.), Geology, Climate, Hydrology and Karst Formation. IGCP Project 299. Newsletter. Institute of Karst Geology, p. 30-32. Guilin (China).

Uchman, A., Baryła, J. & Gradziński, M., 1991. Nowe jaskinie w Tatrzańskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, XLII (3): 64-68. Kraków.

Uchman, A., 1991. Grzyby skalne w górach Bucegi. Wszechświat, 5: 97-99. Kraków.

Uchman, A., 1990. Kras i człowiek w Chinach. Wszechświat, 6: 88-91. Kraków.

Uchman, A., 1989. Kras okolic Guilin, Chiny, Wszechświat, 1989/3: 53-56. Kraków.

 

Przewodniki wycieczek konferencyjnych

Field guidebooks

Hoffmann, M., Paszkowski, M., Uchman, A. & Szulc, J. 2009. Excursion A5, Facies succession and its controls on the Upper Devonian-Lower Carboniferous carbonate platform of the Kraków Upland. In: Haczewski, G. (Ed.), Abstract and Field Guide, 6th Annual Conference of SEPM-CES, Sediment 2009, Kraków, 24-25 June, 2009. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 49-81.

Uchman, A. & Chowaniec, J. (Eds.). 2009. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r., Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, p. 1-224.

Uchman, A. 2009. Stratygrafia i sedymentologia utworów mezozoiku Tatr i Podhala. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (Eds.). 2009. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r., Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, p. 9-26.

Cieszkowski, M., Uchman, A. & Chowaniec, J. 2009. Litostratygrafia sukcesji osadowej niecki podhalańskiej. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (Eds.). 2009. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r., Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, p. 29-40.

Machaniec, E., Jach, R., Gradziński, M., Roniewicz, P. Uchman, A. 2009. Sesja terenowa B5. Eocen tatrzański. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (Eds.). 2009. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r., Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, p. 159-168.

Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.). 2008. Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 1-147.

Pieńkowski, G. Głowniak, E. & Uchman, A. 2008. Stop 3 – Gnieździska (Callovian-Oxfordian). In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 47-53.

Sadlok, G., Bujok, A., Pieńkowski, G., Uchman, A. & Niedźwiedzki, G. 2008. Stop 5 – Sosnowica (Lower Triassic, Induan). In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 60-65.

Uchman, A. & Cieszkowski, M. 2008. Stop 1 – Zagórnik – the Veřovice Beds and their transition to the Lgota Beds: ichnology of Early Cretaceous black flysch deposits. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 99-104.

Uchman, A. & Cieszkowski, M. 2008. Stop 2 – Rzyki – Siliceous Marl and the lowermost part of the Godula Beds: ichnology of the calcareous turbidites. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 104-109.

Leszczyński, S. & Uchman, A. 2008. Stop 3 – Lubomierz – Variegated Shale (Eocene): ichnology of deep-sea red clays. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 109-110.

Uchman, A. & Cieszkowski, M. 2008. Stop 4 – Szczawa-Centrum – Grybów Beds (early Oligocene) and Subcergowa Beds (early Oligocene): Diplocraterion in deep-sea sediments. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 110-115.

Uchman, A. & Cieszkowski, M. 2008. Stop 5 – Szczawa-Głębieniec – upper part of the Ropianka Formation (Palaeocene): Nereites ichnosubfacies of the Nereites ichnofacies and ichnological evidences of turbiditic sedimentation in shales. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 115-118.

Uchman, A. 2008. Stop 6 – Krościenko-Łąkcica – Szczawnica Formation (Paleocene – lower Eocene): ichnology of eutrophic flysch deposits. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 119-121.

Uchman, A. 2008. Stop 7 – Tylmanowa-Baszta – Piwniczna Sandstone Member of the Magura Formation (Eocene): middle fan ichnology. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 121-123.

Uchman, A. 2008. Stop 8 – Zbludza – Beloveža Formation (Eocene) and Bystrica Formation (Eocene): outer fan ichnology and sequential colonization of turbidites. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 124-131.

Uchman, A. Stop 9 – Łabowa-Centrum – Beloveža Formation (Eocene). In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 131-132.

Uchman, A. 2008. Stop 11 – Słopnice – Ropianka Formation (Senonian-Palaeocene) and Variegated Shale (Eocene). In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 136-138.

Uchman, A. 2008. Stop 12 ­– Tymbark-Miasto – Magura Formation (Eocene). In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 138-140.

Uchman, A. 2008. Stop 13 – Poznachowice Dolne – Upper Cieszyn Beds and Grodziszcze Beds (Valanginian-Hauterivian) - ichnology of very thin turbidites. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 140-141.

Rajchel, J. & Uchman, A.2008. Stop 14 – Łęki – Lower Istebna Beds (Campanian-Maastrichtian) – Ophiomorpha in thick-bedded turbidites. In: Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Ichnological Sites of Poland; The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch; The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008; Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 142-147.

Krobicki, M., Tyszka, J., Uchman, A. & Bąk, M. 2006. Stop A2 – Flaki Range (Fig. A12B) – Branisko Succesion (Bajocian-Oxfordian). In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6-18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, p. 29-34. Warsaw.

Krobicki, M., Sidorczuk, M., Wierzbowski, A. & Uchman, A. 2006. Stop A4 – Niedzica-Podmajerz (Fig. A12A) – Niedzica Succession (Aalenian-Tithonian. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6-18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, p. 35-39. Warsaw.

Aubrecht, R., Krobicki, M. & Uchman, A. 2006. Stop B3.1 – Halečkova Klippe (quarry) (Fig. B3.1A) – Bajocian to Oxfordian calcareous and radiolarite sequence of the Pieniny Succession. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6-18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, p. 79-83. Warsaw.

Uchman, A. 2006. Geology of the Tatra Mountains. In: Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Golonka, J., Gutowski, J., Krobicki, M., Matyja, B.A., Pieńkowski, G. & Uchman, A. (Eds.), Jurassic of Poland and Adjacent Slovakian Carpathians, Filed Trip Guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System, Poland, Kraków, September, 6-18, 2006. Polish Geological Institute, Warsaw, p. 100-104. Warsaw.

Dziadzio, P. & Uchman, A. (Eds), Poszukiwanie Węglowodorów jako Źródło Postępu w Rozpoznaniu Budowy Geologicznej Karpat, Zapadliska Przedkarpackiego i ich Podłoża, LXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Iwonicz Zdrój, 22-25 września 2004 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Jasło, Kraków, 163 pp.

Uchman, A. 2004. Ichnologia jako źródło informacji o paleośrodowisku wybranych ogniw litostratygraficznych. In: Dziadzio, P. & Uchman, A. (Eds), Poszukiwanie Węglowodorów jako Źródło Postępu w Rozpoznaniu Budowy Geologicznej Karpat, Zapadliska Przedkarpackiego i ich Podłoża, LXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Iwonicz Zdrój, 22-25 września 2004 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Jasło, Kraków, p. 46-54. Kraków.

Jach, R., Uchman, A., Grabowski, J., Gradziński, M., Kędzierski, M., Pszczółkowski, A. & Tyszka, J. 2004. Sesja terenowa B: Środowisko depozycyjne utworów jury i kredy jednostki kriżniańskiej Tatr Zachodnich (Polana Huciska – Dolina Kryta – Huciański Klin – Dolina Lejowa) (Field session B: Depositional environments of Jurassic and Cretaceous deposits of the Krížna Unit, Western Tatra Mountains (Huciska Alp - Kryta Valley – Huciański Klin – Lejowa Valley)). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (Eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny, Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów, Zakopane, 21-24.06.2004 r. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 31-46.

Cieszkowski, M., Gedl, E., Ślączka, A. & Uchman, A. 2001. Stop C2 - Rzyki village. In: Cieszkowski, M. & Ślączka, A. Silesian & Subsilesian units. 12th Meeting of the Association of European Geological Societies & LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Field Trip Guide. Państwowy Instytut Geologiczny, p. 115-118. Kraków.

Uchman, A., Machaniec, E. & Kędzierski, M. 1997. A-2. Stratygrafia i sedymentologia dolnej jury serii choczańskiej: budowa geologiczna Doliny Miętusiej. Przewodnik 68 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zakopane, 2-4 października 1997. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Warszawa, p. 93-100.

Uchman, A., 1997. Jura serii choczańskiej. Przewodnik 68 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zakopane, 2-4 października 1997. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Warszawa, p. 66-69.

Uchman, A., 1992. Stop A.1.5. Łąkcica. Ichnofauna formacji szczawnickiej w Łąkcicy. In: Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, p. 55. Kraków.

Oszczypko, N. Wojewoda, J. Uchman, A. & Tokarski, A., 1992. Stop A.1.6. Tylmanowa. Stratygrafia, sedymentologia i tektonika ogniwa piaskowców z Piwnicznej. In: Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, p. 56-64. Kraków.

Cieszkowski, M. Oszczypko, N., Zuchiewicz, W. & Uchman, A., 1992. Stop A.2.4. Lubomierz. Stratygrafia, sedymentologia i tektonika warstw z Kaniny oraz piaskowców ze Szczawiny. In: Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, p. 89-94. Kraków.

Malata, E., Oszczypko, N. & Uchman, A., 1992. Stop A.2.5. Zasadne. Stratygrafia górnej kredy i dolnego paleogenu strefy sądeckiej. In: Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, p. 95-99. Kraków.

Oszczypko, N., Uchman, A. & Aleksandrowski, P., 1992. Stop A.2.6. Zbludza. Stratygrafia tektonika formacji łupków z Łabowej i formacji beloweskiej,. In: Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, p. 99-105. Kraków.

Oszczypko, N. Węcławik, S. & Uchman A,. 1992. Stop B.1.2. Łabowa - potok Uhryń. Stratygrafia, sedymentologia i tektonika dolnego paleogenu strefy bystrzyckiej. In: Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, p. 113-115. Kraków.

Oszczypko, N., Węcławik, S., Uchman, A. & Hoffmann, M., 1992. Stop B.1.3. Łosie. Stratygrafia i sedymentologia formacji zarzeckiej (fm), In: Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, p. 115-120. Kraków.

Bromowicz, J. & Uchman, A., 1992. Stop B.1.6. Wierchomla Wielka - kamieniołom. Cechy sedymentologiczne ogniwa piaskowców z Piwnicznej. In: Przewodnik LXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, p. 134-139. Kraków.

 

Książki, rozdziały w książkach, artykuły monograficzne

Books, chapters in books, monographic papers

Uchman, A. & Wetzel, A. 2012. Deep-sea fans. In: Bromley, R.G. & Knaust, D. (Eds.), Trace Fossils as Indicators of Sedimentary Environments. Developments in Sedimentology, 64: 643-671. Elsevier, Amsterdam.

Wetzel, A. & Uchman, A. 2012. Hemipelagic and pelagic basin plains. In: Bromley, R.G. & Knaust, D. (Eds.), Trace Fossils as Indicators of Sedimentary Environments. Developments in Sedimentology, 64: 673-701. Elsevier, Amsterdam.

Baucon, A., Bordy, E., Brustur, T., Buatois, L.A., Cunningham, T., De, C., Duffin, C., Falletti, F., Gaillard, C., Hy, B., Hu, L., Jensen, S., Knaust, D., Lockley, M., Lowe, P., Mayor, A., Mayoral, E., Mikuláš, R., Muttoni, G., Neto de Carvalho, C., Pemberton, G.S., Pollard, J., Rindsberg, A.K., Santos, A., Seike, K., Song, H., Turner, S., Uchman, A., Wang, Y., Gong, Y., Zhang, L. & Zhang, W. 2012. A history of ideas in ichnology. In: Bromley, R.G. & Knaust, D. (Eds.), Trace Fossils as Indicators of Sedimentary Environments. Developments in Sedimentology, 64: 3-43. Elsevier, Amsterdam.

Netto, R.G., Benner, J.S., Buatois, L.A., Uchman, A., Mángano, G., Riddge, J.C., Kazakauskas, V. & Gaigalas, A. 2012. Glacial environments. In: Bromley, R.G. & Knaust, D. (Eds.), Trace Fossils as Indicators of Sedimentary Environments. Developments in Sedimentology, 64: 299-327. Elsevier, Amsterdam.

Uchman, A. & Wetzel, A. 2011. Deep-sea ichnology: the relationships between depositional environment and endobenthic organisms. In: Hüneke, H., Mulder, T. (Eds.), Deep-Sea Sediments. Developments in Sedimentology, Vol. 63: 517-556. Elsevier, Amsterdam.

Uchman, A. (Red.), 2010. Husów, wieś na Pogórzu Dynowskim w ujęciu monograficznym. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Wincentego Stysia, Urząd Gminy Markowa, Husów, 591 pp.

Uchman, A. 2009. Deep-Sea Life in the Geological Past: Body Fossils and Trace Fossils of the Monte Antola Formation, Northern Apennines. Fundazione Luigi, Cesare e Liliana Bertora, Genova, 85 pp.

Uchman, A. (Ed.). 2008. Types of Invertebrate Trace Fossils from Poland: An Illustrated Catalogue. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 1-79.

Uchman, A. 2007. Deep-sea ichnology: development of major concepts. In: Miller, W., III (ed.), Trace Fossils Concepts, Problems, Prospects. Elsevier, Amsterdam, p. 248-267.

Uchman, A. 2004. Phanerozoic history of deep-sea trace fossils. In: McIlroy, D. (ed.), The application of ichnology to palaeoenvironmental and stratigraphic analysis. Geological Society, London, Special Publication, 228: 125-139. London.

Uchman, A. 1999. Ichnology of the Rhenodanubian Flysch (Lower Cretaceous-Eocene) in Austria and Germany. Beringeria, 25: 65-171. Würzburg.

Uchman, A. 1998. Taxonomy and ethology of flysch trace fossils: A revision of the Marian Książkiewicz collection and studies of complementary material. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 68(2-3):105-218. Kraków.

Uchman, A. 1995. Taxonomy and palaeoecology of flysch trace fossils: The Marnoso-arenacea Formation and associated facies (Miocene, Northern Apennines, Italy). Beringeria, 15:3-115.Würzburg.