Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. M. Adam Gasiński

prof. dr hab. M. Adam Gasiński

Zakład: Paleozoologii
Stanowisko: profesor w Zakładzie Paleozoologii ING UJ
Funkcja: kierownik Zakładu Paleozoologii, kierownik studiów III stopnia (doktoranckich)
Pokój: 2.24.0
Telefon: 12 664 4374
E-Mail: adam.gasinski@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • Mikropaleontologia (szczególnie otwornice kredy- paleogenu
  • Paleobiologia (początki życia na Ziemi)
  • Wielkie wymierania w historii życia na Ziemi

Obecnie realizowane tematy badawcze:

  • Granica mastrycht-paleocen w jednostce skolskiej polskich Karpat
  • Migracje zespołów otwornicowych pomiędzy domenami: borealna a tetydzką w kredzie
  • „Zakwaszenie wód oceanu" jako przyczyna wymarcia zespołów otwornic planktonicznych na granicy kreda- paleogen

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor zwyczajny: rok 2006
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Doktor habilitowany: 1998 Uniwersytet Jagielloński
Doktor nauk o Ziemi: 1980 Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska: Otwornice albu i cen omanu warstw z Trawnego (pieniński pas skałkowy Polski)

Magister zoologii 1974 Uniwersytet Jagielloński
Nagrody: wielokrotnie Rektora UJ
Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości:
Ćwiczenia:
(1977- 1998): podstawy paleontologii, paleozoologia bezkręgowców, mikropaleontologia, geologia dla biologów
Wykłady:
Podstawy palentologii (1998- 2000), Paleozoologia bezkręgowców (1998-2001), paleobiologia (2002- 2013), Mikropaleontologia (1998- 2012), Mikropaleontologia ogólna (20012-2013), Mikropaleontologia stosowana (2012-2013), Podstawy paleontologii (2013), Zarys historii życia (2013), kurs terenowy (Pieniny i Tatry)

Promotor 56 prac magisterskich, 22 prac licencjackich

Członkostwa w organizacjach naukowych:
Cushman Foundation (USA) - 1993- Present - Member;
British Micropalaeontological Society - Member, 1994-Present; Polskie Towarzystwo Geologiczne od 2008 -prezes

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych:
Advisory Board „Geologica Carpathica od 2008

Organizacja konferencji:
67 Zjazd PTG 1986 w Pieninach,
1991- międzynarodowa konferencja - IGCP Tethyan Cretaceous Correlation (UNESCO – IGCP 262) –Karniowice,
2013- konferencja PTG „Przyszłość służby geologicznej" (Kraków)
Doświadczenie zagraniczne:
1983-1997: "visiting Professor" of Padua, Udine, Urbino and Naples universities, Italy (geology of the Venetian Alps-Belluno area, Marche Umbrian and Southern Apennines);
1983/84 and 1987/88: "visiting professor" of Calabria University at Cosenza, Italy (biostratigraphy and palaeobioevents of the Cilento Flysch, Southern Apennines);
1994/1996: "visiting professor" University College London (guided part conc. planktonic foraminifera within M. Sc. Micropaleontology course);
1989-1993: visiting Research Fellow of ETH Zurich (Geological Institute, Switzerland): biostratigraphy and tectonics and of the Upper Prealpine nappe (Switzerland and France, grant no. 70PP-031568 of the Swiss Science Foundation);
1986-1990: "visiting professor" of the LPP Foundation and State University of Utrecht (The Netherland);
1988-1991: National representative of Poland of UNESCO-IGCP 262 (Tethyan Cretaceous Correlation Programme) -attending as active participant and chairman of assembly meetings: Vienna, Athens, Tirana, Utrecht;
1992-1997: National representative of Poland of UNESCO-IGCP 362 (Tethyan and Boreal Cretaceous) - attending actively as participant and chairman of scientific meetings: Coimbra, Maastricht, Slovakia;
1994-1997: Coordinator of the PHARE -Tempus (JEP 7518) teaching programme (between: Jagiellonian University, University College London and Kiel University-Germany).

1-projekt KBN 6 P04D 023 14 Analiza paleośrodowiska depozycji osadów późnokredowych jednostki podśląskiej Karpat Zewnętrznych (fliszowych) na podstawie mikroskamieniałości
(01.01.1998-31.12. 2000)

Projekt NCN  NN 307 038840  - Zespoły otwornic wyższej  części  utworów formacji ropianieckiej (mastrycht-paleocen) jednostki skolskiej w Karpatach  polskich – biostratygrafia i paleoekologia
11.05.2011- 10. 11. 2013.

Kędzierski, M., Gasiński, M. A. & Uchman, A., 2015. Last occurrence of Abathomphalus mayaroensis (Bolli) foraminiferid index of the Cretaceous–Paleogene boundary: the calcareous nannofossil proof. Geologica Carpathica, 66: 181–195.

Gasiński, M. A., Olshtynska, A  & Uchman, A., 2013. Late Maastrichtian foraminiferids and diatoms from the Polish Carpathians (Ropianka Formation, Skole Nappe): a case study from the Chmielnik-Grabowka composite section. Acta Geologica Polonica, 63: 515–525.

Gasiński, M. A., Hoeck, V., Ślączka, A., Ionescu, C., 2012. Early Eocene age of a sandstone from the Buntmergel Formation (Gresten Klippen Zone, Lower Austria). Geological Quarterly,  56: 845–852.

Gasiński, M. A. & Uchman, A., 2011. The Cretaceous- Paleogene boundary in turbiditic deposits identified to the bed: a case study from the Skole Nappe (Outer Carpathians, southern Poland). Geologica Carpathica, 62: 333–343.

Gasiński, M. A. & Uchman, A., 2009. Latest Maastrichtian foraminiferal assemblages from the Husów region (Skole Nappe, Outer Carpathians,Poland). Geologica Carpathica, 60: 283–294.

więcej o

Publikacje z listy filadelfijskiej:

M. A. Gasinski, 1983. Albian and Cenomanian Planktic Foraminiferida from the Trawne Beds (Pieniny Klippen Belt, Polish Carpathians). Cretaceous Research. 4, 221-249.

A. Slaczka & M. A. Gasinski, 1985. Palaeobathymetric Model of the Upper Senonian Flysch Sediments of a Part of the Silesian Basin (Polish Carpathians). Cretaceous Research 6, 207-218.

M. A. Gasinski, 1997. Tethyan-Boreal connection: influence on the evolution of mid-Cretaceous planktonic foraminiferids. Cretaceous Research, 18, 505-514.

M. A. Gasinski, 1988. Foraminiferal biostratigraphy of the Albian and Cenomanian sediments in the Polish part of the Pieniny Klippen Belt, Carpathian Mountains. Cretaceous Research, 9, 217-247.

K. Birkenmajer & M. A. Gasinski, 1992. Albian and Cenomanian palaeobathymetry of the Pieniny Klippen Belt Basin, Polish Carpathians. Cretaceous Research, 13, 479-485.

M. A. Gasinski, E. Malata, S. Monechi & B. Treves. 1991. Reconstructing of the Tethyan High Sea. Episodes, 14/2, 145-146.

A. Slaczka, M. A. Gasinski & W. Winkler. 1992. Microfossils in the "Complexe de Base" of the Prealpine Helminthoid Flysch (Dranse Nappe, Switzerland)-Preliminary Results. Geologische Rundschau 81/2, 579-580.

A. Gasinski, 1993. Foraminiferids of the San Nicola section, Cilento Flysch (Southern Apennines). Geologica Romana 29, 181-185.

M. A. Gasinski, 1997. Tethyan-Boreal connection: influence on the evolution of mid-Cretaceous planktonic foraminiferids. Cretaceous Research, 18, 505-514.

M. A. Gasinski, A. Slaczka & W. Winkler, 1997. Tectono-sedimentary evolution of the Upper Prealpine nappe (Switzerland and France): nappe formation by Late Cretaceous-Paleogene accretion. Geodinamica Acta, 10, 4, 137-157.

Ietto, A., Pescatore, T., Gasinski, M.A. & Slaczka, A. 1998. Litologia e associazioni Foraminiferi nelle Unita'Liguridi del Cilento (Appennino Meridionale, Italia). Geologica Romana 34, 9-18.

Gasinski, M. A., Jugowiec, M. & Slaczka, A., 1999a: Late Cretaceous foraminiferids and calcareous nannoplankton from the Weglówka Marls (Subsilesian unit, Outer Carpathians, Poland). Geologica Carpathica, 50, 63-73.

Gasinski, M. A., Slaczka, A. & Brandys, J. 1999b. Biostratigraphy and paleoecology of the Late Cretaceous Subsilesian facies of the Zegocina window. Preliminary results. Geologica Carpathica, 50, 25-26.

Machaniec, E., Gasinski, M. A. & Leśniak,T. 2000. A paleoecological analysis of the Late Cretaceous foraminiferids of the Wiśniowa and Żegocina tectonic windows (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians). Slovak Geol. Mag. 2-3, 236-237

M. A. Gasinski, A. Slaczka & W. Winkler, 1997. Tectono-sedimentary evolution of the Upper Prealpine nappe (Switzerland and France): nappe formation by Late Cretaceous-Paleogene accretion. Geodinamica Acta, 10, 4, 137-157.

Ietto, A., Pescatore, T., Gasinski, M.A. & Slaczka, A. 1998. Litologia e associazioni Foraminiferi nelle Unita'Liguridi del Cilento (Appennino Meridionale, Italia). Geologica Romana 34, 9-18.

Gasinski, M. A., Jugowiec, M. & Slaczka, A., 1999a: Late Cretaceous foraminiferids and calcareous nannoplankton from the Weglówka Marls (Subsilesian unit, Outer Carpathians, Poland). Geologica Carpathica, 50, 63-73.

Gasinski, M. A., Slaczka, A. & Brandys, J. 1999b. Biostratigraphy and paleoecology of the Late Cretaceous Subsilesian facies of the Zegocina window. Preliminary results. Geologica Carpathica, 50, 25-26.

Machaniec, E., Gasinski, M. A. & Leśniak,T. 2000. A paleoecological analysis of the Late Cretaceous foraminiferids of the Wiśniowa and Żegocina tectonic windows (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians). Slovak Geol. Mag. 2-3, 236-237.

Hoeck, V., Ślaczka, A., Gasiński, A. & Bąk, M. 2003. The age of the Konradsheim Liemstones (Gresten Unit, Austria). Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft. 148, 169-171.

Tshakreen, S. O. & Gasiński, M. A. 2003. Cretaceous – Palaeogene boundary problem in Libya: the occurrence of the foraminiferal species Abathomphalus mayaroensis (Bolli) in Western Sirt Basin. Geological Quarterly 48, 1. 77-82.

Hoeck, V., Ślączka, A., Gasiński, M. A. & Bąk, M. 2005. Konradsheim Limestone of the Gresten Klippen Zone (Austria): new insight into its stratigraphy and paleogeographic setting. Geologica Carpathica 56/3. 237-244.

Ślączka, A., Gasiński, M. A. & Bąk, M. and Wessely, G. 2009. The clasts of Cretaceous marls in the conglomerates of the Konradsheim Formation (Pöchlau quarry,. Gresten Klippen Zone, Austria). Geologica Carpathica 60,2, 151-164.

Gasiński, M. A. & Uchman, A. 2009. Latest Maastrichtian foraminiferal assemblages from the Husów region (Skole Nappe, Outer Carpathians,Poland). Geologica Carpathica 60, 4, 283-294.

Gasiński, M. A. & Uchman, A. 2009. Latest Maastrichtian foraminiferal assemblages from the Husów region (Skole Nappe, Outer Carpathians,Poland). Geologica Carpathica 60, 4, 283-294.

Gasiński, M. A. & Uchman, A. 2011. The Cretaceous- Paleogene boundary in turbiditic deposits identified to the bed: a case study from the Skole Nappe (Outer Carpathians, southern Poland). Geologica Carpathica 62, 4., 333-343.

Stanisław Leszczyński, Bogusław Kołodziej, Davide Bassi, Ewa Malata, M. Adam Gasiński. 2012. Origin and resedimentation of rhodoliths in the Late Paleocene flysch of the Polish Outer Carpathians. Facies 58:367–38.

M. Adam Gasinski, Volker Hoeck, Andrzej Ślączka, Corina Ionescu. 2012.Early Eocene age of a sandstone from the Buntmergel Formation (Gresten Klippen Zone, Lower Austria). Geological Quarterly  56 (4): 845–852.

M. Adam Gasinski , Alexandra Olshtynska and Alfred Uchman. 2013. Late Maastrichtian foraminiferids and diatoms from the Ropianka Formation, Skole Nappe, Polish Carpathians: a case study from the Chmielnik-Grabówka section. Acta Geologica Polonica. 63, 4 (in press).

Publikacje recenzowane:

M. A. Gasinski, 1978. Dimorphism in Spiroplectinata annectens (Parker et Jones). Zeszyty Naukowe AGH, Geologia 4, 65-72.

M. A. Gasinski, 1978. Hantkenina (Foraminiferida) in the Eocene at Bujaków (Polish Carpathians). Ann. Soc. Geol. Pol. 48, 39-53.

M. A. Gasinski, A. Hanusiak & R. Tyrankiewicz. 1978. The Y-modulation method in investigations of the structure of microfossils in SEM. Ann. Soc. Geol. Pol. 48, 533-536.

M. A. Gasinski, 1981. The stratigraphy of Trawne Beds in the profile of Potok Szeligowy based on microfauna (The Pieniny Klippen Belt ). Biul. Inst. Geol. Z badan geologicznych w Karpatach. 21, 165-174.

M. A. Gasinski, 1984. Selected benthic foraminiferida from the so-called Trawne Beds (Pieniny Klippen Belt, Polish Carpathians). Studia Geol. Pol. 83, 51-65.

W. A. Nowak, S. Geroch & M. A. Gasinski, 1985. Oligocene / Miocene boundary in the Carpathians. VIII the Congress of the Regional Committee on Medit. Neogene Stratigr. Budapest, 427-430.

M. A. Gasinski, 1991. Albian and Cenomanian Palaeobathymetry of the Pieniny Klippen Belt Basin (Polish Carpathians) based on foraminifers. Bull. Polish Acad. Sc. Earth Sciences, 39/1, 1-11.

M. A. Gasinski, 1992. Albian and Cenomanian Foraminifera from the Pieniny Klippen Belt, Carpathians. Poland. Osterr. Akad. Wissenschaft. Schrift. Erdwiss. Komm. 9 (New Aspects on Tethyan Cretaceous Fossil Assemblages eds. H. Kollmann & H. Zapfe). Springer Verlag, 187-200.

M. Kaminski, S. Geroch & M. A. Gasinski (eds.). 1995. Proceedings of the Fourth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication no.3, 301 str.

K. Bąk, M. Bąk, M. A. Gasinski & J. Jaminski. 1995. Biostratigraphy of Albian to Turonian Deep-Water Agglutinated Foraminifera calibrated by Planktonic Foraminifera, Radiolaria and Dinoflagellate Cysts in the Pieniny Klippen Belt, Polish Carpathians. In: Proceedings of the Fourth International Workshop on Agglutinated Foraminifera (eds. M. Kaminski, S. Geroch & M. A. Gasinski). Grzybowski Foundation Special Publication no.3, 13-27.

Marcinowski, R., Gasinski, M. A. 2002. Cretaceous biogeography of epicratonic Poland and Carpathians. In: Michalik, J (ed.), Tethyan / Boreal Cretaceous Correlation. Mediterranean and Boreal Cretaceous paleobiogeographic areas in Central and Eastern Europe.Ed. Veda, 95-114.

Slaczka, A., Gasinski, M A., Lesniak, T. 2003. Jednostka podśląska. Tom: Przyroda nieożywiona (eds..), 10 pp. in print.

Machaniec, E., Gasinski, M. A. & Lesniak,T. 2001. Biostratigraphy and Palaeoecology of the Late Cretaceous at Krzyworzeka Stream section (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians). Bull. Polish Acad. Sc. Earth Sciences. 49.2. 99-107.

Gasinski, M. A., Lesniak, T., Piotrowski M. 2001. Latest Maastrichtian Foraminiferal Abathomphalus mayaroensis Zone in the Subsilesian Unit (Polish Outer Carpathians. Bull.Polish Acad. Sc. Earth Sciences. 49,2. 89-97.

Machaniec. E., Gasinski, M.A., Slaczka, A. & Lesniak, T. 2005. Middle  Cenomanian foraminiferal assemblage from the Nowe Rybie section (Żegocina tectonic window, Subsilesian Unit, Polish Carpathians). Studia Geologica Polonica . 124, 249-258.

Gjata, Th, Gasinski, A. Pirdeni, A. 2006. Stratigraphy, Paleogeography, Paleotectonic position and geological evolution of Siliciclastic and Carbonate Flysch of Upper Jurassic-Cretaceous and Paleocene in Krasta-Cukali Zone, Krasta Subzone, Albania. Publications of  the Isnstituti i Kerkimeve Gjeologjike Tirane, 5-26.

Ślączka, A., Gasiński, M. A. & Bąk, M.  and Wessely, G. 2006. The Cretaceous age of the Konradsheim Limestone from Pöchlau quarry (Gresten Unit, Austria). Proceedings of the XVIII th Congress of the Carpathian - Balkan Association(September 3-6, 2006, Belgrade, Serbia),  562-565

Gasiński, M. A. & Uchman, A. 2011. The Cretaceous –Paleogene Bondary in turbiditic deposits of the Skole Nappe, Polish Carpathians. Berichte Geol. B. –A.85. CBEP, 78.

Malata, E. & Gasiński, M. A. 2011. Hantkenina (Foraminiferida) in the Polish Outer Carpathians. Berichte Geol. B. –A.85. CBEP, 112.

Książki  (Hanbooks):

A. Radomski & M. A. Gasinski. 2004. Elementy oceanologii- wprowadzenie do środowisk morskich (Elements of  Oceanology- Introduction to marine environments).  267 p. (Ed.) Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (in Polish only).

B. Amard, M. A. Arthur, K. Ayyasami, P-Y, Berthou, Cehn Pei-ji, W. Christensen, L.Csaszar, W.D. Dalziel, W. E. Dean, R. V. Dingle, M. A. Gasinski, et al. 1986. Events of the Mid-Cretaceous, Physics and Chemistry of the Earth, 16. Pergamon Press (eds R. A. Reyment & P.Bengtson) Oxford, 210 pp.

więcej o